چهره برجسته مرند از آقایون
سجاد147 سجاد147
ترجیح میدم پول سیگاری رو بدم که صادقانه روش نوشته: سرطان زا ؛ تا پول آبمیوه ای رو که روش به دروغ نوشته: 10% طبیعی
چهره برجسته مرند از خانم ها
اطلاعات عمومی مرند