جوجوک > ادبیات، شعر و داستان صفحات: ١٠١٣، ارسال: ١١۵٠، پاسخ: ٧٢۶٢

هدف از ایجاد گروه ادبیات، ایجاد فضایی مناسب برای فعالیت کاربران در زمینه ادب، تاریخ و فرهنگ ایران پارسی است.
از این رو فعالیت های شما کاربران را در زمینه های یادشده در قالب صفحات یا بحث های ایجادی با موضوعات مرتبط پذیراییم.
پس منتظریم...

توسط: sahar6731 ٢۶ شهريور ٩۶ - بازدید: ۴١ - ارسال: ٣ - پاسخ: ١

خانوم نویسنده
نوشته های یک بانوی نانوشته!

توسط: **بهار** ۴ ارديبهشت ٩۶ - بازدید: ٣٩۴ - ارسال: ١٣ - پاسخ: ۵۶

  diary
[pic:198910]
دفــــتـر خـــــاطرات بـــــهار

توسط: مدیرسارینا ٢ ارديبهشت ٩۶ - بازدید: ۴٣۶ - ارسال: ۴١ - پاسخ: ١٨۵

   دلم نوشت
باشد ک بخواند دلم را...

توسط: شایلی ٢٩ فروردين ٩۶ - بازدید: ١۴٣ - ارسال: ۴ - پاسخ: ٨

 داستانهای نازخاتون
[pic:198858]

داستانهای زیبا و واقعی از زنان و مردان سرزمینم

توسط: باران000 ١٢ دي ٩۵ - بازدید: ١۴٢ - ارسال: ١ - پاسخ: ٠

 خودتو نخود هر آشی نکن
یه روز گاو پاش میشکنه دیگه نمی تونه بلند شه ، کشاورز دامپزشک میاره

توسط: باران000 ١٢ دي ٩۵ - بازدید: ١١٨ - ارسال: ١ - پاسخ: ٠

 بازدید از یک بیمارستان روانی
به هنگام بازدید از یک بیمارستان روانى، از روان‌پزشک پرسیدم شما

توسط: باران000 ١٢ دي ٩۵ - بازدید: ١٣١ - ارسال: ١ - پاسخ: ٠

 هیچ وقت زود قضاوت نکنیم
زن جوانی در سالن فرودگاه منتظر پروازش بود. چون هنوز چند

توسط: باران000 ١٢ دي ٩۵ - بازدید: ١٢۶ - ارسال: ١ - پاسخ: ٠

 درک متقابل
جان دوست صمیمی جک در سر راه مسافرتشان به منهتن، پس

توسط: باران000 ١٢ دي ٩۵ - بازدید: ١٣۶ - ارسال: ١ - پاسخ: ٠

 یک ساعت ویژه
مردی دیروقت، خسته و عصبانی از سر کار به خانه بازگشت. دم در

توسط: باران000 ١٢ دي ٩۵ - بازدید: ١۴۵ - ارسال: ٢ - پاسخ: ٠

 صدای دلنشین مادر
دیشب خواب پریشونی دیده بودم. داشتم دنبال کتاب تعبیر خواب

پرطرفدارترین صفحات
لینک های مرتبط