جوجوک > ادبیات، شعر و داستان صفحات: ١٠٠۶، ارسال: ١١۵٠، پاسخ: ٧٠٠٠

هدف از ایجاد گروه ادبیات، ایجاد فضایی مناسب برای فعالیت کاربران در زمینه ادب، تاریخ و فرهنگ ایران پارسی است.
از این رو فعالیت های شما کاربران را در زمینه های یادشده در قالب صفحات یا بحث های ایجادی با موضوعات مرتبط پذیراییم.
پس منتظریم...

توسط: باران000 ١٢ دي ٩۵ - بازدید: ٣٣ - ارسال: ١ - پاسخ: ٠

خودتو نخود هر آشی نکن
یه روز گاو پاش میشکنه دیگه نمی تونه بلند شه ، کشاورز دامپزشک میاره

توسط: باران000 ١٢ دي ٩۵ - بازدید: ٢٧ - ارسال: ١ - پاسخ: ٠

بازدید از یک بیمارستان روانی
به هنگام بازدید از یک بیمارستان روانى، از روان‌پزشک پرسیدم شما

توسط: باران000 ١٢ دي ٩۵ - بازدید: ٢۵ - ارسال: ١ - پاسخ: ٠

هیچ وقت زود قضاوت نکنیم
زن جوانی در سالن فرودگاه منتظر پروازش بود. چون هنوز چند

توسط: باران000 ١٢ دي ٩۵ - بازدید: ٣١ - ارسال: ١ - پاسخ: ٠

درک متقابل
جان دوست صمیمی جک در سر راه مسافرتشان به منهتن، پس

توسط: باران000 ١٢ دي ٩۵ - بازدید: ٣٣ - ارسال: ١ - پاسخ: ٠

یک ساعت ویژه
مردی دیروقت، خسته و عصبانی از سر کار به خانه بازگشت. دم در

توسط: باران000 ١٢ دي ٩۵ - بازدید: ٣٠ - ارسال: ٢ - پاسخ: ٠

صدای دلنشین مادر
دیشب خواب پریشونی دیده بودم. داشتم دنبال کتاب تعبیر خواب

توسط: باران000 ١١ دي ٩۵ - بازدید: ٣١ - ارسال: ١ - پاسخ: ٠

کوزه ترک خورده
در افسانه ای هندی آمده است که مردی هر روز دو کوزه

توسط: باران000 ١١ دي ٩۵ - بازدید: ۴٠ - ارسال: ٢ - پاسخ: ٠

کمی بیشتر فکر کن
موش از شکاف دیوار سرک کشید تا ببیند این همه سرو صدا برای چیست

توسط: باران000 ١١ دي ٩۵ - بازدید: ٣۵ - ارسال: ١ - پاسخ: ٠

پیرمردی در انتظار پسرش
پرستار بیمارستان، مردی با یونیفرم ارتشی با ظاهری خسته و مضطرب

توسط: باران000 ١١ دي ٩۵ - بازدید: ٢۴ - ارسال: ١ - پاسخ: ٠

مادر یک چشم
مادر من فقط یک چشم داشت . من از اون متنفر بودم … اون همیشه

پرطرفدارترین صفحات
لینک های مرتبط