جوجوک > ادبیات، شعر و داستان صفحات: ١٠١۴، ارسال: ١١۵٠، پاسخ: ٧٢٧٠

هدف از ایجاد گروه ادبیات، ایجاد فضایی مناسب برای فعالیت کاربران در زمینه ادب، تاریخ و فرهنگ ایران پارسی است.
از این رو فعالیت های شما کاربران را در زمینه های یادشده در قالب صفحات یا بحث های ایجادی با موضوعات مرتبط پذیراییم.
پس منتظریم...

توسط: دخت لر 19 ٢٨ بهمن ٩۶ - بازدید: ٢٠ - ارسال: ٢ - پاسخ: ٠

ماشین تحریر
به اندیشیدن خطر مکن!

توسط: sahar6731 ٢۶ شهريور ٩۶ - بازدید: ٩١ - ارسال: ٣ - پاسخ: ٢

 خانوم نویسنده
نوشته های یک بانوی نانوشته!

توسط: **بهار** ۴ ارديبهشت ٩۶ - بازدید: ۴٨٩ - ارسال: ١۴ - پاسخ: ۵٩

  diary
[pic:198910]
دفــــتـر خـــــاطرات بـــــهار

توسط: مدیرسارینا ٢ ارديبهشت ٩۶ - بازدید: ۵٢۵ - ارسال: ۴١ - پاسخ: ١٨٨

   دلم نوشت
باشد ک بخواند دلم را...

توسط: شایلی ٢٩ فروردين ٩۶ - بازدید: ١٧۴ - ارسال: ۴ - پاسخ: ٨

 داستانهای نازخاتون
[pic:198858]

داستانهای زیبا و واقعی از زنان و مردان سرزمینم

توسط: باران000 ١٢ دي ٩۵ - بازدید: ١٨۴ - ارسال: ١ - پاسخ: ٠

 خودتو نخود هر آشی نکن
یه روز گاو پاش میشکنه دیگه نمی تونه بلند شه ، کشاورز دامپزشک میاره

توسط: باران000 ١٢ دي ٩۵ - بازدید: ١۵٧ - ارسال: ١ - پاسخ: ٠

 بازدید از یک بیمارستان روانی
به هنگام بازدید از یک بیمارستان روانى، از روان‌پزشک پرسیدم شما

توسط: باران000 ١٢ دي ٩۵ - بازدید: ١٧۶ - ارسال: ١ - پاسخ: ٠

 هیچ وقت زود قضاوت نکنیم
زن جوانی در سالن فرودگاه منتظر پروازش بود. چون هنوز چند

توسط: باران000 ١٢ دي ٩۵ - بازدید: ١۶١ - ارسال: ١ - پاسخ: ٠

 درک متقابل
جان دوست صمیمی جک در سر راه مسافرتشان به منهتن، پس

توسط: باران000 ١٢ دي ٩۵ - بازدید: ١٨٠ - ارسال: ١ - پاسخ: ٠

 یک ساعت ویژه
مردی دیروقت، خسته و عصبانی از سر کار به خانه بازگشت. دم در

پرطرفدارترین صفحات
لینک های مرتبط