جوجوک > ادبیات، شعر و داستان صفحات: ١٠٢٧، ارسال: ١١۵٠، پاسخ: ٧۶٧٣

هدف از ایجاد گروه ادبیات، ایجاد فضایی مناسب برای فعالیت کاربران در زمینه ادب، تاریخ و فرهنگ ایران پارسی است.
از این رو فعالیت های شما کاربران را در زمینه های یادشده در قالب صفحات یا بحث های ایجادی با موضوعات مرتبط پذیراییم.
پس منتظریم...

توسط: عطاالله ١۴ مهر ٩٩ - بازدید: ۶٣ - ارسال: ۵ - پاسخ: ٢

 طف و عشق
مراثی و اشعار در مورد قیام حق علیه باطل در میدان امتحان

توسط: عطاالله ٢۶ شهريور ٩٩ - بازدید: ١٢٧ - ارسال: ١۵ - پاسخ: ١٠

 از سوز سینه
گفتم به چشم

توسط: غزل آ ٢٣ تير ٩٩ - بازدید: ١٢١ - ارسال: ۴ - پاسخ: ٠

 دلنوشته های دختر کارون
چه بسیار کسانی که جامه ی ادمی به تن دارند و از درون الاغهایی بیش نیستند!
دختر کارون

توسط: tiya m ٢٨ دي ٩٨ - بازدید: ۵٩٠ - ارسال: ٩۵ - پاسخ: ١٠۶

   پاتوق ادبیات
قلب تاریکی،درست در اوج سیاهی شب دریده می شود و سپیده دم می شکُفد.
گاه از دل سنگی ستبر،چشمه ای زلال می جوشد.
از دل عاشق اما،کیمیای محبت می تراود،مرده را زنده می کند و چشم کور را شفا می بخشد.
این برگه از تارنمای جوجوک،عرض ارادتی است به قلبی آکنده از چشمه حیات.باشد که مقبول افتد.
دلبر که جان فرسود از او کام دلم نگشود از او

نومید نتوان بود از او باشد که دلداری کند

گفتم گره نگشودهام زان طره تا من بودهام

گفتا منش فرمودهام تا با تو طراری کند

توسط: admin ٢٠ مرداد ٩٨ - بازدید: ٢۵٧ - ارسال: ٢ - پاسخ: ٠

 درسی فایل
دانلد انواع فایل های دانشجویی و عادی

توسط: مینا98 ٧ تير ٩٨ - بازدید: ٢۴۶ - ارسال: ١ - پاسخ: ٠

 خداباتمام وجود دوست دارم چون بی منت منوافریدی
خدا عشق بی نهایت توهستی ماگم شدیم ازاصل خویش به مامنت بزار ماراهدایت کن مابندگان ناسپاسی ام به مارحمت بفرس مارا به حال خودرها نکن تنها امیدم توهستی ای بلند مرتبه

توسط: سایه 82 ٢٧ شهريور ٩٧ - بازدید: ۵٨۶ - ارسال: ١ - پاسخ: ٠

 |°اشـعارِ خـاص°|
می سرایم "تو" و چشمان "تو" را
نه سپیدی...
نه غزل...
تویی آن شعر دل انگیز و بلند...
که پر از مثنوی بارانی...
منم آن شاعر بیدل...
ڪه فقط...
برق چشمان تو را می بیند...
سبڪ من عاشقی و قافیه ام دلتنگی ست...
منم آن مست و پریشان نگاهت...
ڪه دلم
"تو" و "احساس تو" را می خواهد.

توسط: sahar6731 ٢۶ شهريور ٩۶ - بازدید: ۶٩٠ - ارسال: ۵ - پاسخ: ۴

 خانوم نویسنده
نوشته های یک بانوی نانوشته!

توسط: **بهار** ۴ ارديبهشت ٩۶ - بازدید: ١٧٢٨ - ارسال: ١۶ - پاسخ: ۶٣

   diary
[pic:198910]
دفــــتـر خـــــاطرات بـــــهار

توسط: مدیرسارینا ٢ ارديبهشت ٩۶ - بازدید: ١۵۶٧ - ارسال: ۴٣ - پاسخ: ٢١٧

   دلم نوشت
باشد ک بخواند دلم را...

پرطرفدارترین صفحات
لینک های مرتبط