تبلیغات هزینه نیست سرمایه است

درسایت جوجوک دیده شوید،شناخته شویدومشهورشوید

بازدیدهرروزبیش از10هزاربارتوسط کاربران مختلف

بازدیددرهرلحظه150بار

تعرفه ی تبلیغات درجوجوک**تبلیغات شماره1

پاپ آپ: ***250هزارتومان

تعرفه ی تبلیغات درجوجوک**تبلیغات شماره2

بنردرتبلیغات سمت چپ صفحه ی اصلی به ابعاد120*160: ***35هزارتومان

تعرفه ی تبلیغات درجوجوک**تبلیغات شماره3

بنر428*60 درچت روم های سایت :*** 40هزارتومان

تعرفه ی تبلیغات درجوجوک**تبلیغات شماره4

بنر468*60 درسردرصفحات برترو...سایت: *** 40هزارتومان

تعرفه ی تبلیغات درجوجوک**تبلیغات شماره5

گذاشتن تبلیغات متنی درصفحات:***20هزارتومن

جهت درج تبلیغات درجوجوک میتوانیدبامدیرمربوطه تماس حاصل فرمایید تلفن تماس: 09373034588

جوجوک همراه همیشگی شماست!