هم رشته ای های شما در جوجوک

گروه تحصیلی علوم تجربی
در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.

انجمن هاي درسي و کنکوري

رياضي

تجربي

فني

انساني

هنر

نازگل19 از خراسان رضوی ١ ارديبهشت ٩٨

نازگل19  

سلام دکترا
امین72 امین72 ١٠ ارديبهشت ٩٨

سلام من مهندسمبه ماا هم سلام بده

رشته های دانشگاهی مرتبط