هم رشته ای های شما در جوجوک

گروه تحصیلی علوم تجربی
در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.

انجمن هاي درسي و کنکوري

رياضي

تجربي

فني

انساني

هنر

دختر کارون از خوزستان ٢٢ تير ٩٩

دختر کارون  

سلام دوستان تجربی حالتون چطوره؟

رشته های دانشگاهی مرتبط