هم رشته ای های شما در جوجوک

گروه تحصیلی علوم ریاضی و فنی
در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.

یک آیه از قرآن

سوره السجدة آیه ٣

آيا مى‌گويند: «آن را بربافته است»؟ [نه چنين است‌] بلكه آن حقّ و از جانب پروردگار توست، تا مردمى را كه پيش از تو بيم‌دهنده‌اى براى آنان نيامده است هشدار دهى، اميد كه راه يابند.

آرمان28 از تهران ١۵ مرداد ٩٩

آرمان28  

چه جای خلوتیه

رشته های دانشگاهی مرتبط