هم رشته ای های شما در جوجوک

گروه تحصیلی علوم ریاضی و فنی
در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.

اصيل و نجيب مثل همه اقوام ايراني

در اين صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنيد

ترک

کرد

بلوچ

گيلکي

آرمان28 از تهران ١۵ مرداد ٩٩

آرمان28  

چه جای خلوتیه

برترين و معروفترين اعضاي سايت (کساني که امتياز و قدرت تصميم گيري در مسائل مديريتي بيشتر از ساير اعضاست)

هادی 99

نازپری

فرهاد24

*طناز*

سجاد147

pardis13

Mobi 93

zahra sadat

جان اسنو

mehdiam

اشکان3233

آرمان28

ایلکاراد15

بیخیال

gandom

آسنات

ایلکاراد82

_reza_

برترين و معروفترين اعضاي سايت به ترتيب
رشته های دانشگاهی مرتبط