هم رشته ای های شما در جوجوک

گروه تحصیلی هنر
در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.

یک آیه از قرآن

سوره الحجرات آیه ١٧

از اينكه اسلام آورده‌اند بر تو منّت مى‌نهند؛ بگو: «بر من از اسلام‌آوردنتان منّت مگذاريد، بلكه [اين‌] خداست كه با هدايت‌كردن شما به ايمان، بر شما منّت مى‌گذارد، اگر راستگو باشيد.

بهروزوثوق از لرستان ١٣ خرداد ٩٨

بهروزوثوق  

عزت خود را بیابی هنرست..
دل به دلدار دادن هنرست..

کوچه باغی اینجاست،
شمعی دارد...
پای این شمع تا به صبح،
نشستن هنرست...

من شفاعت ز همین اشک که سوزد
خواهم...
قدر این لحظه ء رحمت،که بدانی
هنرست...

رشته های دانشگاهی مرتبط