Warning: file_put_contents(/home/ojokir/domains/jojok.ir/c3/3/7/8/378cb7154ceefb32bb52c066f316b4a2/1488135793): failed to open stream: No such file or directory in /home/ojokir/domains/jojok.ir/engine/cache.php on line 92

Warning: chmod(): No such file or directory in /home/ojokir/domains/jojok.ir/engine/cache.php on line 93

Notice: Undefined variable: hCnt in /home/ojokir/domains/jojok.ir/engine/session.php on line 48
<br /> <b>Notice</b>: Undefined variable: pageTitle in <b>/home/ojokir/domains/jojok.ir/inc/header.html.php</b> on line <b>4</b><br />
Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/ojokir/domains/jojok.ir/inc/chatheader.php on line 2

زیست شناسی


این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.

Notice: Undefined variable: total in /home/ojokir/domains/jojok.ir/inc/edu.page.php on line 122

Notice: Undefined variable: MyCityInProFile in /home/ojokir/domains/jojok.ir/inc/communications.php on line 44
رشته های دانشگاهی مرتبط