علوم تربیتی


این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.

انجمن هاي درسي و کنکوري

رياضي

تجربي

فني

انساني

هنر

علی124 از مازندران ٢٣ مهر ٩۶

علی124  

سلام ، سکوت شب یاد آور یکار ها ی روزانه است

رشته های دانشگاهی مرتبط