اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

١٨ خرداد ٩٩, ارسال کامنت
١٨ خرداد ٩٩, ارسال عکس
١١ خرداد ٩٩, ارسال عکس
صفحات مورد علاقه
١۵ بهمن ٩٨, ارسال عکس
١٢ اسفند ٩۵, ارسال عکس
١ فروردين ٩۵, ارسال عکس
٢٨ خرداد ٩۴, ارسال عکس
arman
تشکر و قدردانی های رسمی از arman

تاکنون هیچ قدردانی از ایشان در چت روم فارسی جوجوک نشده

تصاویر ارسال شده از طرف arman