اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: سال 89
تولد:
محل زندگی :
جنسیت:،
تحصیلات:
عضو
تشکر و قدردانی های رسمی از
تصاویر ارسال شده از طرف