آذربایجان شرقی

اصيل و نجيب مثل همه اقوام ايراني

در اين صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنيد

ترک

کرد

بلوچ

گيلکي

هادی 99 هادی 99 ٢٨ مهر ٩٨

...

بهتره به تنهایی زندگی کنی تا بین آدم های اشتباهی.! ♥️°•○☆○•°♥️

اطلاعات عمومی استان آذربایجان شرقی
شهرهای آذربایجان شرقی
وب سایت های آذربایجان شرقی

اگر لینک های فوق دارای خرابی هستند یا شما میتوانید سایت های جدیدی به لیست فوق اضافه کنید با مدیر سایت تماس بگیرید.