تهران

اصيل و نجيب مثل همه اقوام ايراني

در اين صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنيد

ترک

کرد

بلوچ

گيلکي

فرهاد24 از تهرانديروز

 فرهاد24     


نفسم نفسم ١٠ دقيقه قبل

غم مخور

فرهاد24 فرهاد24 ۴ ساعت قبل

غم مخور

من از رو راستی وصداقتم رو دست خوردم

فرهاد24 از تهران١ ساعت قبل

 فرهاد24     

زمين بهشت مي شود :
روزيكه مردم بفهمند
- هيچ چيز عيب نيست جز قضاوت ومسخره كردن ديگران...!
- هيچ چيز گناه نيست جز حق مردم..!
- هيچ چيز ثواب نيست جز خدمت به ديگران. ...!
- هيچ كس اسطوره نيست الا در مهربانى و انسانيت...!
- هيچ دينى با ارزش تر از انسانيت نيست...!
- هيچ چيز جاودانه نمي ماند جز عشق...!
- هيچ چيز ماندگار نيست جز خوبى
نفسم نفسم ١١ دقيقه قبل

- هيچ چيز ماندگار نيست جز خوبى

فرهاد24 فرهاد24 ١ ساعت قبل

هيچ چيز ماندگار نيست جز خوبى

من از رو راستی وصداقتم رو دست خوردم

فرهاد24 از تهران٢ ساعت قبل

 فرهاد24     

[pic:200667]
من از رو راستی وصداقتم رو دست خوردم

بازي آنلاين وب سايت هاي اعضاي تهران
سايت هاي فوق ممکن است حاوي ويروس باشند، قبل از کليک روي آنها از به روز بودن آنتي ويروس خود مطمئن شويد.
دانلود آنتي ويروس رايگان
فرهاد24 از تهرانديروز

 فرهاد24     
*مریم 16* *مریم 16* ٢٠ ساعت قبل

فرهاد24 فرهاد24 ديروز

آمین یا رب العالمین

من از رو راستی وصداقتم رو دست خوردم

فرهاد24 از تهرانديروز

 فرهاد24     

کسی که تنها به عقلش اعتماد کند،
گمراه میشود
کسی که تنها به مالش اعتماد کند،
کم می آورد
کسی که تنها به منصبش اعتماد کند،
خوار میشود
کسیکه تنها به مردم اعتماد کند،
خسته می شود

امّا کسی که تنها بر خدا اعتماد کند؛
نه گمراه میشود
نه کم می آورد
نه خوار میشود و نه خسته ميشود
*مریم 16* *مریم 16* ٢٢ ساعت قبل

تنها به خدا اعتماد کند

♥♥نفس74♥♥ ♥♥نفس74♥♥ ٢٢ ساعت قبل

فرهاد24 فرهاد24 ديروز

امّا کسی که تنها بر خدا اعتماد کند؛

من از رو راستی وصداقتم رو دست خوردم

اطلاعات عمومی استان تهران
شهرهای تهران
وب سایت های تهران

اگر لینک های فوق دارای خرابی هستند یا شما میتوانید سایت های جدیدی به لیست فوق اضافه کنید با مدیر سایت تماس بگیرید.