مرکزی

یک آیه از قرآن

سوره فصلت آیه ۵

و گفتند: «دلهاى ما از آنچه ما را به سوى آن مى‌خوانى سخت محجوب و مهجور است. و در گوشهاى ما سنگينى و ميان ما و تو پرده‌اى است؛ پس تو كار خود را بكن ما [هم‌] كار خود را مى‌كنيم.»

sahar6731 از مرکزی ٢۴ اسفند ٩٧

 sahar6731     
#
darya darya ٢۵ اسفند ٩٧

علی شاهکار علی شاهکار ٢۵ اسفند ٩٧

خسته از عروسکا تو لباس آدما....

sahar6731 از مرکزی ٣٠ بهمن ٩٧

 sahar6731     

ڪسی هرگز نمیداند
چه سازی میزند فردا
چه میدانی تو از امروز
چه میدانم مـن از فـــردا
همین یک لحظه را دریاب
ڪه فردا قصه اش فرداسـت....

علی شاهکار علی شاهکار ۶ اسفند ٩٧

zahra sadat zahra sadat ۶ اسفند ٩٧

تارخ212 تارخ212 ۶ اسفند ٩٧

عالی

جنتلمن2 جنتلمن2 ۶ اسفند ٩٧

**بهار** **بهار** ١ اسفند ٩٧

خسته از عروسکا تو لباس آدما....

اطلاعات عمومی استان مرکزی
شهرهای مرکزی
وب سایت های مرکزی

اگر لینک های فوق دارای خرابی هستند یا شما میتوانید سایت های جدیدی به لیست فوق اضافه کنید با مدیر سایت تماس بگیرید.