کردستان

انجمن هاي درسي و کنکوري

رياضي

تجربي

فني

انساني

هنر

تارا16 از کردستان ١٨ تير ٩٨

 تارا16     

دخترم بہ یاد داشتہ باش
آنڪہ دوستت داشتہ باشد
بہ خاطرت خواهد جنگید
و تو را بہ دست خواهد آورد
پس هیچ گاه بہ خاطر ڪسانے ڪہ بہ دروغ
فریاد عاشقے سر مےدهند اشڪ نریز...
نازگل19 نازگل19 ٢١ تير ٩٨

تارا16 تارا16 ٢١ تير ٩٨

فدات مهسا جون...لایک تارخ...لایک نازی

نازگل19 نازگل19 ٢١ تير ٩٨

فریاد عاشقی چیزی ک الان خیلی کم رنگه شده همه عشقمون شده عادت و هوس پس اگ عاشق میشین خیلی مراقبش باشین

تارخ212 تارخ212 ٢١ تير ٩٨

محبت ودوست داشتن یعنی ارزش دادن به شخصیت وشعور همدیگه..یعنی واسه سالم موندن دل طرف تلاش کنی نه برای شکستن

مهسا00 مهسا00 ٢١ تير ٩٨

بایک داری تارا جون

هادی 00 هادی 00 ٢١ تير ٩٨

لايك ..

با من بمان..زلزله هم اگرتمام جهان راتکان دهد..دل من کنار تو اقیانوس_ آرام _است

تارا16 از کردستان ١٨ تير ٩٨

 تارا16     

خجالت رو باید
اونے بڪشہ کہ میدونہ طرف حالش داغونہ
ولے بازم بہ سرد بودنش ادامہ میده
آفرین شما یہ مغروری...
تارا16 تارا16 ٢١ تير ٩٨

مهسامتی...تارخ...نازی

نازگل19 نازگل19 ٢١ تير ٩٨

خواهش میکنم

تارخ212 تارخ212 ٢١ تير ٩٨

غرور خوبه اما نه کاذب..اما نه غروری که طرف مقابل له بشه بلکه غروری که خودش به شخصیتش باور داشته باشه

مهسا00 مهسا00 ٢١ تير ٩٨

متی

مترسک مزرعه مترسک مزرعه ٢١ تير ٩٨

تارامهسا جونی

مهسا00 مهسا00 ٢١ تير ٩٨

مغرور جان در جریان باش ک هیچ اهمیتی نداری

با من بمان..زلزله هم اگرتمام جهان راتکان دهد..دل من کنار تو اقیانوس_ آرام _است

اطلاعات عمومی استان کردستان
شهرهای کردستان
وب سایت های کردستان

اگر لینک های فوق دارای خرابی هستند یا شما میتوانید سایت های جدیدی به لیست فوق اضافه کنید با مدیر سایت تماس بگیرید.