اعضای برتر استان آذربایجان شرقی

خانوم ها
یاسی00 از آذربایجان شرقی
٢ آذر ٩٣
*مریم 16* از آذربایجان شرقی
۵ خرداد ٩۶
سرمایه دارها
یاسی00 از آذربایجان شرقی
٢ آذر ٩٣
*مریم 16* از آذربایجان شرقی
۵ خرداد ٩۶
قدیمی ها
یاسی00 از آذربایجان شرقی
٢ آذر ٩٣
*مریم 16* از آذربایجان شرقی
۵ خرداد ٩۶
مدیران
*مریم 16* از آذربایجان شرقی
۵ خرداد ٩۶
محبوب ترین ها
یاسی00 از آذربایجان شرقی
٢ آذر ٩٣
*مریم 16* از آذربایجان شرقی
۵ خرداد ٩۶
جدید ترین ها
*مریم 16* از آذربایجان شرقی
۵ خرداد ٩۶
یاسی00 از آذربایجان شرقی
٢ آذر ٩٣
توجه:
به دلیل جلوگیری ار تکراری بودن کاربران، همچنین سعی در صحت بیشتر اطلاعات فوق، و سعی در جلوگیری از سوء استفاده:
شرط اولیه قرار گرفتن در یکی از لیست های فوق، ویژه بودن کاربر و تأیید شده بودن شماره موبایل اوست.
کاربرانی که خود را واجد شرایط قرار داشتن در لیست فوق میدانند ابتدا مشخصات خود را (جنسیت، نام شهر و...) را تکمیل کنند، در صورت قرار نگرفتن در لیست از قسمت تماس با ما اقدام کنند.
در صورتی که نام شهر انتخابی شما با آدرس IP شما تناقض داشته باشد نام شما در این لیست قرار نخواهد گرفت.
بدیهی است قرار گرفتن نام یک کاربر در لیست فوق نشانه تأیید او از طرف مسئول سایت نیست.
همچنین پیشنهاد میشود سیاست حفظ اسرار سایت را مطالعه نمایید

توجه:

اگر میخواهید نام شما در این لیست باشد اینجا را کلیک کنید

سایرین