اعضای برتر استان آذربایجان غربی

خانوم ها
سیما 3 ستاره از آذربایجان غربی
٨ خرداد ٩٣
آقایون
منان 3004 از آذربایجان غربی
٢۵ مهر ٩۵
سرمایه دارها
سیما 3 ستاره از آذربایجان غربی
٨ خرداد ٩٣
منان 3004 از آذربایجان غربی
٢۵ مهر ٩۵
قدیمی ها
سیما 3 ستاره از آذربایجان غربی
٨ خرداد ٩٣
منان 3004 از آذربایجان غربی
٢۵ مهر ٩۵
باتجربه ها
منان 3004 از آذربایجان غربی
٢۵ مهر ٩۵
محبوب ترین ها
سیما 3 ستاره از آذربایجان غربی
٨ خرداد ٩٣
منان 3004 از آذربایجان غربی
٢۵ مهر ٩۵
جدید ترین ها
منان 3004 از آذربایجان غربی
٢۵ مهر ٩۵
سیما 3 ستاره از آذربایجان غربی
٨ خرداد ٩٣
توجه:
به دلیل جلوگیری ار تکراری بودن کاربران، همچنین سعی در صحت بیشتر اطلاعات فوق، و سعی در جلوگیری از سوء استفاده:
شرط اولیه قرار گرفتن در یکی از لیست های فوق، ویژه بودن کاربر و تأیید شده بودن شماره موبایل اوست.
کاربرانی که خود را واجد شرایط قرار داشتن در لیست فوق میدانند ابتدا مشخصات خود را (جنسیت، نام شهر و...) را تکمیل کنند، در صورت قرار نگرفتن در لیست از قسمت تماس با ما اقدام کنند.
در صورتی که نام شهر انتخابی شما با آدرس IP شما تناقض داشته باشد نام شما در این لیست قرار نخواهد گرفت.
بدیهی است قرار گرفتن نام یک کاربر در لیست فوق نشانه تأیید او از طرف مسئول سایت نیست.
همچنین پیشنهاد میشود سیاست حفظ اسرار سایت را مطالعه نمایید

توجه:

اگر میخواهید نام شما در این لیست باشد اینجا را کلیک کنید

سایرین