اعضای برتر استان آذربایجان غربی

خانوم ها
مدیرالای از آذربایجان غربی
۵ خرداد ٩٣
برفین از آذربایجان غربی
۵ بهمن ٩۴
آقایون
**کامران** از آذربایجان غربی
١٣ تير ٩۵
***منان*** از آذربایجان غربی
٢۵ مهر ٩۵
سرمایه دارها
مدیرالای از آذربایجان غربی
۵ خرداد ٩٣
**کامران** از آذربایجان غربی
١٣ تير ٩۵
***منان*** از آذربایجان غربی
٢۵ مهر ٩۵
قدیمی ها
مدیرالای از آذربایجان غربی
۵ خرداد ٩٣
برفین از آذربایجان غربی
۵ بهمن ٩۴
**کامران** از آذربایجان غربی
١٣ تير ٩۵
باتجربه ها
**کامران** از آذربایجان غربی
١٣ تير ٩۵
***منان*** از آذربایجان غربی
٢۵ مهر ٩۵
برفین از آذربایجان غربی
۵ بهمن ٩۴
مدیران
**کامران** از آذربایجان غربی
١٣ تير ٩۵
محبوب ترین ها
***منان*** از آذربایجان غربی
٢۵ مهر ٩۵
برفین از آذربایجان غربی
۵ بهمن ٩۴
مدیرالای از آذربایجان غربی
۵ خرداد ٩٣
جدید ترین ها
***منان*** از آذربایجان غربی
٢۵ مهر ٩۵
**کامران** از آذربایجان غربی
١٣ تير ٩۵
برفین از آذربایجان غربی
۵ بهمن ٩۴
توجه:
به دلیل جلوگیری ار تکراری بودن کاربران، همچنین سعی در صحت بیشتر اطلاعات فوق، و سعی در جلوگیری از سوء استفاده:
شرط اولیه قرار گرفتن در یکی از لیست های فوق، ویژه بودن کاربر و تأیید شده بودن شماره موبایل اوست.
کاربرانی که خود را واجد شرایط قرار داشتن در لیست فوق میدانند ابتدا مشخصات خود را (جنسیت، نام شهر و...) را تکمیل کنند، در صورت قرار نگرفتن در لیست از قسمت تماس با ما اقدام کنند.
در صورتی که نام شهر انتخابی شما با آدرس IP شما تناقض داشته باشد نام شما در این لیست قرار نخواهد گرفت.
بدیهی است قرار گرفتن نام یک کاربر در لیست فوق نشانه تأیید او از طرف مسئول سایت نیست.
همچنین پیشنهاد میشود سیاست حفظ اسرار سایت را مطالعه نمایید

توجه:

اگر میخواهید نام شما در این لیست باشد اینجا را کلیک کنید

سایرین