اعضای برتر استان فارس

خانوم ها
مرسانا23 از فارس
٢٣ اسفند ٩۶
آقایون
تارخ212 از فارس
٢۴ آذر ٩۶
سرمایه دارها
تارخ212 از فارس
٢۴ آذر ٩۶
مرسانا23 از فارس
٢٣ اسفند ٩۶
قدیمی ها
تارخ212 از فارس
٢۴ آذر ٩۶
مرسانا23 از فارس
٢٣ اسفند ٩۶
مدیران
تارخ212 از فارس
٢۴ آذر ٩۶
محبوب ترین ها
مرسانا23 از فارس
٢٣ اسفند ٩۶
تارخ212 از فارس
٢۴ آذر ٩۶
جدید ترین ها
مرسانا23 از فارس
٢٣ اسفند ٩۶
تارخ212 از فارس
٢۴ آذر ٩۶
توجه:
به دلیل جلوگیری ار تکراری بودن کاربران، همچنین سعی در صحت بیشتر اطلاعات فوق، و سعی در جلوگیری از سوء استفاده:
شرط اولیه قرار گرفتن در یکی از لیست های فوق، ویژه بودن کاربر و تأیید شده بودن شماره موبایل اوست.
کاربرانی که خود را واجد شرایط قرار داشتن در لیست فوق میدانند ابتدا مشخصات خود را (جنسیت، نام شهر و...) را تکمیل کنند، در صورت قرار نگرفتن در لیست از قسمت تماس با ما اقدام کنند.
در صورتی که نام شهر انتخابی شما با آدرس IP شما تناقض داشته باشد نام شما در این لیست قرار نخواهد گرفت.
بدیهی است قرار گرفتن نام یک کاربر در لیست فوق نشانه تأیید او از طرف مسئول سایت نیست.
همچنین پیشنهاد میشود سیاست حفظ اسرار سایت را مطالعه نمایید

توجه:

اگر میخواهید نام شما در این لیست باشد اینجا را کلیک کنید

سایرین