اعضای برتر استان فارس

خانوم ها
_paniz jon_ از فارس
٢۴ اسفند ٩٣
hana110 از فارس
۶ بهمن ٩٣
آقایون
موسی از فارس
١٨ مهر ٩٣
سرمایه دارها
_paniz jon_ از فارس
٢۴ اسفند ٩٣
موسی از فارس
١٨ مهر ٩٣
hana110 از فارس
۶ بهمن ٩٣
قدیمی ها
موسی از فارس
١٨ مهر ٩٣
hana110 از فارس
۶ بهمن ٩٣
_paniz jon_ از فارس
٢۴ اسفند ٩٣
باتجربه ها
موسی از فارس
١٨ مهر ٩٣
محبوب ترین ها
_paniz jon_ از فارس
٢۴ اسفند ٩٣
موسی از فارس
١٨ مهر ٩٣
hana110 از فارس
۶ بهمن ٩٣
جدید ترین ها
_paniz jon_ از فارس
٢۴ اسفند ٩٣
hana110 از فارس
۶ بهمن ٩٣
موسی از فارس
١٨ مهر ٩٣
توجه:
به دلیل جلوگیری ار تکراری بودن کاربران، همچنین سعی در صحت بیشتر اطلاعات فوق، و سعی در جلوگیری از سوء استفاده:
شرط اولیه قرار گرفتن در یکی از لیست های فوق، ویژه بودن کاربر و تأیید شده بودن شماره موبایل اوست.
کاربرانی که خود را واجد شرایط قرار داشتن در لیست فوق میدانند ابتدا مشخصات خود را (جنسیت، نام شهر و...) را تکمیل کنند، در صورت قرار نگرفتن در لیست از قسمت تماس با ما اقدام کنند.
در صورتی که نام شهر انتخابی شما با آدرس IP شما تناقض داشته باشد نام شما در این لیست قرار نخواهد گرفت.
بدیهی است قرار گرفتن نام یک کاربر در لیست فوق نشانه تأیید او از طرف مسئول سایت نیست.
همچنین پیشنهاد میشود سیاست حفظ اسرار سایت را مطالعه نمایید

توجه:

اگر میخواهید نام شما در این لیست باشد اینجا را کلیک کنید

سایرین