اعضای برتر استان فارس

خانوم ها
_paniz jon_ از فارس
٢۴ اسفند ٩٣
mahya323 از فارس
٢٨ خرداد ٩۵
آقایون
موسی از فارس
١٨ مهر ٩٣
سرمایه دارها
_paniz jon_ از فارس
٢۴ اسفند ٩٣
موسی از فارس
١٨ مهر ٩٣
mahya323 از فارس
٢٨ خرداد ٩۵
قدیمی ها
موسی از فارس
١٨ مهر ٩٣
_paniz jon_ از فارس
٢۴ اسفند ٩٣
mahya323 از فارس
٢٨ خرداد ٩۵
باتجربه ها
_paniz jon_ از فارس
٢۴ اسفند ٩٣
موسی از فارس
١٨ مهر ٩٣
mahya323 از فارس
٢٨ خرداد ٩۵
محبوب ترین ها
_paniz jon_ از فارس
٢۴ اسفند ٩٣
موسی از فارس
١٨ مهر ٩٣
mahya323 از فارس
٢٨ خرداد ٩۵
جدید ترین ها
mahya323 از فارس
٢٨ خرداد ٩۵
_paniz jon_ از فارس
٢۴ اسفند ٩٣
موسی از فارس
١٨ مهر ٩٣
توجه:
به دلیل جلوگیری ار تکراری بودن کاربران، همچنین سعی در صحت بیشتر اطلاعات فوق، و سعی در جلوگیری از سوء استفاده:
شرط اولیه قرار گرفتن در یکی از لیست های فوق، ویژه بودن کاربر و تأیید شده بودن شماره موبایل اوست.
کاربرانی که خود را واجد شرایط قرار داشتن در لیست فوق میدانند ابتدا مشخصات خود را (جنسیت، نام شهر و...) را تکمیل کنند، در صورت قرار نگرفتن در لیست از قسمت تماس با ما اقدام کنند.
در صورتی که نام شهر انتخابی شما با آدرس IP شما تناقض داشته باشد نام شما در این لیست قرار نخواهد گرفت.
بدیهی است قرار گرفتن نام یک کاربر در لیست فوق نشانه تأیید او از طرف مسئول سایت نیست.
همچنین پیشنهاد میشود سیاست حفظ اسرار سایت را مطالعه نمایید

توجه:

اگر میخواهید نام شما در این لیست باشد اینجا را کلیک کنید

سایرین