اعضای برتر استان فارس

خانوم ها
مهسا00 از فارس
١۶ اسفند ٩۴
آقایون
موسی از فارس
١٨ مهر ٩٣
تارخ212 از فارس
٢۴ آذر ٩۶
سرمایه دارها
موسی از فارس
١٨ مهر ٩٣
مهسا00 از فارس
١۶ اسفند ٩۴
تارخ212 از فارس
٢۴ آذر ٩۶
قدیمی ها
موسی از فارس
١٨ مهر ٩٣
مهسا00 از فارس
١۶ اسفند ٩۴
تارخ212 از فارس
٢۴ آذر ٩۶
باتجربه ها
مهسا00 از فارس
١۶ اسفند ٩۴
مدیران
تارخ212 از فارس
٢۴ آذر ٩۶
محبوب ترین ها
مهسا00 از فارس
١۶ اسفند ٩۴
تارخ212 از فارس
٢۴ آذر ٩۶
موسی از فارس
١٨ مهر ٩٣
جدید ترین ها
تارخ212 از فارس
٢۴ آذر ٩۶
مهسا00 از فارس
١۶ اسفند ٩۴
موسی از فارس
١٨ مهر ٩٣
توجه:
به دلیل جلوگیری ار تکراری بودن کاربران، همچنین سعی در صحت بیشتر اطلاعات فوق، و سعی در جلوگیری از سوء استفاده:
شرط اولیه قرار گرفتن در یکی از لیست های فوق، ویژه بودن کاربر و تأیید شده بودن شماره موبایل اوست.
کاربرانی که خود را واجد شرایط قرار داشتن در لیست فوق میدانند ابتدا مشخصات خود را (جنسیت، نام شهر و...) را تکمیل کنند، در صورت قرار نگرفتن در لیست از قسمت تماس با ما اقدام کنند.
در صورتی که نام شهر انتخابی شما با آدرس IP شما تناقض داشته باشد نام شما در این لیست قرار نخواهد گرفت.
بدیهی است قرار گرفتن نام یک کاربر در لیست فوق نشانه تأیید او از طرف مسئول سایت نیست.
همچنین پیشنهاد میشود سیاست حفظ اسرار سایت را مطالعه نمایید

توجه:

اگر میخواهید نام شما در این لیست باشد اینجا را کلیک کنید

سایرین