اعضای برتر استان فارس

خانوم ها
*عاطفه* از فارس
١۵ دي ٩۴
_paniz jon_ از فارس
٢۴ اسفند ٩٣
مهسا00 از فارس
١۶ اسفند ٩۴
آقایون
موسی از فارس
١٨ مهر ٩٣
سرمایه دارها
*عاطفه* از فارس
١۵ دي ٩۴
_paniz jon_ از فارس
٢۴ اسفند ٩٣
مهسا00 از فارس
١۶ اسفند ٩۴
قدیمی ها
موسی از فارس
١٨ مهر ٩٣
_paniz jon_ از فارس
٢۴ اسفند ٩٣
*عاطفه* از فارس
١۵ دي ٩۴
باتجربه ها
mahya323 از فارس
٢٨ خرداد ٩۵
*عاطفه* از فارس
١۵ دي ٩۴
_paniz jon_ از فارس
٢۴ اسفند ٩٣
مدیران
*عاطفه* از فارس
١۵ دي ٩۴
mahya323 از فارس
٢٨ خرداد ٩۵
محبوب ترین ها
_paniz jon_ از فارس
٢۴ اسفند ٩٣
موسی از فارس
١٨ مهر ٩٣
mahya323 از فارس
٢٨ خرداد ٩۵
جدید ترین ها
mahya323 از فارس
٢٨ خرداد ٩۵
مهسا00 از فارس
١۶ اسفند ٩۴
*عاطفه* از فارس
١۵ دي ٩۴
توجه:
به دلیل جلوگیری ار تکراری بودن کاربران، همچنین سعی در صحت بیشتر اطلاعات فوق، و سعی در جلوگیری از سوء استفاده:
شرط اولیه قرار گرفتن در یکی از لیست های فوق، ویژه بودن کاربر و تأیید شده بودن شماره موبایل اوست.
کاربرانی که خود را واجد شرایط قرار داشتن در لیست فوق میدانند ابتدا مشخصات خود را (جنسیت، نام شهر و...) را تکمیل کنند، در صورت قرار نگرفتن در لیست از قسمت تماس با ما اقدام کنند.
در صورتی که نام شهر انتخابی شما با آدرس IP شما تناقض داشته باشد نام شما در این لیست قرار نخواهد گرفت.
بدیهی است قرار گرفتن نام یک کاربر در لیست فوق نشانه تأیید او از طرف مسئول سایت نیست.
همچنین پیشنهاد میشود سیاست حفظ اسرار سایت را مطالعه نمایید

توجه:

اگر میخواهید نام شما در این لیست باشد اینجا را کلیک کنید

سایرین