اعضای برتر استان کردستان

خانوم ها
مهرو از کردستان
١٠ اسفند ٩۴
شیما67 از کردستان
٣١ مرداد ٩۴
آقایون
**کامران** از کردستان
١٣ تير ٩۵
سرمایه دارها
**کامران** از کردستان
١٣ تير ٩۵
مهرو از کردستان
١٠ اسفند ٩۴
شیما67 از کردستان
٣١ مرداد ٩۴
قدیمی ها
شیما67 از کردستان
٣١ مرداد ٩۴
مهرو از کردستان
١٠ اسفند ٩۴
**کامران** از کردستان
١٣ تير ٩۵
باتجربه ها
**کامران** از کردستان
١٣ تير ٩۵
شیما67 از کردستان
٣١ مرداد ٩۴
مهرو از کردستان
١٠ اسفند ٩۴
محبوب ترین ها
شیما67 از کردستان
٣١ مرداد ٩۴
**کامران** از کردستان
١٣ تير ٩۵
جدید ترین ها
**کامران** از کردستان
١٣ تير ٩۵
مهرو از کردستان
١٠ اسفند ٩۴
شیما67 از کردستان
٣١ مرداد ٩۴
توجه:
به دلیل جلوگیری ار تکراری بودن کاربران، همچنین سعی در صحت بیشتر اطلاعات فوق، و سعی در جلوگیری از سوء استفاده:
شرط اولیه قرار گرفتن در یکی از لیست های فوق، ویژه بودن کاربر و تأیید شده بودن شماره موبایل اوست.
کاربرانی که خود را واجد شرایط قرار داشتن در لیست فوق میدانند ابتدا مشخصات خود را (جنسیت، نام شهر و...) را تکمیل کنند، در صورت قرار نگرفتن در لیست از قسمت تماس با ما اقدام کنند.
در صورتی که نام شهر انتخابی شما با آدرس IP شما تناقض داشته باشد نام شما در این لیست قرار نخواهد گرفت.
بدیهی است قرار گرفتن نام یک کاربر در لیست فوق نشانه تأیید او از طرف مسئول سایت نیست.
همچنین پیشنهاد میشود سیاست حفظ اسرار سایت را مطالعه نمایید

توجه:

اگر میخواهید نام شما در این لیست باشد اینجا را کلیک کنید

سایرین