اعضای برتر استان کردستان

خانوم ها
مهرو از کردستان
١٠ اسفند ٩۴
آقایون
**کامران** از کردستان
١٣ تير ٩۵
reza_13 از کردستان
١٣ تير ٩۴
سرمایه دارها
**کامران** از کردستان
١٣ تير ٩۵
مهرو از کردستان
١٠ اسفند ٩۴
reza_13 از کردستان
١٣ تير ٩۴
قدیمی ها
reza_13 از کردستان
١٣ تير ٩۴
مهرو از کردستان
١٠ اسفند ٩۴
**کامران** از کردستان
١٣ تير ٩۵
باتجربه ها
reza_13 از کردستان
١٣ تير ٩۴
**کامران** از کردستان
١٣ تير ٩۵
مهرو از کردستان
١٠ اسفند ٩۴
مدیران
reza_13 از کردستان
١٣ تير ٩۴
محبوب ترین ها
مهرو از کردستان
١٠ اسفند ٩۴
**کامران** از کردستان
١٣ تير ٩۵
reza_13 از کردستان
١٣ تير ٩۴
جدید ترین ها
**کامران** از کردستان
١٣ تير ٩۵
مهرو از کردستان
١٠ اسفند ٩۴
reza_13 از کردستان
١٣ تير ٩۴
توجه:
به دلیل جلوگیری ار تکراری بودن کاربران، همچنین سعی در صحت بیشتر اطلاعات فوق، و سعی در جلوگیری از سوء استفاده:
شرط اولیه قرار گرفتن در یکی از لیست های فوق، ویژه بودن کاربر و تأیید شده بودن شماره موبایل اوست.
کاربرانی که خود را واجد شرایط قرار داشتن در لیست فوق میدانند ابتدا مشخصات خود را (جنسیت، نام شهر و...) را تکمیل کنند، در صورت قرار نگرفتن در لیست از قسمت تماس با ما اقدام کنند.
در صورتی که نام شهر انتخابی شما با آدرس IP شما تناقض داشته باشد نام شما در این لیست قرار نخواهد گرفت.
بدیهی است قرار گرفتن نام یک کاربر در لیست فوق نشانه تأیید او از طرف مسئول سایت نیست.
همچنین پیشنهاد میشود سیاست حفظ اسرار سایت را مطالعه نمایید

توجه:

اگر میخواهید نام شما در این لیست باشد اینجا را کلیک کنید

سایرین