اعضای برتر استان کرمانشاه

آقایون
♥امیرعباس♥ از کرمانشاه
١ شهريور ٩۴
♥امیرعلی زلزله♥ از کرمانشاه
٢٧ ارديبهشت ٩٣
سرمایه دارها
♥امیرعباس♥ از کرمانشاه
١ شهريور ٩۴
♥امیرعلی زلزله♥ از کرمانشاه
٢٧ ارديبهشت ٩٣
قدیمی ها
♥امیرعلی زلزله♥ از کرمانشاه
٢٧ ارديبهشت ٩٣
♥امیرعباس♥ از کرمانشاه
١ شهريور ٩۴
باتجربه ها
♥امیرعلی زلزله♥ از کرمانشاه
٢٧ ارديبهشت ٩٣
♥امیرعباس♥ از کرمانشاه
١ شهريور ٩۴
محبوب ترین ها
♥امیرعلی زلزله♥ از کرمانشاه
٢٧ ارديبهشت ٩٣
♥امیرعباس♥ از کرمانشاه
١ شهريور ٩۴
جدید ترین ها
♥امیرعباس♥ از کرمانشاه
١ شهريور ٩۴
♥امیرعلی زلزله♥ از کرمانشاه
٢٧ ارديبهشت ٩٣
توجه:
به دلیل جلوگیری ار تکراری بودن کاربران، همچنین سعی در صحت بیشتر اطلاعات فوق، و سعی در جلوگیری از سوء استفاده:
شرط اولیه قرار گرفتن در یکی از لیست های فوق، ویژه بودن کاربر و تأیید شده بودن شماره موبایل اوست.
کاربرانی که خود را واجد شرایط قرار داشتن در لیست فوق میدانند ابتدا مشخصات خود را (جنسیت، نام شهر و...) را تکمیل کنند، در صورت قرار نگرفتن در لیست از قسمت تماس با ما اقدام کنند.
در صورتی که نام شهر انتخابی شما با آدرس IP شما تناقض داشته باشد نام شما در این لیست قرار نخواهد گرفت.
بدیهی است قرار گرفتن نام یک کاربر در لیست فوق نشانه تأیید او از طرف مسئول سایت نیست.
همچنین پیشنهاد میشود سیاست حفظ اسرار سایت را مطالعه نمایید

توجه:

اگر میخواهید نام شما در این لیست باشد اینجا را کلیک کنید

سایرین