اعضای برتر استان گیلان

خانوم ها
**بهار** از گیلان
١١ دي ٩٣
آقایون
مهرداد30 از گیلان
١٧ اسفند ٩٣
سرمایه دارها
**بهار** از گیلان
١١ دي ٩٣
مهرداد30 از گیلان
١٧ اسفند ٩٣
قدیمی ها
**بهار** از گیلان
١١ دي ٩٣
مهرداد30 از گیلان
١٧ اسفند ٩٣
باتجربه ها
**بهار** از گیلان
١١ دي ٩٣
محبوب ترین ها
**بهار** از گیلان
١١ دي ٩٣
جدید ترین ها
مهرداد30 از گیلان
١٧ اسفند ٩٣
**بهار** از گیلان
١١ دي ٩٣
توجه:
به دلیل جلوگیری ار تکراری بودن کاربران، همچنین سعی در صحت بیشتر اطلاعات فوق، و سعی در جلوگیری از سوء استفاده:
شرط اولیه قرار گرفتن در یکی از لیست های فوق، ویژه بودن کاربر و تأیید شده بودن شماره موبایل اوست.
کاربرانی که خود را واجد شرایط قرار داشتن در لیست فوق میدانند ابتدا مشخصات خود را (جنسیت، نام شهر و...) را تکمیل کنند، در صورت قرار نگرفتن در لیست از قسمت تماس با ما اقدام کنند.
در صورتی که نام شهر انتخابی شما با آدرس IP شما تناقض داشته باشد نام شما در این لیست قرار نخواهد گرفت.
بدیهی است قرار گرفتن نام یک کاربر در لیست فوق نشانه تأیید او از طرف مسئول سایت نیست.
همچنین پیشنهاد میشود سیاست حفظ اسرار سایت را مطالعه نمایید

توجه:

اگر میخواهید نام شما در این لیست باشد اینجا را کلیک کنید

سایرین