اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

٢۴ آذر ٩۶, ارسال کامنت
آرش قشمی ٢۴ آذر ٩۶

 آرش قشمی  

با تو باشم زنده میشم خورشید تا بنده میشم
منوچهر منوچهر ٢۴ آذر ٩۶
نوچ نمیشممم اگه بشممم کشته میشمم
تنها ترین تنها منم.
٢۴ آذر ٩۶, ارسال عکس
آرش قشمی

آرش قشمی
لطفا عضو شوید
تنها ترین تنها منم.
تاریخ عضویت: 22 آذر 96
تولد:
محل زندگی : هرمزگان
جنسیت:آقا، مجرد
تحصیلات:، سایر
عضو تأیید شده
آرش قشمی
تشکر و قدردانی های رسمی از آرش قشمی

تاکنون هیچ قدردانی از ایشان در چت روم فارسی جوجوک نشده

تصاویر ارسال شده از طرف آرش قشمی