اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

١۴ آبان ٩٧, ارسال کامنت
١۴ آبان ٩٧, ارسال عکس
١٢ آبان ٩٧, ارسال کامنت
١٢ آبان ٩٧, ارسال عکس
٨ مهر ٩٧, ارسال عکس
٢۶ شهريور ٩٧, ارسال عکس
٢۴ شهريور ٩٧, ارسال عکس
٢١ شهريور ٩٧, ارسال عکس
٢١ شهريور ٩٧, ارسال عکس
١٢ شهريور ٩٧, ارسال کامنت
١٢ شهريور ٩٧, ارسال عکس
١٢ شهريور ٩٧, ارسال عکس
٩ مرداد ٩٧, ارسال عکس
١۵ تير ٩٧, ارسال عکس
١٣ تير ٩٧, ارسال عکس
نگار19

نگار19
لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: 13 خرداد 96
تولد:
محل زندگی :
جنسیت:،
تحصیلات:
عضو تأیید شده
نگار19
آخرین حضور: 16 آبان 97
تشکر و قدردانی های رسمی از نگار19

تاکنون هیچ قدردانی از ایشان در چت روم فارسی جوجوک نشده

تصاویر ارسال شده از طرف نگار19