اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

١۴ فروردين ٩٨, ارسال کامنت
-نبث بلا ١۴ فروردين ٩٨

 -نبث بلا  


تارخ212 تارخ212 ١۵ فروردين ٩٨
گل دوتا
**بهار** **بهار** ١۵ فروردين ٩٨
پینار پینار ١۵ فروردين ٩٨
گل قلب
١۴ فروردين ٩٨, ارسال عکس
١٣ فروردين ٩٨, ارسال کامنت
-نبث بلا ١٣ فروردين ٩٨

 -نبث بلا  


تارخ212 تارخ212 ١۵ فروردين ٩٨
عالی لایک
**بهار** **بهار** ١۵ فروردين ٩٨
پینار پینار ١۵ فروردين ٩٨
مدیرسارینا مدیرسارینا ١۵ فروردين ٩٨
١٣ فروردين ٩٨, ارسال عکس
١٣ فروردين ٩٨, ارسال کامنت
-نبث بلا ١٣ فروردين ٩٨

 -نبث بلا  


تارخ212 تارخ212 ١۵ فروردين ٩٨
بحث سیل نیار وسز امروزا میترسیم دیگه
پینار پینار ١۵ فروردين ٩٨
مدیرسارینا مدیرسارینا ١۵ فروردين ٩٨
١٣ فروردين ٩٨, ارسال عکس
١٢ فروردين ٩٨, ارسال کامنت
-نبث بلا ١٢ فروردين ٩٨

 -نبث بلا  جنتلمن2 جنتلمن2 ١٣ فروردين ٩٨
یس یس
تارخ212 تارخ212 ١٣ فروردين ٩٨
١٢ فروردين ٩٨, ارسال عکس
٢٢ اسفند ٩٧, ارسال کامنت
-نبث بلا ٢٢ اسفند ٩٧

 -نبث بلا  

خستم ازززندگی که مرا ول کرده

ارزوهای من دیوونه رو زده باطل کرده


تارخ212 تارخ212 ٢٣ اسفند ٩٧
زندگی زیباست ای زیبا پسند...باتوکل برخدا ای دوست بخند
گلبول زرد گلبول زرد ٢٢ اسفند ٩٧
خسته نباشی:/استراحت کن:/
١٧ اسفند ٩٧, ارسال کامنت
-نبث بلا ١٧ اسفند ٩٧

 -نبث بلا  

برفین برفین ١٧ اسفند ٩٧
چیشده فاز غم گرفتی
١٢ اسفند ٩٧, ارسال کامنت
-نبث بلا ١٢ اسفند ٩٧

 -نبث بلا  


خیلی دلتنگتممممم
تارخ212 تارخ212 ١۴ اسفند ٩٧
روحش شاد ویادش گرامی[
**پسرکوهستان** **پسرکوهستان** ١٣ اسفند ٩٧
روحشون شاد و یادشون گرامی
برفین برفین ١٣ اسفند ٩٧
نبینم غمتوخدارحمت کنه
فرهاد24 فرهاد24 ١٣ اسفند ٩٧
روحشون شاد و یادشون گرامی
محسن 68 محسن 68 ١٣ اسفند ٩٧
روحشون شاد و یادشون گرامی
حوا حوا ١٣ اسفند ٩٧
خدا رحمتشون کنه عزیزدلم
١٢ اسفند ٩٧, ارسال عکس
-نبث بلا

-نبث بلا
لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: 25 دي 97
تولد:
محل زندگی :
جنسیت:،
تحصیلات:
بازرس کل سایت
-نبث بلا
اشپزی من
تشکر و قدردانی های رسمی از -نبث بلا

تاکنون هیچ قدردانی از ایشان در چت روم فارسی جوجوک نشده

تصاویر ارسال شده از طرف -نبث بلا