اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

٢٢ مرداد ٩٩, ارسال کامنت
-نبث بلا ٢٢ مرداد ٩٩

 -نبث بلا   


آرمان28 آرمان28 ٢٢ مرداد ٩٩
دلم هیچ وقت ازنبودت اروم نمیگیره بابا..
٢١ مرداد ٩٩, ارسال عکس
١۴ مرداد ٩٩, ارسال کامنت
١۴ مرداد ٩٩, ارسال کامنت
١۴ مرداد ٩٩, ارسال کامنت
١۴ مرداد ٩٩, ارسال کامنت
١٢ مرداد ٩٩, ارسال کامنت
١٢ مرداد ٩٩, ارسال کامنت
-نبث بلا ١٢ مرداد ٩٩

 -نبث بلا   

جنتلمن2 جنتلمن2 ١٣ مرداد ٩٩
....؟
دلبر00 دلبر00 ١٣ مرداد ٩٩
کامران92 کامران92 ١٣ مرداد ٩٩
gandom gandom ١٣ مرداد ٩٩
دلم هیچ وقت ازنبودت اروم نمیگیره بابا..
١٠ مرداد ٩٩, ارسال کامنت
٢٧ تير ٩٩, ارسال کامنت
٢٧ تير ٩٩, ارسال عکس
٢٣ تير ٩٩, ارسال کامنت
٢٣ تير ٩٩, ارسال عکس
٢٣ تير ٩٩, ارسال کامنت
٢٣ تير ٩٩, ارسال عکس
-نبث بلا

-نبث بلا
لطفا عضو شوید
دلم هیچ وقت ازنبودت اروم نمیگیره بابا..
تاریخ عضویت: 25 دي 97
تولد:
محل زندگی :
جنسیت:،
تحصیلات:
81,293 ثانیه، حضور
عضو تأیید شده
-نبث بلا
اشپزی من
تشکر و قدردانی های رسمی از -نبث بلا

تاکنون هیچ قدردانی از ایشان در چت روم فارسی جوجوک نشده

تصاویر ارسال شده از طرف -نبث بلا