اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

٢۵ خرداد ٩۶, ارسال عکس
١٧ فروردين ٩۶, ارسال عکس
١ اسفند ٩۵, ارسال عکس
١ اسفند ٩۵, ارسال عکس
١ اسفند ٩۵, ارسال عکس
١٨ بهمن ٩۵, ارسال عکس
١٠ بهمن ٩۵, ارسال عکس
٨ بهمن ٩۵, ارسال عکس
۵ بهمن ٩۵, ارسال عکس
٢۶ دي ٩۵, ارسال عکس
٢۶ دي ٩۵, ارسال عکس
٢۶ دي ٩۵, ارسال عکس
٢٣ دي ٩۵, ارسال عکس
٢٢ دي ٩۵, ارسال عکس
١٣ دي ٩۵, ارسال عکس
صوفیا

صوفیا
لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: 9 شهريور 95
تولد:
محل زندگی :
جنسیت:،
تحصیلات:
عضو تأیید شده
صوفیا
آخرین حضور: 13 تير 97
تشکر و قدردانی های رسمی از صوفیا

تاکنون هیچ قدردانی از ایشان در چت روم فارسی جوجوک نشده

تصاویر ارسال شده از طرف صوفیا