اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

٢٣ آبان ٩۶, ارسال عکس
٢٢ آبان ٩۶, ارسال عکس
٢١ آبان ٩۶, ارسال عکس
٢١ آبان ٩۶, ارسال عکس
٢١ آبان ٩۶, ارسال عکس
٢٠ آبان ٩۶, ارسال عکس
٢٠ آبان ٩۶, ارسال عکس
٢٠ آبان ٩۶, ارسال عکس
١۵ آبان ٩۶, ارسال عکس
١۵ آبان ٩۶, ارسال عکس
١۵ آبان ٩۶, ارسال عکس
١۴ آبان ٩۶, ارسال عکس
١۴ آبان ٩۶, ارسال عکس
١۴ آبان ٩۶, ارسال عکس
١۴ آبان ٩۶, ارسال عکس
*کامران*

*کامران*
لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: 28 مرداد 95
تولد:
محل زندگی :
جنسیت:،
تحصیلات:
عضو تأیید شده
*کامران*
آخرین حضور: 21 ارديبهشت 97
تشکر و قدردانی های رسمی از *کامران*

تاکنون هیچ قدردانی از ایشان در چت روم فارسی جوجوک نشده

تصاویر ارسال شده از طرف *کامران*