اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

٢١ اسفند ٩٧, ارسال کامنت
امیر مهدی ٢١ اسفند ٩٧

 امیر مهدی   


چوک بندر چوک بندر ٢١ اسفند ٩٧
خوشگل کے بودے تو
٢١ اسفند ٩٧, ارسال عکس
١٧ اسفند ٩٧, ارسال کامنت
امیر مهدی ١٧ اسفند ٩٧

 امیر مهدی   

مرد است و...
قولش!
هنوز دوستت دارم،
از همان دوستت دارم های لامذهب !
از همان دوستت دارم های رسیده و آبدار!
آن ها که دست راستت میرفت پشت سرم،
صورتت ناگهان میچرخید سمتم
چند لحظه با چشم هایت وجبم میزدی و
تا میرفتیم سمت حادثه ی بوسه
یکهو فرار میکردی، میخندیدی و میگفتی...
طلبت!
بنویس به جساب

دوستت دارم هنوز
از آن دوستت دارم های لعنتی!
آن ها که میپرسیدی
ببخشید آغوش دارید؟
میگفتم چقدر؟
میگفتی به قدر یک عمر عاشقی کردن!
چشم میبستم و آغوش باز میکردم
و یک عمر منتظر آمدنت میشدم ولی تو
میخندیدی و میگفتی...
بنویس به حساب
این هم طلبت!


بنازم چوب خطت را که پر نمیشود
مرد است و حرفش
دوستت دارم هنوز!
من برای حساب کتاب با تو
هم صبر ایوب دارم
هم عمر نوح!
تارخ212 تارخ212 ١٧ اسفند ٩٧
امیر مهدی

امیر مهدی
لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: 7 آذر 96
تولد:
محل زندگی :
جنسیت:آقا، مجرد
تحصیلات:علوم انسانی، در حال تحصیل
10,741 ثانیه، حضور
مدیر چت روم
امیر مهدی
آخرین حضور: 20 فروردين 98
تشکر و قدردانی های رسمی از امیر مهدی

تاکنون هیچ قدردانی از ایشان در چت روم فارسی جوجوک نشده

تصاویر ارسال شده از طرف امیر مهدی