اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

٢١ بهمن ٩۶, ارسال عکس
٢١ بهمن ٩۶, ارسال عکس
٢٠ دي ٩۶, ارسال عکس
١٧ دي ٩۶, ارسال عکس
١٠ دي ٩۶, ارسال عکس
٩ دي ٩۶, ارسال عکس
٩ دي ٩۶, ارسال عکس
۴ دي ٩۶, ارسال عکس
٣٠ آذر ٩۶, ارسال عکس
٣٠ آذر ٩۶, ارسال عکس
٢۵ آذر ٩۶, ارسال عکس
٢٠ آذر ٩۶, ارسال عکس
١٢ آذر ٩۶, ارسال عکس
۴ آذر ٩۶, ارسال عکس
۴ آذر ٩۶, ارسال عکس
**غزل**

**غزل**
لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: 3 مهر 95
تولد:
محل زندگی :
جنسیت:،
تحصیلات:
عضو تأیید شده
**غزل**
آخرین حضور: 18 خرداد 97
تشکر و قدردانی های رسمی از **غزل**

تاکنون هیچ قدردانی از ایشان در چت روم فارسی جوجوک نشده

تصاویر ارسال شده از طرف **غزل**