اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

١٢ بهمن ٩٧, ارسال کامنت
**غزل** ١٢ بهمن ٩٧

 **غزل**    

صلم
عشقتون اومد...
اومم رع دیع ب دلایلی نتونسم بیام این چند وقت ولی ازی ب بعد سعی میکنم بیام
رع رعع میدونم دلتون برام تنگ شدع من بیشتر
خا دیع بسع !!
امید وارم ازی ب بعد لحظع های خوبیو کنار هم داشتع باشیم
فدام بشین
بای تا های

**غزل**


*مریم 16* *مریم 16* ١٢ بهمن ٩٧
سلووووم اجیییی خوش اومدی خواهری
تارخ212 تارخ212 ١٢ بهمن ٩٧
سلام شعر وغزلی.خوش اوومدی کچلووووخوشحال شدیم زدیدار..عجب شدی پدیدار
**بهار** **بهار** ١٢ بهمن ٩٧
ژووووووووووووون دوصت دالم
٢١ بهمن ٩۶, ارسال عکس
٢١ بهمن ٩۶, ارسال عکس
٢٠ دي ٩۶, ارسال عکس
١٧ دي ٩۶, ارسال عکس
١٠ دي ٩۶, ارسال عکس
٩ دي ٩۶, ارسال عکس
٩ دي ٩۶, ارسال عکس
۴ دي ٩۶, ارسال عکس
٣٠ آذر ٩۶, ارسال عکس
٣٠ آذر ٩۶, ارسال عکس
٢۵ آذر ٩۶, ارسال عکس
٢٠ آذر ٩۶, ارسال عکس
١٢ آذر ٩۶, ارسال عکس
۴ آذر ٩۶, ارسال عکس
**غزل**

**غزل**
لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: 3 مهر 95
تولد:
محل زندگی :
جنسیت:،
تحصیلات:
4,076 ثانیه، حضور
مدیر سایت (ناظر)
**غزل**
آخرین حضور: 13 بهمن 97
تشکر و قدردانی های رسمی از **غزل**

تاکنون هیچ قدردانی از ایشان در چت روم فارسی جوجوک نشده

تصاویر ارسال شده از طرف **غزل**