اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

دنیای پر امید 

زندگی معلم بزرگی است . درس هایی می آموزد که در هیچ کتابی نیست و در هیچ دانشگاهی تدریس نمی شود . آنها که به کتاب ها و نوشته ها بسنده کردند و مغرور شدند از درس های بزرگ زندگی محروم شدند و بسیار آسیب دیدند .
محرم با تموم سختی ها دار تموم میشه اربعین یادت نره یک پیاده روی سوی اربعین بریم یا حسیـــــــــــــــــــــن نگهبان دلم باشـــــــــــــــ

دنیای پر امید 

" انسان نباید هیچوقت از اینکه در اشتباه بوده است ، خجل و شرمسار باشد ، هر چه که باشد ، امروز عاقل‌تر از گذشته شده است ."
محرم با تموم سختی ها دار تموم میشه اربعین یادت نره یک پیاده روی سوی اربعین بریم یا حسیـــــــــــــــــــــن نگهبان دلم باشـــــــــــــــ
١٠ آبان ٩۵, ارسال کامنت
دنیای پر امید ١٠ آبان ٩۵

 دنیای پر امید 

آقـای ِ شهـردار!
بـگوییـد
ایـن قـدرعـوض نکـننـد
رنـگ و روی ِ ایـن شـهرِ لـعنتـی را ...
ایـن پیـاده رو هـا ...
میـدان هـا ...
رنـگ و روی ِ دیـوار هـا ...
/خـاطراتـم/

دارنـد از بیـن می رونـد!

مرجع كامل پيام ها

http://www.jojok.ir/13697377


http://www.jojok.ir/13697377


محرم با تموم سختی ها دار تموم میشه اربعین یادت نره یک پیاده روی سوی اربعین بریم یا حسیـــــــــــــــــــــن نگهبان دلم باشـــــــــــــــ
٩ آبان ٩۵, ارسال کامنت
دنیای پر امید ٩ آبان ٩۵

 دنیای پر امید 

مردها و زن ها دست کم در یک مورد اتفاق نظر دارند ؟؟؟؟؟

لطفا نظرتون رو بگيد !!!!!!

ادرس جوابش هم

http://www.jojok.ir/13697326جواب

در اين صفحه ميباشد
دنیای پر امید دنیای پر امید ٩ آبان ٩۵
عتماد نكردن به زن ها
محرم با تموم سختی ها دار تموم میشه اربعین یادت نره یک پیاده روی سوی اربعین بریم یا حسیـــــــــــــــــــــن نگهبان دلم باشـــــــــــــــ

دنیای پر امید 

مردها و زن ها دست کم در یک مورد اتفاق نظر دارند
هیچ کدام به زن ها اعتماد ندارند !
محرم با تموم سختی ها دار تموم میشه اربعین یادت نره یک پیاده روی سوی اربعین بریم یا حسیـــــــــــــــــــــن نگهبان دلم باشـــــــــــــــ

دنیای پر امید 

آﺩﻡ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﯾﻪ ﺯﻥ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﮕﯿﺮﻩ
ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﻭﺭ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻭ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻄﻌﺎﺗﺶ ﺭﺍ ﺑﺪﻩ
ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﺍﺭﺯﻭﻧﺘﺮ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺩ !
دنیای پر امید دنیای پر امید ٢۵ دي ٩۵
محرم با تموم سختی ها دار تموم میشه اربعین یادت نره یک پیاده روی سوی اربعین بریم یا حسیـــــــــــــــــــــن نگهبان دلم باشـــــــــــــــ

دنیای پر امید 

سگی نزد شیر آمد و گفت با من کشتی بگیر
شیر سر باز زد .
سگ گفت : نزد تمام سگان خواهم گفت .
شیر از مقابله با من می هراسد
شیر گفت :
سرزنش سگان را خوشتر دارم از اینکه شیران مرا شماتت کنند
که با سگی کشتی گرفته ام !!!
****************************************
دنیای پر امید دنیای پر امید ٩ آبان ٩۵
**بهار** **بهار** ٩ آبان ٩۵
محرم با تموم سختی ها دار تموم میشه اربعین یادت نره یک پیاده روی سوی اربعین بریم یا حسیـــــــــــــــــــــن نگهبان دلم باشـــــــــــــــ
٩ آبان ٩۵, ارسال کامنت
دنیای پر امید ٩ آبان ٩۵

 دنیای پر امید 

پست ترین ادمها کسانی هستند که :

به دست گذاشتن

رو نقطه ضعف دیگران

بگن شــــــــوخی .... !

براي ورود به بهترين پيام هاي اميد به زندگي كليك كن

http://www.jojok.ir/13697377" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.jojok.ir/13697377

دنیای پر امید دنیای پر امید ٩ آبان ٩۵
دنیای پر امید دنیای پر امید ٩ آبان ٩۵
اميد به زندگي يعني همين كه ميبيني
مدیرسارینا مدیرسارینا ٩ آبان ٩۵
محرم با تموم سختی ها دار تموم میشه اربعین یادت نره یک پیاده روی سوی اربعین بریم یا حسیـــــــــــــــــــــن نگهبان دلم باشـــــــــــــــ

دنیای پر امید 

مرا به کعبه چه حاجت!

طواف می کنم " مـــــادری " را که برای لمس دستانش هم

وضو باید گرفت ...به سلامتی اونی که وقتی از مدرسه می اومدم خونه ، میگفت از صبح تا حالا برات ۱۰۰۰ تا صلوات فرستادم تا امتحان تو قبول بشی . . .

حال تو هم بخاطر سلامتي مادرت 10 عدد صلوات بفرست
*******************************
** اللهم صلي علي محمد وال محمد ***
*******************************
دنیای پر امید دنیای پر امید ٩ آبان ٩۵
اللهم صلي علي محمد و ال محمد اللهم صلي علي محمد و ال محمد اللهم صلي علي محمد و ال محمد اللهم صلي علي محمد و ال محمد اللهم صلي علي محمد و ال محمد اللهم صلي علي محمد و ال محمد اللهم صلي علي محمد و ال محمد اللهم صلي علي محمد و ال محمد اللهم صلي علي محمد و ال محمد اللهم صلي علي محمد و ال محمد
**بهار** **بهار** ٩ آبان ٩۵
محرم با تموم سختی ها دار تموم میشه اربعین یادت نره یک پیاده روی سوی اربعین بریم یا حسیـــــــــــــــــــــن نگهبان دلم باشـــــــــــــــ
صفحات
٩ آبان ٩۵, ارسال کامنت
دنیای پر امید ٩ آبان ٩۵

 دنیای پر امید 


ﺍﺯ ﭘﯿﮑﺎﻥ ۵۷ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺴﺮ 5 ﺳﺎﻟﻪ


ﮐﻨﺎﺭ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ


ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﺒــﻘﺖ ﮔﺮﻓﺖ ,


ﻣﺎﺷﯿﻦِ ﺑﺎﺑﺎﯼ ﺍﻭﻥ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ


ﻣﺎﺷﯿﻨﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﺗﻨﺪﺗﺮ ﻣﯿﺮﻩ ...

دنیای پر امید دنیای پر امید ٩ آبان ٩۵
فداتون بشم
paria55 paria55 ٩ آبان ٩۵
مدیرسارینا مدیرسارینا ٩ آبان ٩۵
محسن 66 محسن 66 ٩ آبان ٩۵
دنیای پر امید دنیای پر امید ٩ آبان ٩۵
محرم با تموم سختی ها دار تموم میشه اربعین یادت نره یک پیاده روی سوی اربعین بریم یا حسیـــــــــــــــــــــن نگهبان دلم باشـــــــــــــــ
٨ آبان ٩۵, ارسال کامنت
دنیای پر امید ٨ آبان ٩۵

 دنیای پر امید 

زندگي بهم نشون داد دنياي بي اميد شكست در انتظار هست*
*******
اما*
***********
زندگي بهم نشون داد دنياي با اميد ميتواند كوهي راهم دو نيم كند
********
اميد كليد همه دنيا
مهرداد30 مهرداد30 ٨ آبان ٩۵
عاصی عاصی ٨ آبان ٩۵
شنيدم پسري ساحل اي ناقلاع هكر ماهري هم هستي
محرم با تموم سختی ها دار تموم میشه اربعین یادت نره یک پیاده روی سوی اربعین بریم یا حسیـــــــــــــــــــــن نگهبان دلم باشـــــــــــــــ

دنیای پر امید 

اساتید و بزرگان ادبیات فارسی برای اینکه در آینده ای نه چندان دور، بعضی از ضرب المثل های اصیل ایرانی – به علت وجود بعضی از لغات و اصطلاحات – از بین نروند، تصمیم گرفتند که برخی از این ضرب المثل ها را به گونه زیر بازسازی کنند:
بیفستراگانوفه خالته، بخوری پاته نخوری پاته!
موش تو سوراخ نمی رفت ساید بای ساید به دمبش می بست!
آب در "آب سرد کن" و ما تشنه لبان می گردیم!
آب که سر بالا میره، قورباغه "هوی متال" میخونه!!!
پرادو سواری دولا دولا نمیشه!
نابرده رنج گنج میسر نمی شود — مزد آن گرفت جان برادر که کلاه برداری کرد
"کافی میت" نخورده و دهن سوخته!
اسکانیا(scania) بیار باقالی بار کن!
گر صبر کنی ز قوره، لوپ لوپ سازی!
پاتو از پارکتت درازتر نکن!
هری پاتر آخرش خوشه!
قربون بند کیفتم، تا کارت سوخت داری رفیقتم!
گیرم پاپی تو بود فاضل — از فضل پاپی تو را چه حاصل
ندیدیم اورانیم ولی دیدیم دست مردم!
ادکلن آن است که خود ببوید — نه آنکه فروشنده بگوید
ماکرو ویو به ماکرو ویو می گه روت سیاه!
بزک نمیر بهار میاد آناناس با خیار درختی میاد!
یا منچستریه منچستری یا رُمیه رُمی(AS Rom)
سرش بوی پیتزای سبزیجات میده!!!
آنتی بیوتیک بعد از مرگ سهراب!

اين هم از ضرب المثل هاي خنده دار سري اول
دنیای پر امید دنیای پر امید ٩ آبان ٩۵
محرم با تموم سختی ها دار تموم میشه اربعین یادت نره یک پیاده روی سوی اربعین بریم یا حسیـــــــــــــــــــــن نگهبان دلم باشـــــــــــــــ
صفحات
٣ آبان ٩۵, ارسال کامنت
دنیای پر امید

دنیای پر امید
لطفا عضو شوید
محرم با تموم سختی ها دار تموم میشه اربعین یادت نره یک پیاده روی سوی اربعین بریم یا حسیـــــــــــــــــــــن نگهبان دلم باشـــــــــــــــ
تاریخ عضویت: 5 خرداد 95
تولد: 12 آبان
محل زندگی :
جنسیت:آقا، مجرد
تحصیلات:علوم تجربی، در حال تحصیل (پزشکی)
عضو تأیید شده
دنیای پر امید
آخرین حضور: 25 دي 95
امید به زندگی
پاتوق بچه های زاهدان سیتی
ضرب المثال های خنده دار
بیکاری بیا داخل
ادرس صفحه کل کل پسرا و دخترا
تزئینات روی پارچه
چتروم خوانشرف
اموزش ساخت وبلاگ و رفع مشکلات
اس ام اس یا پیامک
کل کل دختران وپسران
سلفی دختر پرسپولیسی که قاچاقی به ورزشگاه رفت
بازی و ریاضی
اس ام اس محرم
تشکر و قدردانی های رسمی از دنیای پر امید

تاکنون هیچ قدردانی از ایشان در چت روم فارسی جوجوک نشده

تصاویر ارسال شده از طرف دنیای پر امید