اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

٢۶ فروردين ٩٨, ارسال کامنت
Gilda67 ٢۶ فروردين ٩٨

 Gilda67    


#آغوش_تو ❤
مـسـتقیم ترین راهِ دنیاـسـت !❤
مرا به راهِ راسـت❤
هـدایت کن...❤
سمانه69 سمانه69 ٢۶ فروردين ٩٨
کاش همه می فهمیدند که دل بستن به کلاغی که دل دارد، بهتر از دل باختن به طاووسی است که فقط ظاهر زیبا دارد …
٢۵ فروردين ٩٨, ارسال کامنت
Gilda67 ٢۵ فروردين ٩٨

 Gilda67    

نمیگـ۾ لعنټ بہ ڪسـۍ ڪہ

توُ ړۇ از۾ گړفټ

چۇڼ اگہ تـوُ نمیخۉاستۍ بړے

ڪسۍ نمیتۇنســټ تۇ ړۇ از

مڼ بگیړه

پس لعنټ بـہ ☜ډلــ۾☞ ڪہ

جـ‌ایۍ جـ‌ا مـوُنـــډه ڪہ

نمیخـۉانش
کاش همه می فهمیدند که دل بستن به کلاغی که دل دارد، بهتر از دل باختن به طاووسی است که فقط ظاهر زیبا دارد …
Gilda67

Gilda67
لطفا عضو شوید
کاش همه می فهمیدند که دل بستن به کلاغی که دل دارد، بهتر از دل باختن به طاووسی است که فقط ظاهر زیبا دارد …
تاریخ عضویت: 8 بهمن 96
تولد:
محل زندگی :
جنسیت:،
تحصیلات:
2,754 ثانیه، حضور
بازرس کل سایت
Gilda67
تشکر و قدردانی های رسمی از Gilda67

تاکنون هیچ قدردانی از ایشان در چت روم فارسی جوجوک نشده

تصاویر ارسال شده از طرف Gilda67