اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

١۴ مهر ٩۶, ارسال عکس
١۴ مهر ٩۶, ارسال عکس
١۴ مهر ٩۶, ارسال عکس
١٢ مهر ٩۶, ارسال عکس
١٢ مهر ٩۶, ارسال عکس
١٢ مهر ٩۶, ارسال عکس
مهرداد30 ١ بهمن ٩۴

مهرداد30   

جنتلمن2 جنتلمن2 ٢۵ شهريور ٩٧
مهرداد30 مهرداد30 ٢٨ اسفند ٩۴
جمعه 28 اسفند ماه 94
مهرداد30 مهرداد30 ٢٧ اسفند ٩۴
پنجشنبه 27 اسفند ماه 94
مهرداد30 مهرداد30 ٢٧ اسفند ٩۴
چهار شنبه 26 اسفند ماه 94
مهرداد30 مهرداد30 ٢۴ اسفند ٩۴
دوشنبه 24 اسفند ماه 94
مهرداد30 مهرداد30 ٢٣ اسفند ٩۴
یکشنبه23اسفندماه 94

مهرداد30   

جوجوک خونه دوم من است
_ حمیده _ _ حمیده _ ٩ دي ٩۴
بهراد بهراد ٢۶ آذر ٩۴
_khanoomi_ _khanoomi_ ٢٠ آذر ٩۴
بهراد بهراد ٢٠ آذر ٩۴
_ مریم _ _ مریم _ ٢٠ آذر ٩۴
لایک دادای داداش مهردادم که با من هم عقیده ی
١٩ شهريور ٩۴, ارسال عکس
١٩ شهريور ٩۴, ارسال عکس
مهرداد30

مهرداد30
لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: 17 اسفند 93
تولد: 2 مرداد
محل زندگی :
جنسیت:آقا، مجرد
تحصیلات:علوم انسانی، مشغول به کار (مدیریت)
44,364 ثانیه، حضور
عضو تأیید شده
مهرداد30
آخرین حضور: 12 اسفند 99
تشکر و قدردانی های رسمی از مهرداد30

تاکنون هیچ قدردانی از ایشان در چت روم فارسی جوجوک نشده

تصاویر ارسال شده از طرف مهرداد30