اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

١۴ مهر ٩۶, ارسال کامنت
مهرداد30 ١۴ مهر ٩۶

 مهرداد30    

خدا به فرشته ها شعور داد بدون شهوت
به حیوانات شهوت داد بدون شعور
و به انسان هر دو را داد
انسانی که شعورش بر شهوتش غلبه کند از فرشته بالاتر است
و انسانی که شهوتش بر شعورش غلبه کند از حیوان پست تر است
١۴ مهر ٩۶, ارسال کامنت
مهرداد30 ١۴ مهر ٩۶

 مهرداد30    
اگر کصی خوبی های ترا فراموش کرد
تو خوب بودن را فراموش نکن
نیوشاگیلان نیوشاگیلان ١۴ مهر ٩۶
بعـــله
١۴ مهر ٩۶, ارسال کامنت
مهرداد30 ١۴ مهر ٩۶

 مهرداد30    

اگر عاشق می شوید عاشق رفتار ادمها نشوید
ادمها گاهی حالشان خوب و گاهی بد رفتارشان
متاثر از حالشان است
عاشق افکارشان شوید که افکار حتی در
بدترین حال هم تغییر نمیکند
ناهید5656 ناهید5656 ١۴ مهر ٩۶
نیوشاگیلان نیوشاگیلان ١۴ مهر ٩۶
خعلـــی هم عــــالی
**بهار** **بهار** ١۴ مهر ٩۶
١۴ مهر ٩۶, ارسال کامنت
مهرداد30 ١۴ مهر ٩۶

 مهرداد30    
**بهار** **بهار** ١۴ مهر ٩۶
١۴ مهر ٩۶, ارسال کامنت
٣ شهريور ٩۶, ارسال کامنت
مهرداد30 ١ بهمن ٩۴

مهرداد30    

مهرداد30 مهرداد30 ٢٨ اسفند ٩۴
جمعه 28 اسفند ماه 94
مهرداد30 مهرداد30 ٢٧ اسفند ٩۴
پنجشنبه 27 اسفند ماه 94
مهرداد30 مهرداد30 ٢٧ اسفند ٩۴
چهار شنبه 26 اسفند ماه 94
مهرداد30 مهرداد30 ٢۴ اسفند ٩۴
دوشنبه 24 اسفند ماه 94
مهرداد30 مهرداد30 ٢٣ اسفند ٩۴
یکشنبه23اسفندماه 94
مهرداد30 مهرداد30 ٢٢ اسفند ٩۴
شنبه 22 اسفند ماه 94

مهرداد30    

جوجوک خونه دوم من است
_ حمیده _ _ حمیده _ ٩ دي ٩۴
بهراد بهراد ٢۶ آذر ٩۴
_khanoomi_ _khanoomi_ ٢٠ آذر ٩۴
بهراد بهراد ٢٠ آذر ٩۴
_ مریم _ _ مریم _ ٢٠ آذر ٩۴
لایک دادای داداش مهردادم که با من هم عقیده ی
١٩ شهريور ٩۴, ارسال عکس
١٨ شهريور ٩۴, ارسال عکس
١٨ شهريور ٩۴, ارسال عکس
٣١ تير ٩۴, ارسال عکس
مهرداد30

مهرداد30
لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: 17 اسفند 93
تولد: 2 مرداد
محل زندگی :
جنسیت:آقا، مجرد
تحصیلات:علوم انسانی، مشغول به کار (مدیریت)
2,693 ثانیه، حضور
بازرس کل سایت
مهرداد30
آخرین حضور: 28 آبان 96
تشکر و قدردانی های رسمی از مهرداد30

تاکنون هیچ قدردانی از ایشان در چت روم فارسی جوجوک نشده

تصاویر ارسال شده از طرف مهرداد30