اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

۴ اسفند ٩۵, ارسال کامنت
سایه 82 ۴ اسفند ٩۵

 سایه 82    

کسی را دارم که آنقدر برایم کسی هست که نگاهم دنبال کسی نباشد !
الکی مثلا تیریپ عاشقانه برداشتم وگرنه چشمم دنبال همتونه از دم..
k.tanha k.tanha ۵ ساعت قبل
آروم بردار دیسک کمر نگیری حیفی
*عاطفه* *عاطفه* ٧ ساعت قبل
حامد دایی حامد دایی ٨ ساعت قبل
آی چشم چران پ نباید سایت بیایم سایه چشمم دنبال همست
مهرداد30 مهرداد30 ١۶ ساعت قبل
خوشم اومدحرف دلتو گفتی
سایه 82 سایه 82 دیروز
باران صوفیا و محسن
صوفیا صوفیا دیروز
بـرداِشتم انداخـتمـش تـو یــه شـیـشه درشـو سفت بـستـم جیـغ میـزد مـیگفـت نـکـن مـن اِِحـــســاسِـِـِتَـَـَمــ...
۴ اسفند ٩۵, ارسال کامنت
سایه 82 ۴ اسفند ٩۵

 سایه 82    

یه عمه دارم،خدایش خیلی آدم خوبیه،خداوکیلی حقش بود که خالم باشه!:|
ایلین79 ایلین79 دیروز
اره خداییش خوبن
سایه 82 سایه 82 دیروز
نه ایلین خدایی خوب نیست ؟کلا عمه هامون خوبن
ایلین79 ایلین79 دیروز
zahra sadat zahra sadat دیروز
سایه 82 سایه 82 ۴ اسفند ٩۵
چرا منان؟بابام با جنبه است
بـرداِشتم انداخـتمـش تـو یــه شـیـشه درشـو سفت بـستـم جیـغ میـزد مـیگفـت نـکـن مـن اِِحـــســاسِـِـِتَـَـَمــ...
٣ اسفند ٩۵, ارسال عکس
٣ اسفند ٩۵, ارسال کامنت
سایه 82 ٣ اسفند ٩۵

 سایه 82    


مادر شوهره من دارم؟

یعنی آدم اینقدر خونسرد؟!

نباید بیاد بگرده منو واسه پسرش پیدا کنه؟!والا من به خاطر پسر خودش می گم. وگرنه من که دارم درسمو می خونم!
سایه 82 سایه 82 ۴ اسفند ٩۵
مکس کی تو رو گفت؟من با مادر شوهرم بودم
max8 max8 ۴ اسفند ٩۵
مادرم گول حرفاتو نمیخوره درضمن مادرم عقلم داره ک منو فدای تو نکنه
سایه 82 سایه 82 ٣ اسفند ٩۵
اربی من که دارم درس میخونم نگران اونم بده میخوام خوشبختیش با وجود من کامل شه ؟
arbii arbii ٣ اسفند ٩۵
خدایا به این سایه شوهری عطا فرما یه موقع تلف نشه طفلکی
سایه 82 سایه 82 ٣ اسفند ٩۵
فرهاد عمل کینم ساری سینوریتا بوخودا اگه دروغ بگم شیما دلشم بخواد به این خوبی
شیما67 شیما67 ٣ اسفند ٩۵
عجب عروسی
بـرداِشتم انداخـتمـش تـو یــه شـیـشه درشـو سفت بـستـم جیـغ میـزد مـیگفـت نـکـن مـن اِِحـــســاسِـِـِتَـَـَمــ...
٢ اسفند ٩۵, ارسال کامنت
سایه 82 ٢ اسفند ٩۵

 سایه 82    

اقای مجری:اقای همساده شما هیچ وقت نگفتین شغلتون چیه؟
همساده:بنده تاجر هستم
مجری :یهنی شما تجارت میکنین؟!
همساده:نه اقا من هر روز زیر فشار زندگی تا میشم جر میخورم
بـرداِشتم انداخـتمـش تـو یــه شـیـشه درشـو سفت بـستـم جیـغ میـزد مـیگفـت نـکـن مـن اِِحـــســاسِـِـِتَـَـَمــ...
٢ اسفند ٩۵, ارسال کامنت
سایه 82 ٢ اسفند ٩۵

 سایه 82    

چارلی چاپلین می گوید:
اگرهمزمان دو نفر را دوست داشتید،
نفر دوم را انتخاب کنید چون اگر نفر اول را واقعا دوست داشتید،
هیچ وقت به نفر دومی فکر نمی کردیدچارلى در مورد نفرات ٣،٤،٥،٦،٧،٨،٩،١٠ سخنى نگفت؟
موندم چیکار کنم
کامران92 کامران92 ٣ اسفند ٩۵
نمیدونم این حرفایی ک میچسبونن به چارلی چاپلین خودش گفته یا ن چون چندساله تو فضای مجازی پر شده ا
max8 max8 ٣ اسفند ٩۵
همه خوبن منتها چارلین الکی نگفته روش نشده بنده خدا
بـرداِشتم انداخـتمـش تـو یــه شـیـشه درشـو سفت بـستـم جیـغ میـزد مـیگفـت نـکـن مـن اِِحـــســاسِـِـِتَـَـَمــ...

سایه 82    

سایه 82: سلام جیگرم
selfish14: سلام عسلم
سایه 82: با جیگرم بودم
سایه 82: من عادت دارم به اعضایه بدنم سلام بدم!
سایه 82: شما به کارت برس!
selfish14: میدونم منم با عسلم بودم
سایه 82: سلام کبدم
سایه 82:
selfish14: سلام روده بزرگم
سایه 82: سلام پانکراسم
selfish14:
سایه 82: سرکاری بود وعده ما صفحه دوربین مخفی همسن جون
سایه 82 سایه 82 ۴ اسفند ٩۵
مکس جدیدا حسش نیست بیشتر از این نمکام نمیپاشه بعضی ها هم ناراحت میشن این چندا جدید و واسه تنوع گذاشتم بهار
**بهار** **بهار** ۴ اسفند ٩۵
سلام جیگــــــــــــــــــــرم
max8 max8 ۴ اسفند ٩۵
سایهههههه مزه دارش کن ابجی مثلا دوربینو جوری بزار که قشنگ شکارش کنه مام کلی بخندیم بعدش خاطره بمونه هااا
بـرداِشتم انداخـتمـش تـو یــه شـیـشه درشـو سفت بـستـم جیـغ میـزد مـیگفـت نـکـن مـن اِِحـــســاسِـِـِتَـَـَمــ...

سایه 82    

سایه 82: شیما
شیما67: جان
سایه 82: اگه یه روز یه پروانه رو شونت نشست نرونش. چون من ادرس زیبا ترین گل دنیا رو بهش دادم…
شیما67: اوخ فدات خودت گلی خودت عشقی
سایه 82: بذار یخورده رو شونت استراحت کنه خودش میره پیداش میکنه
شیما67: اره والا خارم تو چش همه
سایه 82: سرکاری بود ...صفحه دوربین مخفی منتظرتم
سایه 82 سایه 82 ۴ اسفند ٩۵
بهار در اینده ای نه چندان دور فقط ناموسا جواب بده ضایعم نکن
**بهار** **بهار** ۴ اسفند ٩۵
نموووووری سایه حواسم بهت هست نیای سراغم
بـرداِشتم انداخـتمـش تـو یــه شـیـشه درشـو سفت بـستـم جیـغ میـزد مـیگفـت نـکـن مـن اِِحـــســاسِـِـِتَـَـَمــ...
٢ اسفند ٩۵, ارسال کامنت
سایه 82 ٢ اسفند ٩۵

 سایه 82    

آهنگ غمگین گوش میدم،

مامانم میگه:

چیه؟

باز چی شده؟

کی گذاشته رفته!


آهنگ شاد گوش میدم، میگه:

خبر مرگش برگشت؟

خوشحالی الان؟

چند دفعه باهاش قرار گذاشتی؟الان یه مدته فقط اذان گوش میدم…
محسن 68 محسن 68 ٢ اسفند ٩۵
خوبه نمازت اول وقت میخونی
selfish14 selfish14 ٢ اسفند ٩۵
درکت میکنم
بـرداِشتم انداخـتمـش تـو یــه شـیـشه درشـو سفت بـستـم جیـغ میـزد مـیگفـت نـکـن مـن اِِحـــســاسِـِـِتَـَـَمــ...
٢ اسفند ٩۵, ارسال کامنت
سایه 82 ٢ اسفند ٩۵

 سایه 82    

ﺧﺪﺍﯾﺎ ﻣﯿﮕﻦ ﺑﻪ ﻫﺮﭼﯽ ﺑﺨﻨﺪﯼ ﺑﻪ ﺳﺮﺕ ﻣﯿﺎﺩ
ﺧﺨﺨﺨﺨﺨﺨﺨﺨﺨﺨﺦ ﺷﻮﻫﺮ
ﻫﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻪ ﺷﻮﻫﺮ
ﻫﺎﻫﺎﻫﺎﻫﺎﻫﺎﻫﺎﻫﺎها ﺷﻮﻫﺮ
خخخخخخخخخخخخخخههههه ﺷﻮﻫﺮ
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮﻣﺎ ﺩﻣﺖ ﮔﺮﻡ !!????
.
سایه 82 سایه 82 ٣ اسفند ٩۵
منان نمیدونم دقیقا چت شده فکر کنم داری میمیری زهرا حالا ما تلاشمون و میکنیم
سایه 82 سایه 82 ٣ اسفند ٩۵
رضا اون دیگه نهپریا من که میدونم حرف دلت و زدم ..کی بود دیروز میگفت سایه از زندگی خسته شدم دارم میمیرم شوهر گیرم نمیاد؟ کامران مگه عقل و زندگی با شوهر به مدرکه ؟یعنی الان اونایی که دکترا دارن باید پنج شیش تا داشته باشن دیپلمی ها یکی زیر دیپلم هیچی ؟مهم عقله برادر اینم شوخی بود منان نمیدونم دقیقا چت شده فکر کنم دار
zahra sadat zahra sadat ٣ اسفند ٩۵
سایه بنظرت فایده داره
منان3004 منان3004 ٣ اسفند ٩۵
من چراچندروزیه نه خندم میاد نه شوخیم؟
باران000 باران000 ٣ اسفند ٩۵
پریا جون اینطور که معلومه فقط تو نمیخای بزار بخندم تا هیچوقت نصیبت نشه تا دیگه زود تصمیم نگیری،، پریا شوهرنمیخاد
فرهاد20 فرهاد20 ٣ اسفند ٩۵
سایه
بـرداِشتم انداخـتمـش تـو یــه شـیـشه درشـو سفت بـستـم جیـغ میـزد مـیگفـت نـکـن مـن اِِحـــســاسِـِـِتَـَـَمــ...
١ اسفند ٩۵, ارسال کامنت
سایه 82 ١ اسفند ٩۵

 سایه 82    

به یک پسر با مشخصات:
قد ۱۹۰
سیکس پک
اُدکلن تلخ
ته ریش
خوش اخلاق
پولدار
خوش تیپ
تحصیل کرده
جهت واکس زدن کفشای ❤آقامون❤ﻧـﻴــﺎﺯﻣـﻨﺪﻳــﻢ.


اینو میخوام بعدن واسه اون گور ب گور شده پست بزارم خر کیف شه
سایه 82 سایه 82 ٢ اسفند ٩۵
نه ترنم اقامون مهم تره البته الان که ندارم ایشالله در اینده رز اره نه مکس داشتیم صدات میزنم
max8 max8 ٢ اسفند ٩۵
ن باوووا دیگه کمی کاستی ندارین عایا
رزسفید رزسفید ١ اسفند ٩۵
واااااااای مگه داریم اصلا؟!!!!!
_ ترنم _ _ ترنم _ ١ اسفند ٩۵
اینو بفرس پیش من ..اقاتونو یکاریش میکنیم
بـرداِشتم انداخـتمـش تـو یــه شـیـشه درشـو سفت بـستـم جیـغ میـزد مـیگفـت نـکـن مـن اِِحـــســاسِـِـِتَـَـَمــ...
١ اسفند ٩۵, ارسال کامنت
سایه 82 ١ اسفند ٩۵

 سایه 82    

جمعیت جهان: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.
.
.
.
اگه من نباشم:۶,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
.
.
.
میبینید اگه من نباشم همه ارقام دنیا تغییر میکنه؟؟؟؟؟؟
اخه مهم بودن در چه حد؟؟
اخهههههههههه محبوبیت تا کجااااااااااااااااااا؟؟؟؟؟
.
حالا شماها هی قدر منو ندونید
سایه 82 سایه 82 ٢ اسفند ٩۵
بهار مکس من بی شکرم ؟والا شما قدر نمیدونید وگرنه که من ...دوستان
paria55 paria55 ٢ اسفند ٩۵
محسن 68 محسن 68 ٢ اسفند ٩۵
max8 max8 ٢ اسفند ٩۵
هعی قدر ناشناسا قدرشو بدونین باوووااا ماک خیلی قدر تو میدونیم ولی تو بی شکری
رزسفید رزسفید ١ اسفند ٩۵
**بهار** **بهار** ١ اسفند ٩۵
نموووووووری سایه
بـرداِشتم انداخـتمـش تـو یــه شـیـشه درشـو سفت بـستـم جیـغ میـزد مـیگفـت نـکـن مـن اِِحـــســاسِـِـِتَـَـَمــ...
١ اسفند ٩۵, ارسال کامنت
سایه 82 ١ اسفند ٩۵

 سایه 82    

شیر روزی ۱۸ساعت استراحت می کنه

الاغ روزی ۱۸ساعت کار می کنه

اگه کار زیاد باعث موفقیت میشد

الان سلطان جنگل الاغ بود نه شیر


اینو گفتم که برای علاف بودنتون عذاب وجدان نداشته باشین
شیما67 شیما67 ٢ اسفند ٩۵
_ ترنم _ _ ترنم _ ٢ اسفند ٩۵
من 5 ساعت میخابم سرجم
سایه 82 سایه 82 ٢ اسفند ٩۵
نه کامران رز
paria55 paria55 ٢ اسفند ٩۵
محسن 68 محسن 68 ٢ اسفند ٩۵
رزسفید رزسفید ١ اسفند ٩۵
عااااااالی بود
بـرداِشتم انداخـتمـش تـو یــه شـیـشه درشـو سفت بـستـم جیـغ میـزد مـیگفـت نـکـن مـن اِِحـــســاسِـِـِتَـَـَمــ...
١ اسفند ٩۵, ارسال کامنت
سایه 82 ١ اسفند ٩۵

 سایه 82    

از استادى پرسیدند: آیا قلبى که شکسته بازهم میتواند عاشق شود ؟استادگفت :بلهپرسیدند : آیا شما تا کنون از لیوان شکسته اب خورده اید؟استادپاسخ داد :آیا شما به خاطر لیوان شکسته از آب خوردندست کشیده اید!؟


نظرتون؟
max8 max8 ١ اسفند ٩۵
لیوون ک بشکنه تو بطری تانکری شیر اب اب مینوشم برام فرقی نداره و اهمیت نمیدم
بـرداِشتم انداخـتمـش تـو یــه شـیـشه درشـو سفت بـستـم جیـغ میـزد مـیگفـت نـکـن مـن اِِحـــســاسِـِـِتَـَـَمــ...
٣٠ بهمن ٩۵, ارسال کامنت
سایه 82 ٣٠ بهمن ٩۵

 سایه 82    

از یه جایی به بعد
سخت ترین کار دنیا باور كردن آدماست..!
max8 max8 ١ اسفند ٩۵
از یه جایی دیگه چیه کلا ازهمه جا از چپ راست پایین بالا فضا هر جا اصن ادما رو نمیشه باور کرد باورر کن ولی یه چیو باور کن اونی ک بد بهتر از اونیی ک خوبه ولی فقط ادعای خوباس ذاتش از اون بده همه بدتره اون بده شایدا ذاتش پاک خوبه منظورم واقعیت بود ب یکی از اونایی کادعای خوبیش تو کل شهر پیچیده س مردم شهر غافل از اینکه ادعاش خوبیه ذاتش پلیدیه ..
بـرداِشتم انداخـتمـش تـو یــه شـیـشه درشـو سفت بـستـم جیـغ میـزد مـیگفـت نـکـن مـن اِِحـــســاسِـِـِتَـَـَمــ...
سایه 82

سایه 82
لطفا عضو شوید
بـرداِشتم انداخـتمـش تـو یــه شـیـشه درشـو سفت بـستـم جیـغ میـزد مـیگفـت نـکـن مـن اِِحـــســاسِـِـِتَـَـَمــ...
تاریخ عضویت: 8 خرداد 95
تولد: 21 تير
محل زندگی :
جنسیت:خانم، مجرد
تحصیلات:، در حال تحصیل
72,070 ثانیه، حضور
مدیر کل سایت
سایه 82
#انـرژی_مـثـبـت
ارامشی از جنس خدا
راز کهنه
فـرامـوشـی
دسـت نـیـافـتـنـی بـاش.
لـعـنـت
بـه بـعـضـیـا بـاس گـفـت.
بـبـار بـ.ـ.ـ.ـارون
هوای پایزی
گـذشـتـه لـعـنـتـی
محرم حسینی
دوربین مخفی جوجوک
عـاشـ ـ ـق شـدم
سخنانی از کـوروش بـزرگـ.ـ
*تـنـهـایـی *
بـ.ـی قـ.ـرارمـ.
دوسـتـت دارمـ
احساسی - عاطفی
غمگین و دلشکسته
& خـاطـراتـ &
$خانه دکـلـمـه
رفـیـق بـ.ـی وفـ.ـا
لاک دونی دخملای جوجوکی
$ فـاز غـ.ـمـ.ـگـ.ـیـن
مـرگـ.
بـه نـام > زن <
# دلـتـنـگـی
تفاوت های بین زن و مرد
مـتـن هـای تـیـکـه دار
کلینیک خـدا
صفحه اختصاصی برای متولدین ابـان
صفحه اختصاصی برای متولدین مـهـر
صفحه اختصاصی برای متولدین شـهـریـوری
صفحه اختصاصی برای متولدین خـردادمـاهـ
صفحه اختصاصی برای متولدین اردیـبـهـشـتـی
صفحه اختصاصی برای متولدین فـروردیـنـی
تَـوَلـُـد
خـداحـافـظ
سـکـوتـی پـر از حـرف
خَـسـتِـه اَم
کـلـبـه مـهـربـانـی
تـنـفـر
فـقـط کـمـی ارامـش
دلـ.شـکـسـتـه
روزگـار نـامـرد
بـغـض کـهـنـه
خـانـه رمـان
کاش یه خاستگار بیاد .
صفحه اختصاصی برای متولدین مـرداد مـاه
صفحه اختصاصی برای متولدین تـیـر مـاهـ
نوشته های من برای دخترم
دنیای دوستی ها
طنزکده
کرمان
روانشناسی رنگ ها
ارایش (دخترونه )
شهربابک
حجاب و عفاف
بافت مو
مرتضی پاشای
بخونید ضر نمی کنید
یادش بخیر .
لباس های مجلسی زنانه
عکس نوشته
سایه 82
دخـتـر بـاس .
شـعـر های احساسی
تشکر و قدردانی های رسمی از سایه 82

از طرف وبمستر جوجوک در تاریخ 1 شهريور 95

سپاس فراوان جهت ایجاد صفحات جالب و پرمحتوا و مدیریت بی نقص و عادلانه در سایت

تصاویر ارسال شده از طرف سایه 82