اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

٩ ساعت قبل, ارسال کامنت
سایه 82٩ ساعت قبل

 سایه 82    

تو15سالگی بم گفتی دوست دارم...
تو15سالگی برای اولین بار گفتم عاشقتم تو هم گفتی منم...
تو16سالگی بغلم کردی و گفتی دوسم داری...
تو17سالگی گوشه پارک دسمو محکم فشاردادی و بوسم کردی...
تو18سالگی خیلی خوشحال بودیم چون میتونسیم باهم ازدواج کنیم...
تو19سالگی یکم سرد شدی باهام وهرشب بیداری موندم...
تو20سالگی بهم گفتی ک تو لایق بهترازمنی،وتوهمون 20سالگی ولم کردی و رفتی...
تو21سالگی درحالی ک خبر نداشته زنده ای یا ن دوستم زنگ زدو منو ب عروسیش دعوت کرد...
تو22سالگی فهمیدم شوهر دوستم تویی
تو23سالگی فهمیدم بچه دار شدی...
تو24سالگی فهمیدم اسم بچت اسم دوست دختر قبل من بود...
تو25سالگی فهمیدم منو هیچوقت دوس نداشتی...
حالا30ساله شدم و همه ی این سالها ب یاد تو گزروندم
وصدای توهرروز ازطبقه بالایی ک قربون صدقه بچت میرفتی میومد...
حالا 36سالمه وبچت 15سالشه...
و37سالمه و بچه16سالت اومده توبغلم گریه میکنه چون عشقش ولش کرده....
مهرداد30 مهرداد30 ٧ ساعت قبل
♥♥نفس74♥♥ ♥♥نفس74♥♥ ٨ ساعت قبل
خیلی قشنگ بود
_mahmood_ _mahmood_ ٨ ساعت قبل
tarane123 tarane123 ٨ ساعت قبل
در روی یه پاشنع نمیچرخه
بـرداِشتم انداخـتمـش تـو یــه شـیـشه درشـو سفت بـستـم جیـغ میـزد مـیگفـت نـکـن مـن اِِحـــســاسِـِـِتَـَـَمــ...
٩ ساعت قبل, ارسال کامنت
دیروز, ارسال کامنت
سایه 82دیروز

 سایه 82    
اِجازِِِه بدیِد ِبازِِمِ بگِِم کِه ِخوِاهِر داِشِتِن یعِنِی خِودِخود ِخوِشِبِختِی
سایه 82 سایه 82 ١٨ ساعت قبل
مهرداد و منان درسته البته اگه یه سری رفتار هاش و فاکتور بگیری
مهرداد30 مهرداد30 دیروز
خواهر نعمت الهی هست
منان3004 منان3004 دیروز
خواهرسرتاپاش محبته
tarane123 tarane123 دیروز
بـرداِشتم انداخـتمـش تـو یــه شـیـشه درشـو سفت بـستـم جیـغ میـزد مـیگفـت نـکـن مـن اِِحـــســاسِـِـِتَـَـَمــ...
دیروز, ارسال عکس
دیروز, ارسال کامنت
سایه 82دیروز

 سایه 82    

کاش بلد بودیم حداقل نصف اینقدی که ناراحتشون میکنیم،خوشحالشون کنیم
مامان_ بابا
tarane123 tarane123 ١۵ ساعت قبل
مهرو مهرو ١٧ ساعت قبل
دیقن
مدیرسارینا مدیرسارینا ١٨ ساعت قبل
**بهار** **بهار** ٢٠ ساعت قبل
غریبه ی اشنا غریبه ی اشنا دیروز
یک مادر همیشه بچه شو بچشم بچه نگاه میکنه و هیچوقت از کاراش ناراحت نمیشه و تنها چیزیکه میتونه یک مادرو خوشحال کنه لبخند رضایت فرزندشه .. البته ما مادرا هم انتظاراتی داریم از فرزندامون ولی خب بچه همیشه بچه س
مهرداد30 مهرداد30 دیروز
کمی مواظب رفتارت باش
بـرداِشتم انداخـتمـش تـو یــه شـیـشه درشـو سفت بـستـم جیـغ میـزد مـیگفـت نـکـن مـن اِِحـــســاسِـِـِتَـَـَمــ...
١ فروردين ٩۶, ارسال کامنت
سایه 82 ١ فروردين ٩۶

 سایه 82    

سال كه "نو"شد
پاك كنيد افكارتان را از كينه ها!
ببخشيد به وسعتِ قلبتان تمامِ آنهايى را كه خاطرتان را مكدر كرده اند!
سال نو را بهانه كنيد براى نو شدنِ خودتان
عاشق شويد اما درست
عاشقى كنيد اما با اهلش
پدرتان را
مادرتان را
بياوريد خط ِ اولِ اولويتهاى زندگيتان
دعايشان اگر نباشد
فقط درجا ميزنيم و رسيدنى در كار نيست
*فرشته* *فرشته* ١ فروردين ٩۶
پاک کنید افکارتان را از کینه ها
رضا 99 رضا 99 ١ فروردين ٩۶
mahmood1300 mahmood1300 ١ فروردين ٩۶
بـرداِشتم انداخـتمـش تـو یــه شـیـشه درشـو سفت بـستـم جیـغ میـزد مـیگفـت نـکـن مـن اِِحـــســاسِـِـِتَـَـَمــ...
٢٨ اسفند ٩۵, ارسال کامنت
سایه 82 ٢٨ اسفند ٩۵

 سایه 82    
ﻓﺮﻫﻨﮓ یعنی:
ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ وجود ﻫﺮ ﮐﺲ
ﺩﻭ ﺑﺨﺶ دﺍﺭﺩ...
ﺑﺨﺶ اول:
ﭼﯿﺰﻫﺎيى ﮐﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﻮﺩﺵ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﻭ ﺑﻄﻮﺭ طبيعى ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻧﺪ
ﻭ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﺷﻮﻧﺪ...
ﺑﺨﺶ ﺩوم:
ﭼﯿﺰﻫﺎيى ﮐﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﻮﺩﺵ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻭ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭبطى ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ...

برتراند راسل

mahmood1300 mahmood1300 ٢٨ اسفند ٩۵
مهرداد30 مهرداد30 ٢٨ اسفند ٩۵
بـرداِشتم انداخـتمـش تـو یــه شـیـشه درشـو سفت بـستـم جیـغ میـزد مـیگفـت نـکـن مـن اِِحـــســاسِـِـِتَـَـَمــ...
٢۶ اسفند ٩۵, ارسال کامنت
سایه 82 ٢۶ اسفند ٩۵

 سایه 82    

سلامتی عشقم که …
تمام زندگیشو بخاطر من میده
اولویت زندگیش منم
همیشه پیشم هست
و تنهام نمیذاره و من نفسشم
تابلوئه دارم خالی میبندم یا نه؟؟؟
سایه 82 سایه 82 ٢٧ اسفند ٩۵
منان ایشالله در اینده یه همچین کسی پیدا میشه خالی بند هم نمیشم مکس
max8 max8 ٢٧ اسفند ٩۵
هه یکی از این بوساش رد نداد نخورد ب ما اون اخریه ک دهنشو قفل کرده برا منه
صوفیا صوفیا ٢٧ اسفند ٩۵
منان3004 منان3004 ٢٧ اسفند ٩۵
سایه خالی بندمعروفه توسایتمون
سایه 82 سایه 82 ٢۶ اسفند ٩۵
مکس عشقم رو حرف من نه نمیاره هر چی من میگم همونه نه تو پریا
paria55 paria55 ٢۶ اسفند ٩۵
تابلو
بـرداِشتم انداخـتمـش تـو یــه شـیـشه درشـو سفت بـستـم جیـغ میـزد مـیگفـت نـکـن مـن اِِحـــســاسِـِـِتَـَـَمــ...
٢۶ اسفند ٩۵, ارسال کامنت
سایه 82 ٢۶ اسفند ٩۵

 سایه 82    هر کجا هستی باش…به درک

پنجره…فکر…هوا…عشق…زمین،مال خودت

اصلا خاک عالم تو سرت

.

.

سهراب سپهری اعصابش خورده
سایه 82 سایه 82 ٢٧ اسفند ٩۵
نه دقیقا همینجوری گفت
منان3004 منان3004 ٢٧ اسفند ٩۵
سایه سهراب ننه مرده اینقدرمثل توغلیظ نگفتا
سایه 82 سایه 82 ٢۶ اسفند ٩۵
میخواستم بگم تره اشتباه شد دوستان
paria55 paria55 ٢۶ اسفند ٩۵
مهرداد30 مهرداد30 ٢۶ اسفند ٩۵
_ ترنم _ _ ترنم _ ٢۶ اسفند ٩۵
ترنمم ترونه کیسد
بـرداِشتم انداخـتمـش تـو یــه شـیـشه درشـو سفت بـستـم جیـغ میـزد مـیگفـت نـکـن مـن اِِحـــســاسِـِـِتَـَـَمــ...
٢۶ اسفند ٩۵, ارسال کامنت
سایه 82 ٢۶ اسفند ٩۵

 سایه 82    

شب امتحان خوابگاه دخترا:
وااااااای فقط ۴ دور خوندم ، به دور پنجم نرسیدم
.
خوابگاه پسرا :
بیشعور مگه نمیگم شاه دست منه تو رد بده ؟
سایه 82 سایه 82 ٢٧ اسفند ٩۵
منان فهمیدی به منم بگو جوجوک معلومه اصن خیلی درسخون بودی صوفی
صوفیا صوفیا ٢٧ اسفند ٩۵
جوجوک 123 جوجوک 123 ٢٧ اسفند ٩۵
این یکیو گل گفتیی خودم ک اینجوری بودم شب امتحان زمان ما حکم نبود مار پله بود
منان3004 منان3004 ٢٧ اسفند ٩۵
شاه کدوم مملکته که دستشونه؟
سایه 82 سایه 82 ٢۶ اسفند ٩۵
اره مکس از نمره هی درخشانشون واضحه خــیــلــی باهوشن مهرداد
paria55 paria55 ٢۶ اسفند ٩۵
بـرداِشتم انداخـتمـش تـو یــه شـیـشه درشـو سفت بـستـم جیـغ میـزد مـیگفـت نـکـن مـن اِِحـــســاسِـِـِتَـَـَمــ...
٢۵ اسفند ٩۵, ارسال کامنت
سایه 82 ٢۵ اسفند ٩۵

 سایه 82    

ناموسا بیاید این تعارفای الکی رو بزاریم کنار


یارو نشسته پشت فرمون به ادمای صندلی عقب میگه :ببخشید پشتم به شماست


خب میخای پیاده شو ماشین خودش بره
بـرداِشتم انداخـتمـش تـو یــه شـیـشه درشـو سفت بـستـم جیـغ میـزد مـیگفـت نـکـن مـن اِِحـــســاسِـِـِتَـَـَمــ...

سایه 82    
اینم عکس داداش سپی گل گلاب
سیزده به در 95
♥♥نفس74♥♥ ♥♥نفس74♥♥ ٢٧ اسفند ٩۵
اعتمادبه سقف توروابگوشت داشت الان ته دیگ ماکارانی شده بود
هرکول 92 هرکول 92 ٢٧ اسفند ٩۵
اره سایه خجاااالت نفسسسسس؟؟؟یه نفر نی نفس هسش خخ
سایه 82 سایه 82 ٢٧ اسفند ٩۵
نفس
♥♥نفس74♥♥ ♥♥نفس74♥♥ ٢٧ اسفند ٩۵
عجب جای قشنگیه حیف ینفراین وسط ژست اومده جلودیدو گرفته
سایه 82 سایه 82 ٢۶ اسفند ٩۵
نگو که باید سرخ و سفید میشدم و خودم تو هفت تا سوراخ قایم میکرد ؟
هرکول 92 هرکول 92 ٢۶ اسفند ٩۵
واه واه بلا ب دور دخترم دخترای قدیم
بـرداِشتم انداخـتمـش تـو یــه شـیـشه درشـو سفت بـستـم جیـغ میـزد مـیگفـت نـکـن مـن اِِحـــســاسِـِـِتَـَـَمــ...
٢۵ اسفند ٩۵, ارسال عکس
٢۵ اسفند ٩۵, ارسال کامنت
سایه 82 ٢۵ اسفند ٩۵

 سایه 82    
http://nex1music.ir/post/40817/تو که نیستی پیشم هرچی میگم
به هر کی میگم که با من بمونه
میذاره میره از دل من

دیوونه میشم
توی خیابون تنها میمونه
دستای سرد و عاشق من

وقتی تو رو می بینم و
پر میکشم تو دستای گرمت
مثل قدیما بچه میشم

میخوام با تو باشم
تو دنیا جایی ندارم
به جز دل تو اینو میگم

تو میتونی بمونی
میتونی بسازی
منو اونجوری که همه حسودم بشن
آدمای این شهر

قول بده بمونی
قلبمو بسازش
فقط تو میتونی منو آروم کنی
نرو بسه دیگه این قهر

تو میتونی بمونی
میتونی بسازی
منو اونجوری که همه حسودم بشن
آدمای این شهر

قول بده بمونی
قلبمو بسازش
فقط تو میتونی منو آروم کنی
نرو بسه دیگه این قهر
متن آهنگ تو که نیستی پیشم آرش ap

پیش من تو بمون
پا به پام تو بیا
بذار هرچی میگن بگن
نمیدونن اونا که من عاشق شدم

میخوام با تو باشم
تو دنیا جایی ندارم به جز دل تو اینو میگم

تو میتونی بمونی
میتونی بسازی
منو اونجوری که همه حسودم بشن
آدمای این شهر

قول بده بمونی
قلبمو بسازش
فقط تو میتونی منو آروم کنی
نرو بسه دیگه این قهر
بـرداِشتم انداخـتمـش تـو یــه شـیـشه درشـو سفت بـستـم جیـغ میـزد مـیگفـت نـکـن مـن اِِحـــســاسِـِـِتَـَـَمــ...
٢۵ اسفند ٩۵, ارسال عکس
سایه 82

سایه 82
لطفا عضو شوید
بـرداِشتم انداخـتمـش تـو یــه شـیـشه درشـو سفت بـستـم جیـغ میـزد مـیگفـت نـکـن مـن اِِحـــســاسِـِـِتَـَـَمــ...
تاریخ عضویت: 8 خرداد 95
تولد: 21 تير
محل زندگی :
جنسیت:خانم، مجرد
تحصیلات:، در حال تحصیل
181,469 ثانیه، حضور
عضو ویژه
سایه 82
تِـِـِـِـِـِـرِوِلِ
ویلیام شکسپیر
داستان طـنـز
سـاکـت
بـوی بـهـار :)
#انـرژی_مـثـبـت
ارامشی از جنس خدا
راز کهنه
فـرامـوشـی
دسـت نـیـافـتـنـی بـاش.
لـعـنـت
بـه بـعـضـیـا بـاس گـفـت.
بـبـار بـ.ـ.ـ.ـارون
هوای پایزی
گـذشـتـه لـعـنـتـی
محرم حسینی
دوربین مخفی جوجوک
عـاشـ ـ ـق شـدم
سخنانی از کـوروش بـزرگـ.ـ
*تـنـهـایـی *
بـ.ـی قـ.ـرارمـ.
دوسـتـت دارمـ
احساسی - عاطفی
غمگین و دلشکسته
& خـاطـراتـ &
$خانه دکـلـمـه
رفـیـق بـ.ـی وفـ.ـا
لاک دونی دخملای جوجوکی
$ فـاز غـ.ـمـ.ـگـ.ـیـن
مـرگـ.
بـه نـام > زن <
# دلـتـنـگـی
تفاوت های بین زن و مرد
مـتـن هـای تـیـکـه دار
کلینیک خـدا
صفحه اختصاصی برای متولدین ابـان
صفحه اختصاصی برای متولدین مـهـر
صفحه اختصاصی برای متولدین شـهـریـوری
صفحه اختصاصی برای متولدین خـردادمـاهـ
صفحه اختصاصی برای متولدین اردیـبـهـشـتـی
صفحه اختصاصی برای متولدین فـروردیـنـی
تَـوَلـُـد
خـداحـافـظ
سـکـوتـی پـر از حـرف
خَـسـتِـه اَم
کـلـبـه مـهـربـانـی
تـنـفـر
فـقـط کـمـی ارامـش
دلـ.شـکـسـتـه
روزگـار نـامـرد
بـغـض کـهـنـه
خـانـه رمـان
کاش یه خاستگار بیاد .
صفحه اختصاصی برای متولدین مـرداد مـاه
صفحه اختصاصی برای متولدین تـیـر مـاهـ
نوشته های من برای دخترم
دنیای دوستی ها
طنزکده
کرمان
روانشناسی رنگ ها
ارایش (دخترونه )
شهربابک
حجاب و عفاف
بافت مو
مرتضی پاشای
بخونید ضر نمی کنید
یادش بخیر .
لباس های مجلسی زنانه
عکس نوشته
سایه 82
دخـتـر بـاس .
شـعـر های احساسی
تشکر و قدردانی های رسمی از سایه 82

از طرف وبمستر جوجوک در تاریخ 1 شهريور 95

سپاس فراوان جهت ایجاد صفحات جالب و پرمحتوا و مدیریت بی نقص و عادلانه در سایت

تصاویر ارسال شده از طرف سایه 82