اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

سایه 82    

عشقت در قلبم است ، تو مال منی و باور نداری که تنها امیدم به تو است

تمام زندگی ام هستی و خبر نداری که بی تو میمیرم…

باور نداری که در قلبم جز تو و عشقت کسی جایی ندارد ، کسی از حالم خبر ندارد

نمیدانی که با وجودت به من نفس میدهی

نمیدانی که با نفسهایت به من جان میدهی

و ای همیشه ماندگارم ، ای عزیزتر از جانم

با تو همیشه در اوج آسمانم ، با تو آرام ، حالم خوب خوب، همیشه شادم…

از عشق نمی هراسم آنگاه که تو عشق منی

نمیترسم از رفتنت آنگاه که تو هم عاشق منی…

تنها باور داشته باش عشق مرا ، غرق شو در وجودم و

ببین که لحظه به لحظه نفسهایم تو را میخواهند..

با تو همیشه مستم ، مست چشمهایت ، با تو همیشه هستم ، هستم تا ابد در دل

مهربانت هیچکس نمیتواند مرا از تو بگیرد،آنگاه که من با تو یکی شده ام ، با تو همیشگی

شده ام
هنوز آنقدر ضعیف نشده ام که خطرِ ریزشِ این کـوه را جار بزنم اما تــــو حوالیِ من که می رسی احتیاط کن

سایه 82    نـشستـه ام...
بــه یـاد کــودکــی هـایــم ،دور "غــلـط" هــا ،


یـک خــط قرمز مـی کــشـم !


حتی...

دور تــــــو
هنوز آنقدر ضعیف نشده ام که خطرِ ریزشِ این کـوه را جار بزنم اما تــــو حوالیِ من که می رسی احتیاط کن

سایه 82    

لبخند بزنید …

لبخند ؛ حتی زمانی که بر لبان یک مرده مینشیند ، بازهم زیباست…
هنوز آنقدر ضعیف نشده ام که خطرِ ریزشِ این کـوه را جار بزنم اما تــــو حوالیِ من که می رسی احتیاط کن
دیروز, ارسال کامنت
سایه 82دیروز

 سایه 82    
زندگی،
زنجیره ای از آغازهاست…
تا به رویاهایمان رنگ واقعیت ببخشیم.
امیدوارم تمامی آغازهای تو،
از نیزه های آفتاب پر فروغ گردند.
و تمامی رویاهای تو،
گرمی پیروزی را نوید دهند

زمینی شدنت مبارک داداش عرفان


راستی از ونوس و مریخ چه خبر ؟
صوفیا70 صوفیا70 ۵ ساعت قبل
تولدت مبارک داداش عرفان
محسن 66 محسن 66 ٨ ساعت قبل
داداش عرفان تولدت مبارک
باران000 باران000 ١۵ ساعت قبل
تولدت مبارک
ایلین79 ایلین79 ١۶ ساعت قبل
تولدت مبارک
کامران راد کامران راد ٢۴ ساعت قبل
نفس666 نفس666 دیروز
تولدت مبارک
هنوز آنقدر ضعیف نشده ام که خطرِ ریزشِ این کـوه را جار بزنم اما تــــو حوالیِ من که می رسی احتیاط کن
دیروز, ارسال عکس
دیروز, ارسال کامنت
سایه 82دیروز

 سایه 82    


آدم هـا مى آینـد ...

زنـدگى مى کننـد ...

مى میـرنـد و مى رونـد ...

امـا فـاجعـه زنـدگىِ تــو آن هـنگـام آغـاز مى شـود

کـه آدمى مى رود امــا نـمى میـرد!

مـى مـــانـد و نبـودنـش در بـودن ِ تـو چنـان تـه نـشیـن مى شـود

کـه تـــو مى میـرى

در حالـى کـه زنــده اى !!!
هنوز آنقدر ضعیف نشده ام که خطرِ ریزشِ این کـوه را جار بزنم اما تــــو حوالیِ من که می رسی احتیاط کن
دیروز, ارسال کامنت
سایه 82دیروز

 سایه 82    

غــرق دردم ولــے مے خـنـدم

خـنـده اے کـه تـلـخیـش را...

فـقـط خـودم مـے دانـم و خـداے خــودمــ.....

عـمـق درد مــن دیـــدنــے نــیـــسـت،

تـلاش بـیـهـوده نـکـن بـراے دلـدارے دادنــم"

اگـر راســت مــے گـویــے مــرا بــشنـاس...

بـهـانـه هــایــم را...

لــج کــردنــم را...

بــچـه شدنــم را...

کــج خــلــق شـدنــم را...

تــو اصــلا مــے دانــے بـا خـود درگــیــر بـودن یـعــنــے چـــه؟؟؟

وقــتــے دلــــــــــت بــخــواهــد......

امــا شــرایــط بــگــویــد بــیــخـــــــــود...

وقــتــے پــر بــاشــے از هــــــــــواے خـواســتـن

امــا هـراس از آیــنده...

چــهــار ســتـون بدنــت را بــلــــــــــــرزانـــد...

ایــن اســـت ســهــم ایـن روزهــاے مـــــــــــن...!
هنوز آنقدر ضعیف نشده ام که خطرِ ریزشِ این کـوه را جار بزنم اما تــــو حوالیِ من که می رسی احتیاط کن
دیروز, ارسال کامنت
سایه 82دیروز

 سایه 82    

انسان های بزرگ دو دل دارند :
دلی که درد می کشد و پنهان است و دلی که
می خندد و آشکار است …
< پروفسور محمود حسابی >
سایه 82 سایه 82 دیروز
ممنون دوستان
zahra sadat zahra sadat دیروز
رضا 99 رضا 99 دیروز
منان3004 منان3004 دیروز
خدارحمتش کنه شب جمعه ای عین واقعیتوگفته
باران000 باران000 دیروز
هنوز آنقدر ضعیف نشده ام که خطرِ ریزشِ این کـوه را جار بزنم اما تــــو حوالیِ من که می رسی احتیاط کن
٣٠ دي ٩۵, ارسال کامنت
سایه 82 ٣٠ دي ٩۵

 سایه 82    

ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺒﺨﺸﯿﺪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ،

ﮐﻪ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺨﺸﯿﺪﯼ ﻭ ﻧﻔﻬﻤــــﯿﺪ ،

ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺑﺨﺸﺶ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ !

ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺻﺒـــﺮ ﮐﺮﺩ ...

ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ،

ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﺎﻧﺪﯼ ، ﺭﻓﺘﻦ ﺭﺍ ﺑﻠﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﯼ !

ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺳﺮﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ،

ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯿﺪﻫﯽ ،

ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺖ ﮔﺬﺍﺷﺖ ...

ﺗﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﮐﻢ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪﺍﻧﻨــــﺪ ...
سایه 82 سایه 82 دیروز
دوستان
zahra sadat zahra sadat دیروز
بعله
منان3004 منان3004 دیروز
همینه که میگن ادم شیرخام خورده..ونبایدانتظارخوبی ولطف ازش داشته باشی چون یک خوبی روک کردصدباربرزبان میاره
ایلین79 ایلین79 دیروز
محسن 66 محسن 66 دیروز
هنوز آنقدر ضعیف نشده ام که خطرِ ریزشِ این کـوه را جار بزنم اما تــــو حوالیِ من که می رسی احتیاط کن

سایه 82    

از معجزه کلمات استفاده کن دوست نازنین من
کلمه میتواند تو را مشتاق کند مثل دوست داشتن
کلمه میتواند تو را سبز کند مثل خوشحالم
کلمه میتواند تو را زیبا کند مثل سپاسگزارم
کلمه میتواند تو را پیش ببرد مثل ایمان دارم
کلمه میتواند تو را آغاز کند مثل:
از همین لحظه شروع میکنم.
از همین نقطه تغییر میکنم.
از همین دم طرحی نو میزنم.
میتوانم… میخواهم… میشود…
“خود را آغاز کن دوست خوبم”
هنوز آنقدر ضعیف نشده ام که خطرِ ریزشِ این کـوه را جار بزنم اما تــــو حوالیِ من که می رسی احتیاط کن
٢٨ دي ٩۵, ارسال کامنت
سایه 82 ٢٨ دي ٩۵

 سایه 82    

پـشـت ِ ايـن بــــغــــض ،بـيـدي لــرزان نـشـسـتـهکـه خـيــآل مـي کـردبـا ايـن بــآدهـــآ نـمــي لـــرزد . . . .
منان3004 منان3004 دیروز
میلرزدخوبم میلرزد..بلکه میتکونند
سایه 82 سایه 82 ٣٠ دي ٩۵
دوستان
paria55 paria55 ٢٨ دي ٩۵
ایلین79 ایلین79 ٢٨ دي ٩۵
مدیرسارینا مدیرسارینا ٢٨ دي ٩۵
مهرو مهرو ٢٨ دي ٩۵
هنوز آنقدر ضعیف نشده ام که خطرِ ریزشِ این کـوه را جار بزنم اما تــــو حوالیِ من که می رسی احتیاط کن

سایه 82    

وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد ،
به خاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید . . .
آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد . . .
محسن 66 محسن 66 ٢٩ دي ٩۵
هنوز آنقدر ضعیف نشده ام که خطرِ ریزشِ این کـوه را جار بزنم اما تــــو حوالیِ من که می رسی احتیاط کن
صفحات
٢٠ دي ٩۵, ارسال کامنت
سایه 82 ٢٠ دي ٩۵

 سایه 82    

از دار و ندار دنيا6 7 تا دوست پسر دارميكي از يكي شكاك تراصن داغونما..

♥♥نفس74♥♥ ♥♥نفس74♥♥ ٢٠ دي ٩۵
منان3004 منان3004 ٢٠ دي ٩۵
نه اینکه ازبس سربزیزیری سایه ..برات ظلم شده بفکرخودتباش ابجی دعامیکنم که176تاداشته باشی واصلاهم بهت شک نکنن
parsa23 parsa23 ٢٠ دي ٩۵
خدارو شکر بگو خدا بده برکت
aram aram ٢٠ دي ٩۵
آخ گفتی
هنوز آنقدر ضعیف نشده ام که خطرِ ریزشِ این کـوه را جار بزنم اما تــــو حوالیِ من که می رسی احتیاط کن
٢٠ دي ٩۵, ارسال کامنت
سایه 82 ٢٠ دي ٩۵

 سایه 82    

ﺑﺎﺑﺎﻡﺍﻭﻣﺪﻩ ﺗﻮ ﺍﺗﺎﻕ ﻣﯿﮕﻪ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﻄﻌﻪ….؟

ﻣﯿﮕﻢ ﻧﻪ!! ﻣﯿﮕﻪ ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺩﺍﺭﯼ ﺩﺭﺱ ﻣﯿﺨﻮﻧﯽ…؟

منان3004 منان3004 ٢٠ دي ٩۵
خب توم میگفتی اوقات فراغت درس میخونم تاسرگرم بشم
**بهار** **بهار** ٢٠ دي ٩۵
از بس داغونی
سایه 82 سایه 82 ٢٠ دي ٩۵
عه باران من که به خرخونی معروفم تو دیگه چرا ؟این همه ساعت 2 تا 6 صبح میخوندم از خوابم میگذشم
باران000 باران000 ٢٠ دي ٩۵
راستش واسه منم سواله واسه چی درس میخوندی
هنوز آنقدر ضعیف نشده ام که خطرِ ریزشِ این کـوه را جار بزنم اما تــــو حوالیِ من که می رسی احتیاط کن
سایه 82

سایه 82
لطفا عضو شوید
هنوز آنقدر ضعیف نشده ام که خطرِ ریزشِ این کـوه را جار بزنم اما تــــو حوالیِ من که می رسی احتیاط کن
تاریخ عضویت: 8 خرداد 95
تولد: 21 تير
محل زندگی :
جنسیت:خانم، مجرد
تحصیلات:، در حال تحصیل
53,617 ثانیه، حضور
مدیر سایت (ناظر)
سایه 82
#انـرژی_مـثـبـت
ارامشی از جنس خدا
راز کهنه
فـرامـوشـی
دسـت نـیـافـتـنـی بـاش.
لـعـنـت
بـه بـعـضـیـا بـاس گـفـت.
بـبـار بـ.ـ.ـ.ـارون
هوای پایزی
گـذشـتـه لـعـنـتـی
محرم حسینی
دوربین مخفی جوجوک
عـاشـ ـ ـق شـدم
سخنانی از کـوروش بـزرگـ.ـ
*تـنـهـایـی *
بـ.ـی قـ.ـرارمـ.
دوسـتـت دارمـ
احساسی - عاطفی
غمگین و دلشکسته
& خـاطـراتـ &
$خانه دکـلـمـه
رفـیـق بـ.ـی وفـ.ـا
لاک دونی دخملای جوجوکی
$ فـاز غـ.ـمـ.ـگـ.ـیـن
مـرگـ.
بـه نـام > زن <
# دلـتـنـگـی
تفاوت های بین زن و مرد
مـتـن هـای تـیـکـه دار
کلینیک خـدا
صفحه اختصاصی برای متولدین ابـان
صفحه اختصاصی برای متولدین مـهـر
صفحه اختصاصی برای متولدین شـهـریـوری
صفحه اختصاصی برای متولدین خـردادمـاهـ
صفحه اختصاصی برای متولدین اردیـبـهـشـتـی
صفحه اختصاصی برای متولدین فـروردیـنـی
تَـوَلـُـد
خـداحـافـظ
سـکـوتـی پـر از حـرف
خَـسـتِـه اَم
کـلـبـه مـهـربـانـی
تـنـفـر
فـقـط کـمـی ارامـش
دلـ.شـکـسـتـه
روزگـار نـامـرد
بـغـض کـهـنـه
خـانـه رمـان
کاش یه خاستگار بیاد .
صفحه اختصاصی برای متولدین مـرداد مـاه
صفحه اختصاصی برای متولدین تـیـر مـاهـ
نوشته های من برای دخترم
دنیای دوستی ها
طنزکده
کرمان
روانشناسی رنگ ها
ارایش (دخترونه )
شهربابک
حجاب و عفاف
بافت مو
مرتضی پاشای
بخونید ضر نمی کنید
یادش بخیر .
لباس های مجلسی زنانه
عکس نوشته
سایه 82
دخـتـر بـاس .
شـعـر های احساسی
تشکر و قدردانی های رسمی از سایه 82

از طرف وبمستر جوجوک در تاریخ 1 شهريور 95

سپاس فراوان جهت ایجاد صفحات جالب و پرمحتوا و مدیریت بی نقص و عادلانه در سایت

تصاویر ارسال شده از طرف سایه 82