اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

٢۶ خرداد ٩٨, ارسال کامنت
فاطمه$ ٢۶ خرداد ٩٨

 فاطمه$ 

♐️ بی‌خبر از خودتان نباشید
شما هم آزمایش HIV بدهید

شیرین 40ساله است و چهار بچه دارد که همگی سالم‌اند. تا زمانی که او متوجه شود به چه دلیل به بیماری HIV مبتلا شده فکرش هزار جا رفته است. او نیز همسرش معتاد بوده و حالا ترک کرده است ولی مبتلا به HIV نیست.

⇠ او در ادامه میگوید: فهمیدن اینکه چرا مبتلا شده‌ام برایم معما بود. ذهنم آرامش نداشت تا اینکه پزشک به من گفت شاید با تتوی ابرو مبتلا شده باشی. مطمئن بودم سوزن تتو نو و استریل بوده است ولی پزشک به من گفت که ویروس HIV تا ۵ روز در جوهر تتو زنده باقی می‌ماند و امکان دارد که فرد مبتلا به HIV پیش از تو تتو شده باشد

⇠ میدانید که معمولا آرایشگر‌ها از یک جوهر برای چندبار استفاده میکنند و هر بار سوزن نو را به درون یک ظرف جوهر وارد میکنند در نتیجه احتمالا خون آلوده وارد جوهر شده باشد. این را که فهمیدم انگار دوباره متولد شده باشم. حالا به هر کسی میرسم که میخواهد تتو کند یا هر نوع خالکوبی دیگر، توصیه میکنم که حتما سوزن و جوهر خود را داشته باشد

┄┄┅┅✿��❀♥️❀��✿┅┅┄┄
فاطمه$ فاطمه$ دیروز
ممنون
**بیتا** **بیتا** ٢۶ خرداد ٩٨
فرهاد24 فرهاد24 ٢۶ خرداد ٩٨
رضا 99 رضا 99 ٢۶ خرداد ٩٨
storm storm ٢۶ خرداد ٩٨
پست خوبی بود
٢۴ خرداد ٩٨, ارسال کامنت
فاطمه$ ٢۴ خرداد ٩٨

 فاطمه$ 

حرف_طلایی⚜
تصور ﮐﻦ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﻗﺪﻡ ﻣﯿﺰﻧﯽ ﯾﻬﻮ ﯾﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺗﻮجه ت ﺭﻭ ﺟﻠﺐ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺭﻭﯼ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ: ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎ

ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻣﯿﺮﯼ ﺩﺭ ﺍﻣﯿﺪ ﺭﻭ ﺑﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻭﺍﺭﺩ ﺳﺎﻟﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﯿﺸﯽ ﻭ ﻣﯿﺰ ﻟﺬﺕ ﺭﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ میکنی، ﮔﺎﺭﺳﻮﻥ ﮐﺎﺋﻨﺎﺕ ﻣﯿﺎﺩ ﻭ ﻣﻨﻮﯼ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎ ﺭﻭ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯿﺪﻩ، ﺳﻔﺎﺭﺷﺘﻮ ﻣﯿﺪﯼ گاﺭﺳﻮﻥ ﮐﺎﺋﻨﺎﺕ ﺑﺎ ﺳﯿﻨﯽ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﺕ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﻩ ﺑﺎ ﺩﯾﺪﻥ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﺕ ﻭ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﺪﻧﺸﻮﻥ ﺩﻟﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﻓﻘﻂ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﯼ ﻭ ﺧﺪﺍﺭﻭ ﺷﮑﺮ ﮐﻨﯽ ﺍﯾﻦ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻓﮑﺮﮐﻨﯽ ﮐﺎﺋﻨﺎﺕ ﻫﻤﻮﻧﻮ ﺑﺮﺍﺕ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﭘﺲ ﻧﯿﮑﻮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺻﺒﻮﺭ ﺑﺎﺷﯿﺪ
فاطمه$ فاطمه$ دیروز
مچکر
جنتلمن2 جنتلمن2 ٢۶ خرداد ٩٨
بسیار عالیییی..
فرهاد24 فرهاد24 ٢۶ خرداد ٩٨
رضا 99 رضا 99 ٢۶ خرداد ٩٨
نازگل19 نازگل19 ٢۵ خرداد ٩٨
فاطمه$ فاطمه$ ٢۵ خرداد ٩٨
مرسی دوستان. آقای storm ما بتونیم تو این وضعیت شلوار خودمونو بالا بکشیم بقیه پیشکش
٢۴ خرداد ٩٨, ارسال کامنت
فاطمه$ ٢۴ خرداد ٩٨

 فاطمه$ 

حرف_طلایی⚜
تصور ﮐﻦ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﻗﺪﻡ ﻣﯿﺰﻧﯽ ﯾﻬﻮ ﯾﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺗﻮجه ت ﺭﻭ ﺟﻠﺐ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺭﻭﯼ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ:

�� ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎ ��
ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻣﯿﺮﯼ ﺩﺭ ﺍﻣﯿﺪ ﺭﻭ ﺑﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻭﺍﺭﺩ ﺳﺎﻟﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﯿﺸﯽ ﻭ ﻣﯿﺰ ﻟﺬﺕ ﺭﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ میکنی، ﮔﺎﺭﺳﻮﻥ ﮐﺎﺋﻨﺎﺕ ﻣﯿﺎﺩ ﻭ ﻣﻨﻮﯼ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎ ﺭﻭ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯿﺪﻩ، ﺳﻔﺎﺭﺷﺘﻮ ﻣﯿﺪﯼ گاﺭﺳﻮﻥ ﮐﺎﺋﻨﺎﺕ ﺑﺎ ﺳﯿﻨﯽ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﺕ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﻩ ﺑﺎ ﺩﯾﺪﻥ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﺕ ﻭ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﺪﻧﺸﻮﻥ ﺩﻟﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﻓﻘﻂ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﯼ ﻭ ﺧﺪﺍﺭﻭ ﺷﮑﺮ ﮐﻨﯽ ﺍﯾﻦ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻓﮑﺮﮐﻨﯽ ﮐﺎﺋﻨﺎﺕ ﻫﻤﻮﻧﻮ ﺑﺮﺍﺕ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﭘﺲ ﻧﯿﮑﻮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺻﺒﻮﺭ ﺑﺎﺷﯿﺪ
٢٢ خرداد ٩٨, ارسال کامنت
فاطمه$ ٢٢ خرداد ٩٨

 فاطمه$ 

چشم زیبای تو صد رمز و معما دارد
قبله ام سمت نگاهت سرِحاشا دارد

زندگی طعم غزلهای سپید من و توست
بی حضور تو مگر شعر چه معنا دارد

می نویسم که تو را در تب شب کم دارم
هر چه دل در خم چوگان تو پروا دارد

تن من عطر دل انگیز تو را می خواهد
نفست هم که مرا حکم مسیحا دارد

غنچه ی سرخ لبت حکم بهشتم شده و
حرمت عشق مگر ادم و حوا دارد

حکم دارم ببرم، بانوی عشق و غزلم
آخر این عشق مگر آیه و فتوا دارد

دوستت دارم و انگار که رسوا شده ام
عاشقم این چه نیازیست که نجوا دارد...

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
فاطمه$ فاطمه$ ٢٣ خرداد ٩٨
قربون شوما مچکر بابت نظرااات
تارخ212 تارخ212 ٢٣ خرداد ٩٨
خوندم واقعا عالی بود وپرمعنا بودمرسی از پست قشنگت
مدیرسارینا مدیرسارینا ٢٣ خرداد ٩٨
رضا 99 رضا 99 ٢٣ خرداد ٩٨
بی حضور تو مگر شعر چه معنا دارد ..!
نازگل19 نازگل19 ٢٣ خرداد ٩٨
فاطمه$

فاطمه$
لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: 13 دي 97
تولد: 8 ارديبهشت
محل زندگی : اصفهان
جنسیت:خانم، مجرد (متعهد)
تحصیلات:فنی و حرفه ای، سایر (کامپیوتر)
عضو تأیید شده
فاطمه$
تشکر و قدردانی های رسمی از فاطمه$

تاکنون هیچ قدردانی از ایشان در چت روم فارسی جوجوک نشده

تصاویر ارسال شده از طرف فاطمه$