اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

١٩ بهمن ٩۵, ارسال کامنت
١٩ بهمن ٩۵, ارسال کامنت
زهرا 714 ١٩ بهمن ٩۵

 زهرا 714    

اندوه بزرگیست زمانی ک نباشی.
♥♥نفس74♥♥ ♥♥نفس74♥♥ ٢٠ بهمن ٩۵
mohsen 1984 mohsen 1984 ٢٠ بهمن ٩۵
میدونم خودم
مهرو 2 مهرو 2 ١٩ بهمن ٩۵
چ باشی چ نباشی...
7aban 7aban ١٩ بهمن ٩۵
ادمک خر نشوی گریه کنی کل دنیا سراب است بخند
زهرا 714
تشکر و قدردانی های رسمی از زهرا 714

تاکنون هیچ قدردانی از ایشان در چت روم فارسی جوجوک نشده

تصاویر ارسال شده از طرف زهرا 714