اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

۵ دي ٩٨, ارسال عکس
٢۴ آذر ٩٧, ارسال عکس
١٩ آذر ٩٧, ارسال عکس
١۵ آذر ٩٧, ارسال عکس
١٧ آبان ٩٧, ارسال عکس
٧ آبان ٩٧, ارسال عکس
۶ آبان ٩٧, ارسال عکس
١٣ مهر ٩٧, ارسال عکس
٢٣ شهريور ٩٧, ارسال عکس
١۶ شهريور ٩٧, ارسال عکس
١١ شهريور ٩٧, ارسال عکس
۶ شهريور ٩٧, ارسال عکس
٣١ تير ٩٧, ارسال عکس
٢۴ تير ٩٧, ارسال عکس
١٩ تير ٩٧, ارسال عکس
k.tanha
تشکر و قدردانی های رسمی از k.tanha

از طرف وبمستر جوجوک در تاریخ 22 آبان 96

سپاس فراوان جهت فعالیت صادقانه و ایجاد جو شاد و همچنین طراحی تصاویر زیبا و تبلیغ سالم سایت جوجوک

تصاویر ارسال شده از طرف k.tanha