اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

٢٣ شهريور ٩٧, ارسال کامنت
k.tanha ٢٣ شهريور ٩٧

 k.tanha    


محرم


تسلیت
التماس دعا
ترانه123 ترانه123 ٢٣ شهريور ٩٧
چرا اینطوری شدش ببخشید با گوشی ام
ترانه123 ترانه123 ٢٣ شهريور ٩٧
[osm026[osm026[osm026[osm026
minaa minaa ٢٣ شهريور ٩٧
تسلیتالتماس دعا
^_^
٢٣ شهريور ٩٧, ارسال عکس
k.tanha
تشکر و قدردانی های رسمی از k.tanha

از طرف وبمستر جوجوک در تاریخ 22 آبان 96

سپاس فراوان جهت فعالیت صادقانه و ایجاد جو شاد و همچنین طراحی تصاویر زیبا و تبلیغ سالم سایت جوجوک

تصاویر ارسال شده از طرف k.tanha