اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

٢۴ آذر ٩٧, ارسال عکس
١٩ آذر ٩٧, ارسال عکس
١۵ آذر ٩٧, ارسال عکس
١٧ آبان ٩٧, ارسال عکس
٧ آبان ٩٧, ارسال عکس
۶ آبان ٩٧, ارسال عکس
١٣ مهر ٩٧, ارسال عکس
٢٣ شهريور ٩٧, ارسال عکس
١۶ شهريور ٩٧, ارسال عکس
١١ شهريور ٩٧, ارسال عکس
۶ شهريور ٩٧, ارسال عکس
٣١ تير ٩٧, ارسال عکس
٢۴ تير ٩٧, ارسال عکس
١٩ تير ٩٧, ارسال عکس
k.tanha
تشکر و قدردانی های رسمی از k.tanha

از طرف وبمستر جوجوک در تاریخ 22 آبان 96

سپاس فراوان جهت فعالیت صادقانه و ایجاد جو شاد و همچنین طراحی تصاویر زیبا و تبلیغ سالم سایت جوجوک

تصاویر ارسال شده از طرف k.tanha