اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

منوچهر

منوچهر
لطفا عضو شوید
دوستهاتو زمان نداری بشناس
تاریخ عضویت: 1 دي 95
تولد: 10 تير
محل زندگی : هرمزگان
جنسیت:آقا، مجرد (متعهد)
تحصیلات:فنی و حرفه ای، سایر (تأسیسات)
عضو تأیید شده
منوچهر
آخرین حضور: 13 بهمن 96
تشکر و قدردانی های رسمی از منوچهر
تصاویر ارسال شده از طرف منوچهر