اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

ترانه12345

ترانه12345
لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: 14 دي 94
تولد:
محل زندگی :
جنسیت:،
تحصیلات:
عضو تأیید شده
ترانه12345
آخرین حضور: 29 شهريور 95
تشکر و قدردانی های رسمی از ترانه12345
تصاویر ارسال شده از طرف ترانه12345