اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

صفحات
صفحات مورد علاقه
١٨ اسفند ٩٧, ارسال عکس
١٨ اسفند ٩٧, ارسال عکس
١٨ اسفند ٩٧, ارسال عکس
١٨ اسفند ٩٧, ارسال عکس
١٨ اسفند ٩٧, ارسال عکس
١٨ اسفند ٩٧, ارسال عکس
١٨ اسفند ٩٧, ارسال عکس
١٨ اسفند ٩٧, ارسال عکس
١٧ اسفند ٩٧, ارسال عکس
١٧ اسفند ٩٧, ارسال عکس
صفحات مورد علاقه
صفحات مورد علاقه
صفحات مورد علاقه
فاطی4تایی

فاطی4تایی
لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: 16 اسفند 97
تولد:
محل زندگی :
جنسیت:،
تحصیلات:
عضو تأیید شده
فاطی4تایی
آخرین حضور: 19 اسفند 97
~_~ ریوُلت ~_~
تشکر و قدردانی های رسمی از فاطی4تایی

تاکنون هیچ قدردانی از ایشان در چت روم فارسی جوجوک نشده

تصاویر ارسال شده از طرف فاطی4تایی