اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

٣٠ دي ٩۵, ارسال عکس
٣٠ دي ٩۵, ارسال عکس
٣٠ دي ٩۵, ارسال عکس
٣٠ دي ٩۵, ارسال عکس
٣٠ دي ٩۵, ارسال عکس
٣٠ دي ٩۵, ارسال عکس
٢٨ دي ٩۵, ارسال عکس
٢٧ دي ٩۵, ارسال عکس
٢۶ دي ٩۵, ارسال عکس
٢۶ دي ٩۵, ارسال عکس
٢۶ دي ٩۵, ارسال عکس
٢۶ دي ٩۵, ارسال عکس
٢۶ دي ٩۵, ارسال عکس
٢۶ دي ٩۵, ارسال عکس
٢۵ دي ٩۵, ارسال عکس
آشنای غریب

آشنای غریب
لطفا عضو شوید
زندگی بمن اموخت به هیچ کس نباید امید داشت برای موفقیت باید جنگید
تاریخ عضویت: 25 مرداد 95
تولد: 10 تير
محل زندگی : خوزستان
جنسیت:خانم، متأهل
تحصیلات:علوم انسانی، مشغول به کار (حسابداری)
عضو تأیید شده
آشنای غریب
آخرین حضور: 12 آذر 96
تشکر و قدردانی های رسمی از آشنای غریب

تاکنون هیچ قدردانی از ایشان در چت روم فارسی جوجوک نشده

تصاویر ارسال شده از طرف آشنای غریب