اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

آشنای غریب

آشنای غریب
لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: 25 مرداد 95
تولد:
محل زندگی :
جنسیت:،
تحصیلات:
عضو تأیید شده
آشنای غریب
آخرین حضور: 12 آذر 96
تشکر و قدردانی های رسمی از آشنای غریب
تصاویر ارسال شده از طرف آشنای غریب