اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

١٩ تير ٩۶, ارسال عکس
١٨ تير ٩۶, ارسال عکس
١٨ تير ٩۶, ارسال عکس
١٨ تير ٩۶, ارسال عکس
١٧ تير ٩۶, ارسال عکس
١۴ تير ٩۶, ارسال عکس
١۴ تير ٩۶, ارسال عکس
١۴ تير ٩۶, ارسال عکس
٩ اسفند ٩۵, ارسال عکس
٢٩ تير ٩۵, ارسال عکس

*mr...ashkan*   
میگید چشمای منه این
dark life dark life ٢٩ تير ٩۵
خوبه
_ ترنم _ _ ترنم _ ٢٨ تير ٩۵
محسن 66 محسن 66 ٢٨ تير ٩۵
اگه 50 کیلو برنج ایرانی بهم میدی اشکان بهت رای میدم برنج میدی
مهران181 مهران181 ٢٨ تير ٩۵
لایک داداشم
_ حمیده _ _ حمیده _ ٢٨ تير ٩۵
مرمر مگه اشکانو ندیدی؟خیلی بور شبیه خارجیاس من دیدمش گفتم مطمئنی هموطنی:
سنیوریتا سنیوریتا ٢٧ تير ٩۵
ژاپنی هستی؟
٢٧ تير ٩۵, ارسال عکس
٨ تير ٩۵, ارسال عکس
٨ تير ٩۵, ارسال عکس
٢ تير ٩۵, ارسال عکس
*mr...ashkan*
تشکر و قدردانی های رسمی از *mr...ashkan*

تاکنون هیچ قدردانی از ایشان در چت روم فارسی جوجوک نشده

تصاویر ارسال شده از طرف *mr...ashkan*