اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

paria55

paria55
لطفا عضو شوید
و اما!!!.......................
تاریخ عضویت: 13 دي 94
تولد:
محل زندگی :
جنسیت:،
تحصیلات:
369 ثانیه، حضور
عضو تأیید شده
paria55
آخرین حضور: 14 اسفند 96
تشکر و قدردانی های رسمی از paria55
تصاویر ارسال شده از طرف paria55