اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

مهرداد2000

مهرداد2000
لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: 9 دي 93
تولد:
محل زندگی :
جنسیت:،
تحصیلات:
عضو ویژه
مهرداد2000
تشکر و قدردانی های رسمی از مهرداد2000
تصاویر ارسال شده از طرف مهرداد2000