اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

٢۶ اسفند ٩٣, ارسال عکس
٢۶ اسفند ٩٣, ارسال عکس
٢۶ اسفند ٩٣, ارسال عکس
٢٢ اسفند ٩٣, ارسال عکس

solmaz   

یـــآدَت بـآشَـــد ...

دِلـَــت کــــﮧ شِکَـســـت...

سَــــرَت را بـــــآلا بـگـیـــرےتَـلافــــے نَکــُــטּ ...

فَـریــــــــآد نــَـــزَטּ ...

شَرمـگیـــــــטּ نَـبـــــآش ...!!

دِل ِ شِکَستـــﮧ گوشـه هآیــَـش تیــــز اَســــت...

مَبــــآدآ دِل و دَســـتِ آدَمـــے کــــﮧ روزے...

دِلــــدآرَت بــــود رآ زَخمــــے کُنـــے بــــﮧ کیــــטּ !!

مَبــــآدا کــــﮧ فَرامــــوش کُنــــے روزے شآدیــَــش آرِزویــــت بــُـود...

صَبــــور بــــآش و سـ ـ ـ ـآکــِــت ...

نیناش ناش نیناش ناش ٢٢ اسفند ٩٣
ممنون آبجی
تنها0011 تنها0011 ٢٢ اسفند ٩٣
لایک
٢٢ اسفند ٩٣, ارسال عکس
١٩ اسفند ٩٣, ارسال عکس
٢٠ دي ٩٣, ارسال عکس
٢٠ دي ٩٣, ارسال عکس
صفحات مورد علاقه
١١ دي ٩٣, ارسال عکس
solmaz [pic:180106]...  ١١ دي ٩٣

solmaz   نیناش ناش نیناش ناش ٢۵ آبان ٩۴
نا3ر نا3ر ١۶ اسفند ٩٣
بعضیا ی جوری خودشونو میگیرن که لازم نیست کسی اونارو بگیرن خخخ.
سنیوریتا سنیوریتا ٢٨ بهمن ٩٣
١١ دي ٩٣, ارسال عکس
١١ دي ٩٣, ارسال عکس
١١ دي ٩٣, ارسال عکس
solmaz

solmaz
لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: 4 مرداد 93
تولد:
محل زندگی :
جنسیت:،
تحصیلات:
عضو تأیید شده
solmaz
آخرین حضور: 11 آذر 94
درهم.
ورود آزاد!
آتلیه جوجوک
تشکر و قدردانی های رسمی از solmaz

تاکنون هیچ قدردانی از ایشان در چت روم فارسی جوجوک نشده

تصاویر ارسال شده از طرف solmaz