اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

٢٠ شهريور ٩۵, ارسال عکس
١٩ شهريور ٩۵, ارسال کامنت
یاسی00 ١٩ شهريور ٩۵

 یاسی00   

اگه تا فردا یه مخاطب خاص و خوشگل و خوش تیپ و تک فرزند برام پيدا شد كه هيچ..!!


وگرنه انقدپست غمگين ميزارم كه خون گريه كنين
اینجارو میکنم قبرستون....
مانا30 مانا30 ۵ آذر ٩۵
paria55 paria55 ٩ آبان ٩۵
ای خاک گلابیجیز جیگر بزنی
دنیای پر امید دنیای پر امید ٩ آبان ٩۵
منان3004 منان3004 ٩ آبان ٩۵
اغاااااااااا؟ممممممممن چراتابحال این پستو ندیدم ؟یاسیییییی؟همه شو من هستم.. بجز اخریش هشت فرزندم نه تک فرزند
نوید00 نوید00 ٩ آبان ٩۵
یاسی یه ماهه این پست روگذاشتی ،کسی پیداش نشد!!!!بیامن درخدمتم...لنگه کفش هم دربیابان نعمت است
یاسی00 یاسی00 ٩ آبان ٩۵
نمیزنم هرکی منو میخواد با سیبیل بخواد
وقتی نخواستت آروم بکش کنار..غم انگیز است اگر تورا نخواست..مسخره است اگر نفهمی...احمقانه است اگر اصرار کنی......yasmin....
١۵ شهريور ٩۵, ارسال کامنت
یاسی00 ١۵ شهريور ٩۵

 یاسی00   


..yasmin..
مانا30 مانا30 ۵ آذر ٩۵
یاسی00 یاسی00 ٩ آبان ٩۵
بچه من با تو چیکار دارم اخه
علی بچه علی بچه ۶ آبان ٩۵
با منی؟
یاسی00 یاسی00 ١۵ شهريور ٩۵
نسترن حالم بده واقعاهرکول
هرکول 92 هرکول 92 ١۵ شهريور ٩۵
نسترن جانم نسترن جانم ١۵ شهريور ٩۵
نیست از غم دوری درحال مرگم
وقتی نخواستت آروم بکش کنار..غم انگیز است اگر تورا نخواست..مسخره است اگر نفهمی...احمقانه است اگر اصرار کنی......yasmin....
١۵ شهريور ٩۵, ارسال کامنت
یاسی00 ١۵ شهريور ٩۵

 یاسی00   


..yasmin...
مانا30 مانا30 ۵ آذر ٩۵
یاسی00 یاسی00 ٩ آبان ٩۵
نهمتوجه نشدی چی میگم از بس بچه ای
علی بچه علی بچه ۶ آبان ٩۵
لباسی مگه اویزون بشی؟
یاسی00 یاسی00 ۵ مهر ٩۵
ارمان واس اونی که بفهمه تازسعاطی ای منگولیسم
*عاطفه* *عاطفه* ۴ مهر ٩۵
اویزون
arman 24 arman 24 ۴ مهر ٩۵
ببین اینارو که تو میگی ما مدتیس گذاشتیم بقیه برداشتن یه چی تازه بگو
وقتی نخواستت آروم بکش کنار..غم انگیز است اگر تورا نخواست..مسخره است اگر نفهمی...احمقانه است اگر اصرار کنی......yasmin....
١۵ شهريور ٩۵, ارسال عکس
١۵ شهريور ٩۵, ارسال عکس
١۵ شهريور ٩۵, ارسال عکس
١۵ شهريور ٩۵, ارسال عکس
٩ شهريور ٩۵, ارسال عکس
٩ شهريور ٩۵, ارسال عکس
٩ شهريور ٩۵, ارسال عکس
١۵ تير ٩۵, ارسال عکس
١٠ تير ٩۵, ارسال عکس
٢۵ خرداد ٩۵, ارسال عکس
٢۵ خرداد ٩۵, ارسال عکس
یاسی00

یاسی00
لطفا عضو شوید
وقتی نخواستت آروم بکش کنار..غم انگیز است اگر تورا نخواست..مسخره است اگر نفهمی...احمقانه است اگر اصرار کنی......yasmin....
تاریخ عضویت: 2 آذر 93
تولد: 10 تير
محل زندگی :
جنسیت:خانم، مجرد
تحصیلات:علوم ریاضی و فنی، در حال تحصیل
3,614 ثانیه، حضور
عضو تأیید شده
یاسی00
تشکر و قدردانی های رسمی از یاسی00

تاکنون هیچ قدردانی از ایشان در چت روم فارسی جوجوک نشده

تصاویر ارسال شده از طرف یاسی00