اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

یاسی00

یاسی00
لطفا عضو شوید
وقتی نخواستت آروم بکش کنار..غم انگیز است اگر تورا نخواست..مسخره است اگر نفهمی...احمقانه است اگر اصرار کنی......yasmin....
تاریخ عضویت: 2 آذر 93
تولد: 10 تير
محل زندگی :
جنسیت:خانم، مجرد
تحصیلات:علوم ریاضی و فنی، در حال تحصیل
86,648 ثانیه، حضور
عضو تأیید شده
یاسی00
تشکر و قدردانی های رسمی از یاسی00
تصاویر ارسال شده از طرف یاسی00