اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

٣١ خرداد ٩۶, ارسال عکس
٢٨ خرداد ٩۶, ارسال عکس
٢٢ خرداد ٩۶, ارسال عکس
١٢ خرداد ٩۶, ارسال عکس
٢٠ شهريور ٩۵, ارسال عکس
١۵ شهريور ٩۵, ارسال عکس
١۵ شهريور ٩۵, ارسال عکس
١۵ شهريور ٩۵, ارسال عکس
١۵ شهريور ٩۵, ارسال عکس
٩ شهريور ٩۵, ارسال عکس
٩ شهريور ٩۵, ارسال عکس
٩ شهريور ٩۵, ارسال عکس
١۵ تير ٩۵, ارسال عکس
١٠ تير ٩۵, ارسال عکس
٢۵ خرداد ٩۵, ارسال عکس
یاسی00

یاسی00
لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: 2 آذر 93
تولد:
محل زندگی :
جنسیت:،
تحصیلات:
عضو تأیید شده
یاسی00
آخرین حضور: 15 آبان 97
تشکر و قدردانی های رسمی از یاسی00

تاکنون هیچ قدردانی از ایشان در چت روم فارسی جوجوک نشده

تصاویر ارسال شده از طرف یاسی00