اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

١۶ ساعت قبل, ارسال کامنت
١٩ ساعت قبل, ارسال کامنت
دیروز, ارسال کامنت
دیروز, ارسال عکس
mahtaaa
تشکر و قدردانی های رسمی از mahtaaa

تاکنون هیچ قدردانی از ایشان در چت روم فارسی جوجوک نشده

تصاویر ارسال شده از طرف mahtaaa