اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

یزدان 01

یزدان 01
لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: 17 خرداد 95
تولد:
محل زندگی :
جنسیت:،
تحصیلات:
عضو تأیید شده
یزدان 01
آخرین حضور: 5 تير 97
تشکر و قدردانی های رسمی از یزدان 01
تصاویر ارسال شده از طرف یزدان 01