اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

۴ مهر ٩٧, ارسال کامنت
ملکه تنهایی ۴ مهر ٩٧

 ملکه تنهایی   

از بغض خفه شدن را چگونه مینویسند؟؟؟
بگووو!...برایم دیکته کن!
راسی میدانی بغض چیست؟!
خفه شدن را تجربه کردی؟
چ توقعاتی دارد دل من!
جنتلمن2 جنتلمن2 ٢۴ آبان ٩٧
♥♥نفس74♥♥ ♥♥نفس74♥♥ ۴ مهر ٩٧
چرا اینهمه دپ؟؟
**پسرکوهستان** **پسرکوهستان** ۴ مهر ٩٧
دلت شااااااااد
r123 r123 ۴ مهر ٩٧
با ی روح چروکیده از کمر تا شدم!....ولی؟؟؟؟....هربار ک زمین خوردم دوباره پاشدم!
۴ مهر ٩٧, ارسال کامنت
ملکه تنهایی ۴ مهر ٩٧

 ملکه تنهایی   

یہ لَحظّـہ گـوش کٌـن خٌـــدا
نہ بَچـّہ بـٰازیِ نـہ اَدا و اَطـوار
تــو این دُنــیٰا
حـٰالِ خـِـیلے هـٰا اَصـلاً خُـوب نے
یـہ دَسـتے بـہِ زِندِگیـمون بِکِـــش
نَـزار آرامِشـو تـو مَرگــ بِبینیــــــم
r123 r123 ۴ مهر ٩٧
reza_13 reza_13 ۴ مهر ٩٧
آرامش توی مرگ ...اوووف
با ی روح چروکیده از کمر تا شدم!....ولی؟؟؟؟....هربار ک زمین خوردم دوباره پاشدم!
٣ مهر ٩٧, ارسال کامنت
ملکه تنهایی ٣ مهر ٩٧

 ملکه تنهایی   

گاهی دلت میخواد همه ی بغضات از تو نگات خونده بشه..
میدونی ک جسارت گفتن کلمه هارو نداری
اما ی نگاه گنگ یا جمله ای مثل چیزی شده؟؟؟؟ تحویل میگیری
اونجاست ک بغضتو با ی لیوان سکوت سر میکشی و با لبخندی سرد میگی...
نع....هیچی!
ملکه تنهایی ملکه تنهایی ۴ مهر ٩٧
خدانکنع زندگیم
ترانه123 ترانه123 ۴ مهر ٩٧
قوربونت عزیزم م م
ملکه تنهایی ملکه تنهایی ٣ مهر ٩٧
فدات ترونم...
ترانه123 ترانه123 ٣ مهر ٩٧
عزیزم
r123 r123 ٣ مهر ٩٧
با ی روح چروکیده از کمر تا شدم!....ولی؟؟؟؟....هربار ک زمین خوردم دوباره پاشدم!
٣ مهر ٩٧, ارسال کامنت
ملکه تنهایی ٣ مهر ٩٧

 ملکه تنهایی   
ملکه تنهایی ملکه تنهایی ۴ مهر ٩٧
minaa minaa ٣ مهر ٩٧
trnm trnm ٣ مهر ٩٧
یروز منم اینهمه شلوغش میکنم!
r123 r123 ٣ مهر ٩٧
خواهش خواهر گلممممممممم
ملکه تنهایی ملکه تنهایی ٣ مهر ٩٧
مرسی بابت کامنتتون
ترانه123 ترانه123 ٣ مهر ٩٧
با ی روح چروکیده از کمر تا شدم!....ولی؟؟؟؟....هربار ک زمین خوردم دوباره پاشدم!
١٩ شهريور ٩٧, ارسال کامنت
ملکه تنهایی ١٩ شهريور ٩٧

 ملکه تنهایی   
_darya_ _darya_ ٢١ شهريور ٩٧
شنیدن کی بود مانند دیدن
paria55 paria55 ١٩ شهريور ٩٧
ت ن و خدا
♥♥نفس74♥♥ ♥♥نفس74♥♥ ١٩ شهريور ٩٧
من خوابم میگره
ملکه تنهایی ملکه تنهایی ١٩ شهريور ٩٧
چرا خود تو خودم دیدمت باو
ترانه123 ترانه123 ١٩ شهريور ٩٧
من؟؟؟؟نع باو فک نکنم
ملکه تنهایی ملکه تنهایی ١٩ شهريور ٩٧
خو میگیری دیگع
با ی روح چروکیده از کمر تا شدم!....ولی؟؟؟؟....هربار ک زمین خوردم دوباره پاشدم!
١٨ شهريور ٩٧, ارسال عکس
١٨ شهريور ٩٧, ارسال کامنت
ملکه تنهایی ١٨ شهريور ٩٧

 ملکه تنهایی   
مترسک مزرعه مترسک مزرعه ٢٢ شهريور ٩٧
r123 r123 ٢١ شهريور ٩٧
_darya_ _darya_ ٢١ شهريور ٩٧
چ عکس قشنگی
ترانه123 ترانه123 ١٩ شهريور ٩٧
وای از این عمر که با میگذرد میگذرد
ملکه تنهایی ملکه تنهایی ١٩ شهريور ٩٧
♥♥نفس74♥♥ ♥♥نفس74♥♥ ١٨ شهريور ٩٧
ولی بهتره
با ی روح چروکیده از کمر تا شدم!....ولی؟؟؟؟....هربار ک زمین خوردم دوباره پاشدم!
١٧ شهريور ٩٧, ارسال کامنت
ملکه تنهایی ١٧ شهريور ٩٧

 ملکه تنهایی   
**بهار** **بهار** ١٨ شهريور ٩٧
r123 r123 ١٨ شهريور ٩٧
عشقای منو نگاه
ملکه تنهایی ملکه تنهایی ١٨ شهريور ٩٧
ترانه123 ترانه123 ١٧ شهريور ٩٧
ملکه تنهایی ملکه تنهایی ١٧ شهريور ٩٧
جنتلمن2 جنتلمن2 ١٧ شهريور ٩٧
ایم قهویه صورتش سیاه بزار واسه من اص نپستش کمن برام
با ی روح چروکیده از کمر تا شدم!....ولی؟؟؟؟....هربار ک زمین خوردم دوباره پاشدم!
١٧ شهريور ٩٧, ارسال عکس
١۶ شهريور ٩٧, ارسال کامنت
ملکه تنهایی ١۶ شهريور ٩٧

 ملکه تنهایی   
ملکه تنهایی ملکه تنهایی ١٧ شهريور ٩٧
عجب ترنم
trnm trnm ١٧ شهريور ٩٧
مجازی ک هرکیو میبینی این جمله رو پروفایلشه..حالا دنیرو یه شکری خورد :
**بیتا** **بیتا** ١٧ شهريور ٩٧
r123 r123 ١٧ شهريور ٩٧
ملکه تنهایی ملکه تنهایی ١٧ شهريور ٩٧
مرسی
ترانه123 ترانه123 ١٧ شهريور ٩٧
با ی روح چروکیده از کمر تا شدم!....ولی؟؟؟؟....هربار ک زمین خوردم دوباره پاشدم!
١۵ شهريور ٩٧, ارسال کامنت
ملکه تنهایی ١۵ شهريور ٩٧

 ملکه تنهایی   
ترانه123 ترانه123 ١٨ شهريور ٩٧
معلومه که خوشگلی
ملکه تنهایی ملکه تنهایی ١۵ شهريور ٩٧
مترسک مزرعه مترسک مزرعه ١۵ شهريور ٩٧
لبشو آی خداااااا از دست این دختررررر
ملکه تنهایی ملکه تنهایی ١۵ شهريور ٩٧
**بیتا** **بیتا** ١۵ شهريور ٩٧
اعتماد به کهکشان
**بهار** **بهار** ١۵ شهريور ٩٧
همونجا گفتم که دلوغ گووووو
با ی روح چروکیده از کمر تا شدم!....ولی؟؟؟؟....هربار ک زمین خوردم دوباره پاشدم!
١۵ شهريور ٩٧, ارسال عکس
١۵ شهريور ٩٧, ارسال عکس
١۵ شهريور ٩٧, ارسال کامنت
ملکه تنهایی ١۵ شهريور ٩٧

 ملکه تنهایی   
ملکه تنهایی ملکه تنهایی ١۵ شهريور ٩٧
مرسی عزیزدلم
مترسک مزرعه مترسک مزرعه ١۵ شهريور ٩٧
ای بابااااا تو ک هیچی نداری....عوضش تا منو داری غم نداریتا تهش نوکرتم هستیم عشق من
ملکه تنهایی ملکه تنهایی ١۵ شهريور ٩٧
مرسی ملت
matin2 matin2 ١۵ شهريور ٩٧
فک میکنم پ ماری...اخه مارم صدا نداره قیافه نداره هیکلم نداره
reza_13 reza_13 ١۵ شهريور ٩٧
از داشته هات برامون بوگو ...
**بیتا** **بیتا** ١۵ شهريور ٩٧
با ی روح چروکیده از کمر تا شدم!....ولی؟؟؟؟....هربار ک زمین خوردم دوباره پاشدم!
١۴ شهريور ٩٧, ارسال کامنت
ملکه تنهایی ١۴ شهريور ٩٧

 ملکه تنهایی   
r123 r123 ١۵ شهريور ٩٧
]
ملکه تنهایی ملکه تنهایی ١۵ شهريور ٩٧
مترسک مزرعه مترسک مزرعه ١۵ شهريور ٩٧
مامانا تازگیا خیلی مهربون شدن به مامانم میگم مامان من روز به دنیا اومدم یا شب میگه از آب پیدات کردیم
_darya_ _darya_ ١۵ شهريور ٩٧
ملکه تنهایی ملکه تنهایی ١۵ شهريور ٩٧
محسن 68 محسن 68 ١۵ شهريور ٩٧
با ی روح چروکیده از کمر تا شدم!....ولی؟؟؟؟....هربار ک زمین خوردم دوباره پاشدم!
ملکه تنهایی

ملکه تنهایی
لطفا عضو شوید
با ی روح چروکیده از کمر تا شدم!....ولی؟؟؟؟....هربار ک زمین خوردم دوباره پاشدم!
تاریخ عضویت: 11 تير 94
تولد: 1 مهر
محل زندگی :
جنسیت:خانم، مجرد
تحصیلات:فنی و حرفه ای، در حال تحصیل (تربیت بدنی)
بازرس کل سایت
ملکه تنهایی
آخرین حضور: 23 آبان 97
تشکر و قدردانی های رسمی از ملکه تنهایی

تاکنون هیچ قدردانی از ایشان در چت روم فارسی جوجوک نشده

تصاویر ارسال شده از طرف ملکه تنهایی