اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

٢٧ اسفند ٩٨, ارسال کامنت
ملکه تنهایی ٢٧ اسفند ٩٨

ملکه تنهایی   

چچشاتو ببند حتی اگه شکستی بخند تو شاهزاده ی دردی...
٧ اسفند ٩٨, ارسال کامنت
ملکه تنهایی ٧ اسفند ٩٨

ملکه تنهایی   

جریان چیه؟؟
چچشاتو ببند حتی اگه شکستی بخند تو شاهزاده ی دردی...
٣ اسفند ٩٨, ارسال کامنت
٣ اسفند ٩٨, ارسال کامنت
ملکه تنهایی ٣ اسفند ٩٨

ملکه تنهایی   

....و دیگر هیچ
چچشاتو ببند حتی اگه شکستی بخند تو شاهزاده ی دردی...
١٨ شهريور ٩٧, ارسال عکس
١٧ شهريور ٩٧, ارسال عکس
١۵ شهريور ٩٧, ارسال عکس
١۵ شهريور ٩٧, ارسال عکس
١۴ شهريور ٩٧, ارسال عکس
١٣ شهريور ٩٧, ارسال عکس
١٣ شهريور ٩٧, ارسال عکس
٩ شهريور ٩٧, ارسال عکس
٩ شهريور ٩٧, ارسال عکس
ملکه تنهایی

ملکه تنهایی
لطفا عضو شوید
چچشاتو ببند حتی اگه شکستی بخند تو شاهزاده ی دردی...
تاریخ عضویت: 11 تير 94
تولد: 1 مهر
محل زندگی :
جنسیت:خانم، مجرد
تحصیلات:فنی و حرفه ای، در حال تحصیل (تربیت بدنی)
11,099 ثانیه، حضور
عضو ویژه
ملکه تنهایی
تشکر و قدردانی های رسمی از ملکه تنهایی

تاکنون هیچ قدردانی از ایشان در چت روم فارسی جوجوک نشده

تصاویر ارسال شده از طرف ملکه تنهایی