اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

کابوی بیابانگرد

کابوی بیابانگرد
لطفا عضو شوید
بخوری زمین کسی نیست دستو بگیره پس مواظب باش نخوری زمین
تاریخ عضویت: 27 مرداد 95
تولد: 10 تير
محل زندگی : هرمزگان
جنسیت:آقا، مجرد (متعهد)
تحصیلات:فنی و حرفه ای، مشغول به کار (تأسیسات)
عضو تأیید شده
کابوی بیابانگرد
آخرین حضور: 25 اسفند 95
تشکر و قدردانی های رسمی از کابوی بیابانگرد
تصاویر ارسال شده از طرف کابوی بیابانگرد