اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

۵ دي ٩۵, ارسال عکس
۵ دي ٩۵, ارسال عکس
۵ دي ٩۵, ارسال عکس
۵ دي ٩۵, ارسال عکس
٢ دي ٩۵, ارسال عکس
٢ دي ٩۵, ارسال عکس
٢ دي ٩۵, ارسال عکس
٢ دي ٩۵, ارسال عکس
٢ دي ٩۵, ارسال عکس
کابوی بیابانگرد

کابوی بیابانگرد
لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: 27 مرداد 95
تولد:
محل زندگی :
جنسیت:،
تحصیلات:
عضو تأیید شده
کابوی بیابانگرد
آخرین حضور: 12 ارديبهشت 96
تشکر و قدردانی های رسمی از کابوی بیابانگرد

تاکنون هیچ قدردانی از ایشان در چت روم فارسی جوجوک نشده

تصاویر ارسال شده از طرف کابوی بیابانگرد