اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

١٠ بهمن ٩۵, ارسال کامنت
راجا25 ١٠ بهمن ٩۵

 راجا25    

خداوندا

دراین دنیای وانفسا

که عشق و دوستی را نیست بازاری

مرا عاشق نمودی تا بفهمانی

که درد عاشق مسکین چه دردی است

مرا عاشق نمودی تا بفهمانی

چه ذجری دارد این احساس

نهادی بر سر راهم گلی از جنس مریم را

که در چشمان او خواندم

صدای خشم ونفرت را

تنش زخمی

دلش خون است

و زخمی که به تن دارد نشان از نامرادیهاست

چوشمعی نیمه جان از فرط بی مهری

میان ماندن ورفتن بسوزد دامن خود را

ومن پروانه سان از ترس خاموشی

زنم تن را به اتش تا کنم روشن

دوباره شعله های عشق را در او

خداوندا من او را شاد می خواهم

من او را نو شکفته در گلستان

در دیار عشق می خواهم .

mohsen 1984 mohsen 1984 ١٠ بهمن ٩۵
می دانـی رفیـق ؟ درد دل نمی کنـم !! ... زخمــی کـه از عصب بگذرد ، دیگـر درد ندارد
١٠ بهمن ٩۵, ارسال کامنت
راجا25 ١٠ بهمن ٩۵

 راجا25    

می پرسند:

مجردی یا متاهل؟

میگویم : " متعهد "!!

چون تجربه نشان داده،

نه مجرد بودن نشانه تعلق خاطر نداشتن به کسی است...

و نه متاهل بودن نشانه تعهد و وفاداری!!!

همه قراردادها را که روی کاغذهای بی جان نمی نویسند!

بعضی از عهد ها را روی قلب هایمان می نویسیم...

حواسمان به این عهدهای غیرکاغذی باشد؛

شکستشان، یک"انسان " را درهم میشکند...!
mohsen 1984 mohsen 1984 ١٠ بهمن ٩۵
منان3004 منان3004 ١٠ بهمن ٩۵
افرین راجوخیلیامغزشون اندازه ی نخوده خب نمیفهمند
سمانه69 سمانه69 ١٠ بهمن ٩۵
عسل66 عسل66 ١٠ بهمن ٩۵
می دانـی رفیـق ؟ درد دل نمی کنـم !! ... زخمــی کـه از عصب بگذرد ، دیگـر درد ندارد
١٠ بهمن ٩۵, ارسال کامنت
راجا25 ١٠ بهمن ٩۵

 راجا25    

سلطان غم،چشم وچراغم مادر

تنها گل گلزار باغم مادر

بعدازخدا تنها امیدم مادر

من با دعایت روسفیدم مادر
منان3004 منان3004 ١١ بهمن ٩۵
عشق اول واخرمادر
مینو 30 مینو 30 ١١ بهمن ٩۵
*صدرا* *صدرا* ١١ بهمن ٩۵
احسنت
صوفیا70 صوفیا70 ١١ بهمن ٩۵
مادر پرستار دلم ، ای روشنی بخش و چراغ منزلمعاشق این آهنگم
رضا 99 رضا 99 ١٠ بهمن ٩۵
ایلین79 ایلین79 ١٠ بهمن ٩۵
می دانـی رفیـق ؟ درد دل نمی کنـم !! ... زخمــی کـه از عصب بگذرد ، دیگـر درد ندارد
١۶ دي ٩۵, ارسال کامنت
راجا25 ١۶ دي ٩۵

 راجا25    

رفتم که نبینی پریشان شدنم را


غمناک ترین لحظه ی ویران شدنم را


در خویش فرو رفتم و در خویش شکستم


تا تو نبینی غم تنها شدنم را


در تنهایی هایم نیز به یاد توام


زیرا تو تمام تنهایی هایم هستی


من تورادوست دارم


تو دیگری را


دیگری دیگری را


اینچنین است که همه تنهاییم.....
aram aram ١۶ دي ٩۵
لااا1
باران000 باران000 ١۶ دي ٩۵
خدایا این تابانو بکش تا از دست من خلاص ،خودم ارزو دارم وگرنه میگفتم منو بکش
nآbآt nآbآt ١۶ دي ٩۵
بمیری باران زودتر از پروفایلت خلاص شم
باران000 باران000 ١۶ دي ٩۵
**بهار** **بهار** ١۶ دي ٩۵
من تورادوست دارم تو دیگری را دیگری دیگری را
می دانـی رفیـق ؟ درد دل نمی کنـم !! ... زخمــی کـه از عصب بگذرد ، دیگـر درد ندارد
١۵ دي ٩۵, ارسال کامنت
راجا25 ١۵ دي ٩۵

 راجا25    


خانه ام كو؟خانه ات كو؟

آن دل ديوانه ات كو؟؟؟

روزهاي كودكي كو؟

فصل خوب سادگي كو؟

يادت آيد روز باران

گردش يك روزديرين؟

پس چه شدديگر"كجارفت؟

خاطرات خوب وشيرين...

درپس آن كوي بن بست

دردل تو"آرزوهست؟

كودك خوشحال ديروز

غرق در غم هاي امروز...

يادباران رفته ازياد...

آرزوهارفته برباد...
بازباران"بازباران
مدیرسارینا مدیرسارینا ١٧ دي ٩۵
پرستومهاجر پرستومهاجر ١٧ دي ٩۵
باران000 باران000 ١٧ دي ٩۵
متاسفانه بله
nآbآt nآbآt ١٧ دي ٩۵
بارون عههههه همه جا هستی
_ مریم _ _ مریم _ ١٧ دي ٩۵
ملکه زیبا22 ملکه زیبا22 ١۶ دي ٩۵
می دانـی رفیـق ؟ درد دل نمی کنـم !! ... زخمــی کـه از عصب بگذرد ، دیگـر درد ندارد
٨ دي ٩۵, ارسال کامنت
راجا25 ٨ دي ٩۵

 راجا25    

دیدی ای دل عاقبت زخمت زدند

گفته بودم مردم اینجا بدند

دیدی ای دل ساقی جانت شکست

آن عزیزت عهد و پیمانت شکست

دیدی ای دل در جهان یک یار نیست

هیچکس در زندگی غمخوار نیست

دیدی ای دل حرف من بیجا نبود

ازبرای عشق اینجا جا نبود

نوبهار عشق رادیدی چه شد

زندگی را هیچ فهمیدی چه شد...


paria55 paria55 ٨ دي ٩۵
sahar6731 sahar6731 ٨ دي ٩۵
ثمین75 ثمین75 ٨ دي ٩۵
_ مریم _ _ مریم _ ٨ دي ٩۵
**بهار** **بهار** ٨ دي ٩۵
می دانـی رفیـق ؟ درد دل نمی کنـم !! ... زخمــی کـه از عصب بگذرد ، دیگـر درد ندارد
٢٨ آذر ٩۵, ارسال کامنت
راجا25 ٢٨ آذر ٩۵

 راجا25    

دیگر صاف راه نمی روم . . .

مهم نیست بگویند؛ سالم نیست . . .

مهم این است که تو می دانی غم نبودنت . . .

کمرم را شکست . . .
منان3004 منان3004 ٢٨ آذر ٩۵
راجووو؟؟گردن طرف ننداز خودت دیسک کمرداشتی داداش ..ماشنیدیم مرگ فرزندوبرادرکمروژشکنه نه
تینا18 تینا18 ٢٨ آذر ٩۵
می دانـی رفیـق ؟ درد دل نمی کنـم !! ... زخمــی کـه از عصب بگذرد ، دیگـر درد ندارد
٢٢ آذر ٩۵, ارسال کامنت
راجا25 ٢٢ آذر ٩۵

 راجا25    

حالم گرفته از این شهر
که آدم هایش همچون هوایش
ناپایدارند !
گاه آنقدر پاک که باورت نمی شود
گاه چنان آلوده که نفست می گیرد . .
mohsen 1984 mohsen 1984 ٢٢ آذر ٩۵
arman 24 arman 24 ٢٢ آذر ٩۵
می دانـی رفیـق ؟ درد دل نمی کنـم !! ... زخمــی کـه از عصب بگذرد ، دیگـر درد ندارد
٢٢ آذر ٩۵, ارسال کامنت
راجا25 ٢٢ آذر ٩۵

 راجا25    
گاهی دلــت نــمیخواهــد

دیــروز را به یاد بــیاوری

انگــیزه ای بــرای فــردا هـم نــداری . . .!!!

و حال هــم که

گاهی فــقــط دلــت میخواهــد

زانوهایــت را تــنگ در آغوش بــگیری

وگوشــه ای از گوشــه تــرین گوشه ای که می شــناسی

بـنـشینی و فـقـط نــگاه کـنی . . .!!!

گاهی دلگــیری

شایــد از خودت ....!!!
mohsen 1984 mohsen 1984 ٢٢ آذر ٩۵
می دانـی رفیـق ؟ درد دل نمی کنـم !! ... زخمــی کـه از عصب بگذرد ، دیگـر درد ندارد
٢٢ آذر ٩۵, ارسال کامنت
٢٢ آذر ٩۵, ارسال کامنت
راجا25 ٢٢ آذر ٩۵

 راجا25    

خسته ام

تکیه زده ام بر دیواری از سکوت ؛

گاه گاهی هق هق تنهایی هایم سکوتم را میخراشد

و نقشی از یادگاری میزند

یادگاری هایی که کسی سواد خواندنش را ندارد

هیچ کس جز خـــــدا !
mohsen 1984 mohsen 1984 ٢٢ آذر ٩۵
می دانـی رفیـق ؟ درد دل نمی کنـم !! ... زخمــی کـه از عصب بگذرد ، دیگـر درد ندارد
١٣ آذر ٩۵, ارسال کامنت
راجا25 ١٣ آذر ٩۵

 راجا25    

مـهـربـانـی تـا کـــــــی ؟؟

بـگـذارسـخـت باشم و سـرد !!


بـاران کـه بـاریــد ... چـتـر بـگـیـرم و چـکـمـه !!!


خـورشـیـدکـه تـابـیـد ... پـنـجـره ببـندم و تـاریـک !!!


اشـک کـه آمـد ... دسـتـمـالـی بـردارم و خـشـک !!!


او کـه رفـت نـیـشخـنـدی بـزنـم و سـوت . .
منان3004 منان3004 ١٣ آذر ٩۵
عجب رمانتیک
می دانـی رفیـق ؟ درد دل نمی کنـم !! ... زخمــی کـه از عصب بگذرد ، دیگـر درد ندارد
١٣ آذر ٩۵, ارسال کامنت
راجا25 ١٣ آذر ٩۵

 راجا25    

این هم از یک عمر مستی کردنم سال ها شبنم پرستی کردنمای دلم زهر جدایی را بخور

چوب عمری با وفایی را بخور

ای دلم دیدی که ماتت کرد و رفت

خنده ای بر خاطراتت کرد و رفت

منکه گفتم این بهار افسردنی ست

منکه گفتم این پرستو رفتنیستآه عجب کاری به دستم داد دل هم شکست و هم شکستم داد دل
منان3004 منان3004 ١٣ آذر ٩۵
داداش من دل همیشه خراست که به حرف عقل گوش نمیفرماید دردهمه ی ادماست بدل نگیر یه ب کمپلکس و ب دوازده بزنی جون میگیری
می دانـی رفیـق ؟ درد دل نمی کنـم !! ... زخمــی کـه از عصب بگذرد ، دیگـر درد ندارد
١٣ آذر ٩۵, ارسال کامنت
راجا25 ١٣ آذر ٩۵

 راجا25    

به که گــــــــــــــــــــــــویم که تو منزلگه چشمان منی !

به که گـــــــــــــــــــــــــویم که تو گرمای دستان منی !

گرچـــــــــــــــــــــــــه پاییز نشد همدم و همسایه من !

به که گــــــــــــــــــــــــویم که تو باران زمستان منی !
سیما 3 ستاره سیما 3 ستاره ١٣ آذر ٩۵
می دانـی رفیـق ؟ درد دل نمی کنـم !! ... زخمــی کـه از عصب بگذرد ، دیگـر درد ندارد
١١ آذر ٩۵, ارسال کامنت
راجا25 ١١ آذر ٩۵

 راجا25    

مادرم روى مهت روح و روان است مرا *** مهر تو قوّت تن قوّت جانست مرا
در دل اندیشه تو گنج نهان است مرا *** یك نگاه تو به از هر دو جهان است مرا
فارغم با تو زهر خوب و بد اى پاك سرشت *** زیر پاى تو نهادست خدا باغ بهشت

مهرت اى ماه بمن نفخه جان مى بخشد *** سخنانت به روان تاب و توان مى بخشد
راى پیر تو به من بخت جوان مى بخشد *** آنچه دل مى طلبد لطف تو آن مى بخشد
اى مهین مادرم اى خاك رهت افسر من *** سایه لطف تو كوتاه مباد از سر من

آنچه دارم همه از دولت پاینده تست *** دیده ام نور ور از چهره تابنده تست
تا نهان در دل من مهر فزاینده تست *** هرچه باشم دل و جانم بخدا بنده تست
جان چه باشد كه به از جان و جهانم باشى *** زانچه پندارم صدره به از آنم باشى
مدیرسارینا مدیرسارینا ١١ آذر ٩۵
sahar6731 sahar6731 ١١ آذر ٩۵
مادر...ودیگر هیچ
می دانـی رفیـق ؟ درد دل نمی کنـم !! ... زخمــی کـه از عصب بگذرد ، دیگـر درد ندارد
راجا25

راجا25
لطفا عضو شوید
می دانـی رفیـق ؟ درد دل نمی کنـم !! ... زخمــی کـه از عصب بگذرد ، دیگـر درد ندارد
تاریخ عضویت: 5 خرداد 93
تولد: 10 شهريور
محل زندگی :
جنسیت:آقا، مجرد
تحصیلات:، مشغول به کار
عضو ویژه
راجا25
دعاهاى مخصوص روزهاى ماه رمضان.
دلنوشته های از جنس باران به قلم .راجا25
زنده ایم اما اینگونه.!
تشکر و قدردانی های رسمی از راجا25

از طرف وبمستر جوجوک در تاریخ 18 فروردين 94

سپاس از کمک در ساخت صفحات و حضور مداوم در شبکه

تصاویر ارسال شده از طرف راجا25