اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

دیروز, ارسال کامنت
راجا25دیروز

 راجا25    

کاش تا دل میگرفت و می شکست
دوست می آمد کنارش می نشست !
کاش می شد روی هر رنگین کمان
می نوشتم "مهربان " با من بمان ..!!!
کاش می شد قلب ها آباد بود
کینه و غم ها به دست باد بود
کاش می شد دل فراموشی نداشت
نم نم باران هم آغوشی نداشت
کاش می شد کاش های زندگی
تا شود در پشت قاب بندگی..
کاش میشد کاش ها مهمان شوند
درمیان غصه ها پنهان شوند
کاش می شد آسمان غمگین نبود
رد پای کینه ها رنگین نبود.....
می دانـی رفیـق ؟ درد دل نمی کنـم !! ... زخمــی کـه از عصب بگذرد ، دیگـر درد ندارد
دیروز, ارسال کامنت
راجا25دیروز

 راجا25    

همیشه با کسی دردُ دل کنید که دو چیز داشته باشد

یکی "درد" دیگری "دل" !

غیر از این باشد به تو میخندد
می دانـی رفیـق ؟ درد دل نمی کنـم !! ... زخمــی کـه از عصب بگذرد ، دیگـر درد ندارد
٢٩ شهريور ٩۶, ارسال کامنت
راجا25 ٢٩ شهريور ٩۶

 راجا25    

دلیل تنهاییم را تازه فهمیدم

وقتی محبت کردم و تنها شدم

وقتی دوست داشتم و تنها ماندم

دانستم

باید تنها شد و تنها ماند

تا خدا را فهمید ...
می دانـی رفیـق ؟ درد دل نمی کنـم !! ... زخمــی کـه از عصب بگذرد ، دیگـر درد ندارد
٢٩ شهريور ٩۶, ارسال کامنت
راجا25 ٢٩ شهريور ٩۶

 راجا25    

تواگرمیدانستی که چه زخمی دارد

که چه دردی دارد!

خنجرازدست عزیزان خوردن

هرگزازمن نمی پرسیدی

که چرا؟!

تنهایی؟؟
mina_17 mina_17 ٢٩ شهريور ٩۶
نیوشاگیلان نیوشاگیلان ٢٩ شهريور ٩۶
می دانـی رفیـق ؟ درد دل نمی کنـم !! ... زخمــی کـه از عصب بگذرد ، دیگـر درد ندارد
٢٩ شهريور ٩۶, ارسال کامنت
راجا25 ٢٩ شهريور ٩۶

 راجا25    
دیگر احتیاط لازم نیست

شکستنی ها شکست...

هر جور مایلید حمل کنید...!!!
می دانـی رفیـق ؟ درد دل نمی کنـم !! ... زخمــی کـه از عصب بگذرد ، دیگـر درد ندارد
٢٩ شهريور ٩۶, ارسال کامنت
راجا25 ٢٩ شهريور ٩۶

 راجا25    

دروغ بگـــو

تا بـــاورت کننــــد

آب زیر کاه باش

تا بـهـــت اعتـــــماد کنند

بی غیــــرت باش

تا آزادی حــــــس کننــــد

خیـــــانت هایشان را نبــــین

تا آرام باشنـــد

کــــذب بگو

تا عاشـــــقت شوند

هرچـــه نداری بگــــو دارم

هر چی داری بگو بهتریـنـــش را دارم

اگر ســاده ای

اگر راســـــت گویی

اگر بـــاوفـــــایی

اگر بـــا غیـــــرتی

اگر یک رنگی

همیشــــــه تـنــــــهایی

همیشـــــه تنهــــــــــا..
نیوشاگیلان نیوشاگیلان ٢٩ شهريور ٩۶
بعلــــــــه
می دانـی رفیـق ؟ درد دل نمی کنـم !! ... زخمــی کـه از عصب بگذرد ، دیگـر درد ندارد
٢٩ شهريور ٩۶, ارسال کامنت
راجا25 ٢٩ شهريور ٩۶

 راجا25    

خدایــــــــــــا....!

طاقـت ِ مـن را با طــاق ِ آسمانت

اشتباه گرفته ای ....

این پیمانـــه ، ســال هـاست

کـه پــــُـر شــده ...
می دانـی رفیـق ؟ درد دل نمی کنـم !! ... زخمــی کـه از عصب بگذرد ، دیگـر درد ندارد
٢٩ شهريور ٩۶, ارسال کامنت
راجا25 ٢٩ شهريور ٩۶

 راجا25    

به دنبال صدايم باش...برای تو اگر رازم

من آواز بيابانم...صدای بغض بارانم

بريده از نيستانم...غمی دارم که می خوانم

من آن دريای دل بازم...که با ساحل نمی سازم

دل آيينه پردازم...ميان دست و آوازم

مرا از بودنم بشناس...که قسمت کرده ام با تو

مرا که خود نمی دانم در آيينه منم يا تو

به من از من شکايت کن...مرا از من حکايت کن

از اين دريای دل تنگی ... به يک جرعه قناعت کن

صدای زخمی سازم ... نه پايانم نه آغازم

برای گم شدن در عشق ... تورا کم دارد آوازم

هوای ابر پاييزم ... به آسانی نمی بارم

ولی با تو فقط با تو ... هزاران گفتنی دارم

مرا قصه ام بشناس ... که با تو قصه ها دارم

صدای بغض بارانم ... مرا بشنو که می بارم..
می دانـی رفیـق ؟ درد دل نمی کنـم !! ... زخمــی کـه از عصب بگذرد ، دیگـر درد ندارد
٢٩ شهريور ٩۶, ارسال کامنت
راجا25 ٢٩ شهريور ٩۶

 راجا25    


خدا گويد:تو اي زيباتر از خورشيد زيبايم

تو اي والاترين مهمان دنيايم

بدان آغوش من باز است،

شروع كن! يك قدم با تو، تمام گامهاي مانده اش با من..
می دانـی رفیـق ؟ درد دل نمی کنـم !! ... زخمــی کـه از عصب بگذرد ، دیگـر درد ندارد
٢٩ شهريور ٩۶, ارسال کامنت
راجا25 ٢٩ شهريور ٩۶

 راجا25    

راستی;

"دوستی" چقدر می ارزد؟

قدر یک کوه طلا؟

یا که سنگی سرِ راه؟


چه تفاوت دارد!

کاش هر قدر که هست،

از تهِ دل باشد...
می دانـی رفیـق ؟ درد دل نمی کنـم !! ... زخمــی کـه از عصب بگذرد ، دیگـر درد ندارد
٢٩ شهريور ٩۶, ارسال کامنت
راجا25 ٢٩ شهريور ٩۶

 راجا25    


تـنهــــا چیزی که خرجــــی ندارد


جـــاری شدن در ذهــــن دیــــگران است....


پس آنگونه جاری شــــوید


که خنــده بر لبانشـــان نـــــــقش بــــبندد ...


نه نـــــــفرت در دلشـــــــان
می دانـی رفیـق ؟ درد دل نمی کنـم !! ... زخمــی کـه از عصب بگذرد ، دیگـر درد ندارد
٢٩ شهريور ٩۶, ارسال کامنت
راجا25 ٢٩ شهريور ٩۶

 راجا25    

زلال باشید...


پرندگان به برکه های آرام پناه میبرند؛


و انسانها به دلهای پاک،


زیرا دلهای پاک همچون برکه های آرام اند،


و دیگران بدون هیچ وحشتی به آنها اعتماد میکنند،


پس خوشا بحال کسانی که مایه آرامش دیگران هستند...
می دانـی رفیـق ؟ درد دل نمی کنـم !! ... زخمــی کـه از عصب بگذرد ، دیگـر درد ندارد
٢٩ شهريور ٩۶, ارسال کامنت
راجا25 ٢٩ شهريور ٩۶

 راجا25    من جایِ خالی تو را، با یک غزل پُر می کنم

این غیر ممکن ممکن است؟گاهی تصور میکنمجای تو بس که خالی است، انگار من هم نیستم

از این منِ بی تو مدام، حسِ تنفر می کنمبی تو تمامِ شهر ما ، دلبسته ی شعر من اند

با تمام شهر را، از خویش دلخور می کنمیک خانه می سازم ولی، بی سقف و بی دیوار ها

تمرینِ بی تو بودنم، آجر به آجر می کنمتاریخ و جغرافی عشق، عمر تو آغوشِ توست

با بوسه اَت من کیمیا، عنصر به عنصر می کنم

این دفتر شعر من است، یا شرح حال عشقِ مان

اشعارِ من تقویمِ توست، این را تفکر می کنممن در صراطی مستقیم، پروانه وار پَر می کشم

تا عاقبت با بوسه ای، راهم میان بُر می کنم...
می دانـی رفیـق ؟ درد دل نمی کنـم !! ... زخمــی کـه از عصب بگذرد ، دیگـر درد ندارد
٢٩ شهريور ٩۶, ارسال کامنت
راجا25 ٢٩ شهريور ٩۶

 راجا25    

خطی کشیدم جای تو، بر روی دیوار دلم

یک روز دیگر هم گذشت، از عمر غمبار دلمتاکی تمام روز و شب، لبریزِ خالی بودنت

تا کی به هم می ریزد از،دستِ تو افکار دلمشبها من و این لحظه ها، تا صبح دنبال تو ایم

این خانه ی خالی ز تو، گشته طلبکار دلمگلهای خانه تشنه اند، حرفی ولی از آب نیست

حس ات بهاری می کند، گلدان تبدار دلمدستان تو آرامشیست، مطلق شبیه آفتاب

لمسِ سر انگشتت شده، درمانِ بیمار دلمگاهی تمام روز را، بی یاد تو شب می کنم

تا اینکه شبها میشود، ذهنم بدهکار دلمبا خنده هایت می زنم، بر گریه هایم صد گره

شاید گره با خنده ات، وا گردد از کار دلمتقویم من از دوریت ، یک روز دیگر پیر شد

وقتی ورق میزد زمان،هر روز بازار دلمپروانه هم فصل بهار، با پَر زدن زیبا شود

افسوس پرهایش شده، بی تو گرفتار دلم..
می دانـی رفیـق ؟ درد دل نمی کنـم !! ... زخمــی کـه از عصب بگذرد ، دیگـر درد ندارد
٢٣ شهريور ٩۶, ارسال کامنت
راجا25 ٢٣ شهريور ٩۶

 راجا25    
این گریه ی شاد مرا، باخنده غمگینش نکن

رنگ دلم رنگ تو نیست، دیگر تو رنگینش نکن..
نفسم نفسم ٢۵ شهريور ٩۶
پینار پینار ٢۴ شهريور ٩۶
**بهار** **بهار** ٢٣ شهريور ٩۶
می دانـی رفیـق ؟ درد دل نمی کنـم !! ... زخمــی کـه از عصب بگذرد ، دیگـر درد ندارد
راجا25

راجا25
لطفا عضو شوید
می دانـی رفیـق ؟ درد دل نمی کنـم !! ... زخمــی کـه از عصب بگذرد ، دیگـر درد ندارد
تاریخ عضویت: 5 خرداد 93
تولد: 10 شهريور
محل زندگی :
جنسیت:آقا، مجرد
تحصیلات:، مشغول به کار
16,361 ثانیه، حضور
ویراستار
راجا25
در خـلـوت خـدا .
دعاهاى مخصوص روزهاى ماه رمضان.
دلنوشته های از جنس باران به قلم .راجا25
زنده ایم اما اینگونه.!
تشکر و قدردانی های رسمی از راجا25

از طرف وبمستر جوجوک در تاریخ 18 فروردين 94

سپاس از کمک در ساخت صفحات و حضور مداوم در شبکه

تصاویر ارسال شده از طرف راجا25