اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

٢٢ شهريور ٩٧, ارسال کامنت
راجا25 ٢٢ شهريور ٩٧

 راجا25   

قايقى خواهم ساخت...
با کدام عمر دراز؟
نوح اگر کشتی ساخت،
عمر خود را گذراند.
با تبر روز و شبش،
بر درختان افتاد.
سالیان طول کشید،
عاقبت اما ساخت...
پس بگو ای سهراب؛
شعر نو خواهم ساخت!
بیخیالِ قایق...
یا که میگفتی:
تا شقایق هست زندگی باید
این سخن یعنی چه؟
با شقایق باشی،
زندگی خواهی کرد.
ورنه این شعرو سخن،
یک خیال پوچ است...
پس اگر میگفتی:
تا شقایق هست،
حسرتی باید خورد،
جمله زیبا میشد...
تو ببخشم سهراب،
که اگر در شعرت،
نکته ای آوردم،
انتقادی کردم،
به خدا دلگیرم...
از تمام دنیا،
از خیال و رویا!
به خدا دلگیرم،
به خدا من سیرم.
در جوانی پیرم!
زندگی رویا نیست،
ترانه123 ترانه123 ٢٢ شهريور ٩٧
r123 r123 ٢٢ شهريور ٩٧
می دانـی رفیـق ؟ درد دل نمی کنـم !! ... زخمــی کـه از عصب بگذرد ، دیگـر درد ندارد
٢٢ شهريور ٩٧, ارسال کامنت
راجا25 ٢٢ شهريور ٩٧

 راجا25   

مرا از حیله ى رندان نترسانید... مرا از مکر نامردان نترسانید.
من از آغاز عمرم در قفس بودم...مرا ازحبس و از زندان نترسانید. تمام پیکرم از درد مى لرزد... مرا از درد یک دندان نترسانید
به خود مى پیچم و خون مى خورم هر روز...مرا از یک شب بى نان نترسانید
من آدم دیده ام از گرگ وحشى تر...مرا از آدم و حیوان نترسانید
من از دریاى طوفانى گذر کردم...مرا از نم نم باران نترسانید
من از همخون خود آتش به جان دارم...مراازخنجر مهمان نترسانید
دگر نورى نمانده تا ببینم من...مرا از کورى چشمان نترسانید
دگر جانى نمانده تا بگیریدش...مرا از این تن بى جان نترسانید
درون من خدا پر نور مى تابد...مرا از ظلمت شیطان نترسانید
تمام زندگى من عاشقى کردم...مرا ازلغزش ایمان نترسانید
براى حرف آخر یادتان باشد...گرانم من مرا ارزان نترسانید...
ترانه123 ترانه123 ٢٢ شهريور ٩٧
**بهار** **بهار** ٢٢ شهريور ٩٧
حالا چرا دعوا داری گرانم من مرا ارزان نترسانید... به دلار حساب کردی؟
می دانـی رفیـق ؟ درد دل نمی کنـم !! ... زخمــی کـه از عصب بگذرد ، دیگـر درد ندارد
٢١ شهريور ٩٧, ارسال کامنت
راجا25 ٢١ شهريور ٩٧

 راجا25   

دنیا راببین … بچه بودیم از آسمان باران می آمد ،

بزرگ شده ام از چشمهایمان می آید …

بچه بودیم درد دل را با هزار ناله می گفتیم ، همه می فهمیدند …

بزرگ شده ایم ، درد دل را به صد زبان می گوییم ،


اما هیچ کسی نمی فهمد
r123 r123 ٢١ شهريور ٩٧
_darya_ _darya_ ٢١ شهريور ٩٧
**بهار** **بهار** ٢١ شهريور ٩٧
maedeh15 maedeh15 ٢١ شهريور ٩٧
می دانـی رفیـق ؟ درد دل نمی کنـم !! ... زخمــی کـه از عصب بگذرد ، دیگـر درد ندارد
٢١ شهريور ٩٧, ارسال کامنت
راجا25 ٢١ شهريور ٩٧

 راجا25   

دلم خوش نیست غمگینم…

کسی شاید نمیفهمد کسی شاید نمیداند…

کسی شاید نمیگیرد مرا از دست تنهایی

تو میخوانی فقط شعری و زیر لب آهسته میگویی:

عجب احساس زیبایی…! تو هم شاید نمیدانی…!

*

*

می آیم دردهایم را روی این صفحه ی مجازی مینویسیم....
ولی هیچوقت هیچ کس نفهمید من اینها را واقعی "درد" میکشم
حال من یعنی
یک قدم از افسردگی آن طرف تر
r123 r123 ٢١ شهريور ٩٧
_darya_ _darya_ ٢١ شهريور ٩٧
♥♥نفس74♥♥ ♥♥نفس74♥♥ ٢١ شهريور ٩٧
**بهار** **بهار** ٢١ شهريور ٩٧
می دانـی رفیـق ؟ درد دل نمی کنـم !! ... زخمــی کـه از عصب بگذرد ، دیگـر درد ندارد
٢١ شهريور ٩٧, ارسال کامنت
راجا25 ٢١ شهريور ٩٧

 راجا25   

دلم که می گیرد ٬ آرام خودم را در آغوش می گیرم ...

خـــودم به تنهـــایی ٬

دست نوازشی بر ســــرم می کشم ... لبخند می زنم و آهستـــه می گویم :

" گریه نکن عــــزیـــزم ... من هسـتم ...


خودم به تنهــایی ، هـــوای نداشته ات را دارم
ترانه123 ترانه123 ٢٢ شهريور ٩٧
paria55 paria55 ٢٢ شهريور ٩٧
نفسم نفسم ٢٢ شهريور ٩٧
_darya_ _darya_ ٢١ شهريور ٩٧
♥♥نفس74♥♥ ♥♥نفس74♥♥ ٢١ شهريور ٩٧
درست ترینه
**بهار** **بهار** ٢١ شهريور ٩٧
می دانـی رفیـق ؟ درد دل نمی کنـم !! ... زخمــی کـه از عصب بگذرد ، دیگـر درد ندارد
١٩ شهريور ٩٧, ارسال کامنت
راجا25 ١٩ شهريور ٩٧

 راجا25   

این روزها نفس هایم با درد همراه شده است

کاش یا بود.... یا اصلا نبود....

اینکه هست اما کنارم نیست هر نفسش درد است.درد
نفسم نفسم ٢٢ شهريور ٩٧
نه بدونی هست خودش خیلیه
_darya_ _darya_ ٢١ شهريور ٩٧
paria55 paria55 ١٩ شهريور ٩٧
ملکه تنهایی ملکه تنهایی ١٩ شهريور ٩٧
ترانه123 ترانه123 ١٩ شهريور ٩٧
**بهار** **بهار** ١٩ شهريور ٩٧
می دانـی رفیـق ؟ درد دل نمی کنـم !! ... زخمــی کـه از عصب بگذرد ، دیگـر درد ندارد
١٧ شهريور ٩٧, ارسال کامنت
راجا25 ١٧ شهريور ٩٧

 راجا25   

کمی آهسته تر دنیا ،
به شلاق تو در بندم....

دگر هرگز به روی تو،
دمی حتی نمی خندم ....

به حدم میزنی ،
اما به جرمی که نمیدانم ...

به حکم تلخ تقدیرت ،
گرفتار شب تارم....

ببار باران ز ابر چشم
که این دریای بی زورق
به مشت موج میکوبد
به روی ساحل غیرت
چه خالی گشتم از بودن
در این دنیای پوشالی
منم زندانی و انگار تو زندانبان پنهانی...
نفسم نفسم ٢٢ شهريور ٩٧
_darya_ _darya_ ٢١ شهريور ٩٧
منم زندانی و انگار تو زندانبان پنهانی...
ترانه123 ترانه123 ١٧ شهريور ٩٧
trnm trnm ١٧ شهريور ٩٧
چه خالی گشتم از بودن!..چه خالی گشتم از بودن...
baran586 baran586 ١٧ شهريور ٩٧
خیلی قشنگ بود
♥♥نفس74♥♥ ♥♥نفس74♥♥ ١٧ شهريور ٩٧
می دانـی رفیـق ؟ درد دل نمی کنـم !! ... زخمــی کـه از عصب بگذرد ، دیگـر درد ندارد
۵ شهريور ٩٧, ارسال کامنت
راجا25 ۵ شهريور ٩٧

 راجا25   

اهل شعرم... اهل تنهایی و درد...
پیشه ام فریاد است!! کاسبم... کاسب دل...
صادراتم شادی... وارداتم غم ودرد...
دوستانی دارم سردتر از سردی برف...
گاه گاهی یخشان میشکند...
گاه گاهی دلشان می سوزد... ولی از روی ترحم...
سر زمینی دارم مردمانش همه دوست. ولی از روی ریا...
خنده ام می گیرد!!!
دلشان مرده ولی، لبشان خندان است...
گله از اهل تماشا دارم... گله از این همه حاشا دارم...
خنده ام می گیرد!!! من خودم اهل تماشا هستم...
گاه گاهی دلکی میسازم، میفروشم به شما...
تا به آواز صداقت که در آن زندانیست دل بی مهر شما
تازه شود... چه خیالی... چه خیالی...
خوب میدانم دلتان بی مهراست..��
می دانـی رفیـق ؟ درد دل نمی کنـم !! ... زخمــی کـه از عصب بگذرد ، دیگـر درد ندارد
۵ شهريور ٩٧, ارسال کامنت
٢۴ مرداد ٩٧, ارسال کامنت
راجا25 ٢۴ مرداد ٩٧

 راجا25   

قلب سنگی.

برادر ، من نمی دانم ، چرا قلب زمین سنگی ست

نمی دانم، چرا گاهی ، اسیر بغض و دلتنگی ست

هنوزم مات و مبهوتم ، چرا وقتی دلش لرزید

ازین دشت پر از لاله ،فقط گل های پرپر چید

(خدایا این چه تقدیریست؟ زمین از غصه لرزیده

صدای گریه ی مردی ، تو این ویرونه پیچیده

خدایا کودکی اینجا ، شب و روزش پر از درده

نگاه سرد یک مادر ، به دنبال تو می گرده)

دل تنگت شکست اما ، چرا آهسته می باری

غم تنها شدن کم نیست، برادر جان تو حق داری

تو این بارون غم دستی ، به سوی آسمان داری

اگر تقدیر تلخی کرد ، خدا را بی گمان داری.
♥♥نفس74♥♥ ♥♥نفس74♥♥ ٢۴ مرداد ٩٧
می دانـی رفیـق ؟ درد دل نمی کنـم !! ... زخمــی کـه از عصب بگذرد ، دیگـر درد ندارد
٢۴ مرداد ٩٧, ارسال کامنت
راجا25 ٢۴ مرداد ٩٧

 راجا25   


دیگر به چه امیدی به سویت نگاه کنم!؟

من خسته ،من تنها دیگر امیدی ندارم...

بگذار به زمینی بیاندیشم که قرار است در این تنهایی مرا در آغوش بگیرد...
می دانـی رفیـق ؟ درد دل نمی کنـم !! ... زخمــی کـه از عصب بگذرد ، دیگـر درد ندارد
٢٠ مرداد ٩٧, ارسال کامنت
راجا25 ٢٠ مرداد ٩٧

 راجا25   
**بهار** **بهار** ٢٠ مرداد ٩٧
آرومی یا واقعا آرومی اگه واقعا ارومی که خدا رو شکر
♥♥نفس74♥♥ ♥♥نفس74♥♥ ٢٠ مرداد ٩٧
براوو
می دانـی رفیـق ؟ درد دل نمی کنـم !! ... زخمــی کـه از عصب بگذرد ، دیگـر درد ندارد
٢٠ مرداد ٩٧, ارسال کامنت
راجا25 ٢٠ مرداد ٩٧

 راجا25   
♥♥نفس74♥♥ ♥♥نفس74♥♥ ٢٠ مرداد ٩٧
می دانـی رفیـق ؟ درد دل نمی کنـم !! ... زخمــی کـه از عصب بگذرد ، دیگـر درد ندارد
٩ تير ٩٧, ارسال عکس
٩ تير ٩٧, ارسال عکس
راجا25

راجا25
لطفا عضو شوید
می دانـی رفیـق ؟ درد دل نمی کنـم !! ... زخمــی کـه از عصب بگذرد ، دیگـر درد ندارد
تاریخ عضویت: 5 خرداد 93
تولد: 10 شهريور
محل زندگی :
جنسیت:آقا، مجرد
تحصیلات:، مشغول به کار
عضو تأیید شده
راجا25
در خـلـوت خـدا .
دعاهاى مخصوص روزهاى ماه رمضان.
دلنوشته های از جنس باران به قلم .راجا25
زنده ایم اما اینگونه.!
تشکر و قدردانی های رسمی از راجا25

از طرف وبمستر جوجوک در تاریخ 18 فروردين 94

سپاس از کمک در ساخت صفحات و حضور مداوم در شبکه

تصاویر ارسال شده از طرف راجا25