اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

۵ ساعت قبل, ارسال کامنت
راجا25۵ ساعت قبل

 راجا25    

کاش

نہ دختری بہ دنیا می آمـد

و نـہ پســری

کاش فقط انسان

متولـد مے شدیم

بــدون هیچ جنسیتی

شاید این گـــونہ

دنیا پر می شــد از دوست

و دیگر هیچ کس تنها نبود.
ترانه123 ترانه123 ٢ ساعت قبل
...
می دانـی رفیـق ؟ درد دل نمی کنـم !! ... زخمــی کـه از عصب بگذرد ، دیگـر درد ندارد
۵ ساعت قبل, ارسال کامنت
راجا25۵ ساعت قبل

 راجا25    

سخته وقتی دلت گرفته

بیخودی به گوشی زل بزنی

درحالیکه میدونی هیچ کس

تو هیچ جای دنیا

حواسش به تو نیست

حتی تو مجازیش
ترانه123 ترانه123 ٢ ساعت قبل
...
می دانـی رفیـق ؟ درد دل نمی کنـم !! ... زخمــی کـه از عصب بگذرد ، دیگـر درد ندارد
۵ ساعت قبل, ارسال کامنت
راجا25۵ ساعت قبل

 راجا25    

هر وقت دودل بـودی

هر وقت نمیدونستـی چی

خوبـه چـه بـد

چشمـاتو ببند

*یه نفس عمیق بکش*

خودتو رها کن

بسپـار بــه خدا

بذار جواب سوالتو

*توو قلبت جاری کنه*
ترانه123 ترانه123 ٢ ساعت قبل
...
می دانـی رفیـق ؟ درد دل نمی کنـم !! ... زخمــی کـه از عصب بگذرد ، دیگـر درد ندارد
٢٢ ساعت قبل, ارسال کامنت
راجا25٢٢ ساعت قبل

 راجا25    

در بخشیدن خطای ‏دیگران مانند شب باش

در فروتنی مانند زمین ‏باش
در مهر و دوستی مانند ‏خورشید باش
هنگام خشم و غضب مانند ‏کوه باش

در سخاوت و کمک به‏ دیگران مانند رود باش
در هماهنگی و کنار‏ آمدن با دیگران مانند دریا باش
خودت باش همانگونه که‏ مینمایی
پس از تعمق در این هفت‏ پند به این کلمات یک بار دیگر دقت کن :
شب ، زمین ، خورشید ،‏ کوه ، رود ، دریا و انسان

‏زیباترین‏ آفریده های پروردگار
paria55 paria55 ١۵ ساعت قبل
می دانـی رفیـق ؟ درد دل نمی کنـم !! ... زخمــی کـه از عصب بگذرد ، دیگـر درد ندارد
دیروز, ارسال کامنت
راجا25دیروز

 راجا25    
می دانـی رفیـق ؟ درد دل نمی کنـم !! ... زخمــی کـه از عصب بگذرد ، دیگـر درد ندارد
دیروز, ارسال کامنت
راجا25دیروز

 راجا25    
ترانه123 ترانه123 دیروز
...
مهرو مهرو دیروز
تنهای بی سنگ صبور..
می دانـی رفیـق ؟ درد دل نمی کنـم !! ... زخمــی کـه از عصب بگذرد ، دیگـر درد ندارد
٣ خرداد ٩٧, ارسال کامنت
راجا25 ٣ خرداد ٩٧

 راجا25    
زندگی‌ همین است هر خاطره غروبی دارد... هر غروبی خاطره ای... و ما جایی‌ بینِ امید و انتظار...چشم می‌کشیم تا روزگار مان بگذرد گاهی‌ هم فرق نمیکند چگونه... فقط بگذر
**بیتا** **بیتا** ٣ خرداد ٩٧
مدیرسارینا مدیرسارینا ٣ خرداد ٩٧
می دانـی رفیـق ؟ درد دل نمی کنـم !! ... زخمــی کـه از عصب بگذرد ، دیگـر درد ندارد
٣ خرداد ٩٧, ارسال عکس
٣ خرداد ٩٧, ارسال عکس
٣ خرداد ٩٧, ارسال کامنت
راجا25 ٣ خرداد ٩٧

 راجا25    

آدم ها به همان سرعت که آمده اند، می‌ روند
تنهایی ات را محکم بچسب
اینجا کسی به زانوهای در آغوش کشیده ات حسادت نمی‌ کند..
می دانـی رفیـق ؟ درد دل نمی کنـم !! ... زخمــی کـه از عصب بگذرد ، دیگـر درد ندارد
٣ خرداد ٩٧, ارسال کامنت
راجا25 ٣ خرداد ٩٧

 راجا25    

زندگی آرام است، مثل آرامش یک خواب بلند
زندگی شیرین است، مثل شیرینی یک روز قشنگ
زندگی رویایی است، مثل رویای ِیکی کودک ناز
زندگی زیبایی است، مثل زیبایی یک غنچه ی باز
زندگی تک تک این ساعتهاست، زندگی چرخش این عقربه هاست
زندگی راز دل مادر من. زندگی پینه ی دست پدر است، زندگی مثل زمان در گذر..
برفین برفین ٣ خرداد ٩٧
howseyn_021 howseyn_021 ٣ خرداد ٩٧
می دانـی رفیـق ؟ درد دل نمی کنـم !! ... زخمــی کـه از عصب بگذرد ، دیگـر درد ندارد
٢ خرداد ٩٧, ارسال کامنت
راجا25 ٢ خرداد ٩٧

 راجا25    

زن یعنی نـاز ؛ مرد یعنی نیـاز
مرد یعنی بایـد ؛ زن یعنی شایـد
مرد یعنی ساختـن ؛ زن یعنی سوختـن
مرد یعنی دلـدار ؛ زن یعنی دلـداده
مرد یعنی آری ؛ زن یعنی گاهـی
مرد یعنی دم ؛ زن یعنی بـازدم
مرد یعنی سخـاوت ؛ زن یعنی صداقـت
مرد یعنی بیـارام ؛ زن یعنی بیاسـای

مـرد یعنی تنهــا یک واژه و آنهم " مــرد "

زن یعنی تنهــا یک واژه و آنهم " عشــق
شیداا شیداا ٢ خرداد ٩٧
ترانه123 ترانه123 ٢ خرداد ٩٧
می دانـی رفیـق ؟ درد دل نمی کنـم !! ... زخمــی کـه از عصب بگذرد ، دیگـر درد ندارد
٢ خرداد ٩٧, ارسال کامنت
راجا25 ٢ خرداد ٩٧

 راجا25    

درد یک پنجره را پنجره ها می فهمند
معنی کور شدن را گره ها می فهمند

سخت بالا بروی ، ساده بیایی پایین
قصه تلخ مرا سُرسُره ها می فهمند

یک نگاهت به من آموخت که در حرف زدن
چشم ها بیشتر از حنجره ها می فهمند

آنچه از رفتنت آمد به سرم را فردا
مردم از خواندن این تذکره ها می فهمند

نه نفهمید کسی منزلت شمس مرا
قرن ها بعد در آن کنگره ها می فهمند
برفین برفین ٣ خرداد ٩٧
howseyn_021 howseyn_021 ٣ خرداد ٩٧
نفسم نفسم ٣ خرداد ٩٧
_darya_ _darya_ ٢ خرداد ٩٧
ترانه123 ترانه123 ٢ خرداد ٩٧
ببخشید میخاسم گل بذارم شکلک اشتباه شد
می دانـی رفیـق ؟ درد دل نمی کنـم !! ... زخمــی کـه از عصب بگذرد ، دیگـر درد ندارد
٣١ ارديبهشت ٩٧, ارسال کامنت
راجا25 ٣١ ارديبهشت ٩٧

 راجا25    

از چرخ چو بر تو مهر فرزندی نیست

دلتنگی کردن از خردمندی نیست

چون کار تو چونانکه تو بپسندی نیست

در روی زمین هیچ چو خرسندی نیست
max8 max8 ١ خرداد ٩٧
شیداا شیداا ٣١ ارديبهشت ٩٧
نفهمیدم چی شد ولی دس میزنم برااات
می دانـی رفیـق ؟ درد دل نمی کنـم !! ... زخمــی کـه از عصب بگذرد ، دیگـر درد ندارد
٣١ ارديبهشت ٩٧, ارسال کامنت
راجا25 ٣١ ارديبهشت ٩٧

 راجا25    

وقتی قدرت انتقام را داری
“گذشت” بالاترین درجه عقل توست
و “انتقام” اولین نشانه ضعفت . .
شیداا شیداا ٣١ ارديبهشت ٩٧
اما انتقام خون ادمو تازه میکنه ی حس دیه ای داره
نفسم نفسم ٣١ ارديبهشت ٩٧
تارخ212 تارخ212 ٣١ ارديبهشت ٩٧
در فداکاری به هر نیرو که میخواهی برس..گرنگردی ناتوان ازکینه توزیها بترسراجا عالی بود داداش
باران000 باران000 ٣١ ارديبهشت ٩٧
می دانـی رفیـق ؟ درد دل نمی کنـم !! ... زخمــی کـه از عصب بگذرد ، دیگـر درد ندارد
راجا25

راجا25
لطفا عضو شوید
می دانـی رفیـق ؟ درد دل نمی کنـم !! ... زخمــی کـه از عصب بگذرد ، دیگـر درد ندارد
تاریخ عضویت: 5 خرداد 93
تولد: 10 شهريور
محل زندگی :
جنسیت:آقا، مجرد
تحصیلات:، مشغول به کار
22,376 ثانیه، حضور
ویراستار
راجا25
در خـلـوت خـدا .
دعاهاى مخصوص روزهاى ماه رمضان.
دلنوشته های از جنس باران به قلم .راجا25
زنده ایم اما اینگونه.!
تشکر و قدردانی های رسمی از راجا25

از طرف وبمستر جوجوک در تاریخ 18 فروردين 94

سپاس از کمک در ساخت صفحات و حضور مداوم در شبکه

تصاویر ارسال شده از طرف راجا25