اصیل و نجیب مثل همه اقوام ایرانی

در این صفحات به زبان خودتان مطلب ارسال کنید

ترک

کرد

بلوچ

گیلکی

لری

٨ خرداد ٩۵, ارسال عکس
٢٧ اسفند ٩۴, ارسال عکس
١٢ اسفند ٩۴, ارسال عکس
٢۶ بهمن ٩۴, ارسال عکس
موسی 1 بهمن 1394...  ١ بهمن ٩۴

موسی   

1 بهمن 1394
جوجوک1562 جوجوک1562 ٢ فروردين ٩۶
فروردین 96 ـــــــــــــــــــ . پوفــــــــــــــــــ . ــــــــــــــــــــــ
اقا موسی اقا موسی ٢٨ بهمن ٩۴
28 بهمن ماه
اقا موسی اقا موسی ٢٧ بهمن ٩۴
27 بهمن
اقا موسی اقا موسی ٢۶ بهمن ٩۴
26 بهمن
اقا موسی اقا موسی ٢۴ بهمن ٩۴
24 بهمن
اقا موسی اقا موسی ٢٠ بهمن ٩۴
19 بهمن
٢۶ دي ٩۴, ارسال عکس
٢۶ دي ٩۴, ارسال عکس

موسی   

خوب از عمه هاتون چه خبر
منم عمه مرمرم خوبه سلام میرسونه
سنیوریتا سنیوریتا ١٨ دي ٩۴
بهراد بهراد ١٨ دي ٩۴
عمه قاقارك
اقا موسی اقا موسی ١٧ دي ٩۴
عمه یکم فدامشو
سنیوریتا سنیوریتا ١۶ دي ٩۴
عمه مرمر و زهر مار بیشور
اقا موسی اقا موسی ١۶ دي ٩۴
_ مریم _ _ مریم _ ١۶ دي ٩۴

موسی   

عمه مرمر و مامان الای

mahtaaa mahtaaa ١۶ دي ٩۴
اقا موسی اقا موسی ١۵ دي ٩۴
به عمه خودت بفحش
_ مریم _ _ مریم _ ١۵ دي ٩۴
بهراد بهراد ١۵ دي ٩۴
موسي مي دوني كه فقط به عمت مي فشم
اقا موسی اقا موسی ١۵ دي ٩۴
مدیرالای مدیرالای ١۵ دي ٩۴
فدای مامان بنال

موسی   

ی نادون ی کتاب می نویسه
صدتا عاقل نمیتونن پاسش کنن
ایام امتحانات تسلیت باد
*...0نیوشاگیلان0...* *...0نیوشاگیلان0...* ١۴ دي ٩۴
واای خداا
اقا موسی اقا موسی ١۴ دي ٩۴
تو روح خودت عمه مرمر
fateme-banoo fateme-banoo ١۴ دي ٩۴
سنیوریتا سنیوریتا ١٣ دي ٩۴
توروحت
موسی از کی بگم...  ١٢ دي ٩۴

موسی   

از کی بگم
سنیوریتا سنیوریتا ١٣ دي ٩۴
_ مریم _ _ مریم _ ١٣ دي ٩۴
فقط عمت
سنیوریتا سنیوریتا ١٢ دي ٩۴
واس من از شوهر عمت بگو
اقا موسی اقا موسی ١٢ دي ٩۴
چرا عمه من چرا عمه خودت نگم چرا عمه الای چرا بقیه دوستان نگم
بهراد بهراد ١٢ دي ٩۴
از عمت بگو
موسی
تشکر و قدردانی های رسمی از موسی

از طرف وبمستر جوجوک در تاریخ 4 تير 94

سپاس جهت مدیریت صحیح و حضور منظم د رسایت

تصاویر ارسال شده از طرف موسی